Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 37 (niet bekend) (niet bekend) G-170 G-191
Naastliggers vanRomastraat 37
ten oostenRomastraat 39
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 35


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0239v van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTieerd Fockes


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0390r van 18 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjeerd Fockes


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0140r van 25 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende ? diaconie: armen huis


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0046v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Romastraat 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie armhuis


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-143 Romastraat 37Tjerk Heijns


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Johanna Smitgeb 17 nov 1810 HRL, ovl 9 jun 1812 HRL; wijk G-170, dv Jurjen S, en Pietje Ages; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 17 nov 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Jurjen Smit en Pietje Ages


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Dieuwke Tjerks de Grootgeb 1798 ... , ovl 13 aug 1813 HRL; wijk G-170, dv Tjerk Heins dG, en ... ; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Fokke Martens Wijngaarden... gebruiker van wijk G-050, metzelknegt; medegebruiker Grietje Cornelis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-170; gebruiker Tjerk Heins de Groot, timmerknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Rintje Pieters Gaykema... Trijntje Rintjes, geb 1775 ... ; BS ovl 1816; 1823 huwelijken, ovl 1830; wed. R.G. gebruiker van wijk G-170, gealimenteerd, medegebruiker Tjerk Heins de Groot, timmerknegt, eigenaar is Fokke Mart. Wijngaaren, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Tjerk Heins de Groot... Kerk HRL 1807, 1808, BS ovl 1813, huw 1817 1819 overlijdens, huw 1836, overlijdens; gebruiker van wijk G-170, timmerknegt, medegebruiker is Rintje Gaykema wed., gealimenteerd, eigenaar is Fokke Mart. Wijngaarden, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-170Romastraat 37Fokke Martens Wijngaarden Tjerk Heins de Groot timmerknegt
G-170Romastraat 37Rintje Gaijkema wedgealimenteerd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Ahasverus Everhardus Koersen... van Beek; BS huw 1832, ovl 1889; oud 32 jaar, (vnm: Sweris), geb den Helder en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Paulina van der Hastoud 30 jaar, geb Oorschot en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Sybren Bouricius... 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-260, 282; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-170; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Wytske Gerbens de Vries... vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1889; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-170TypelstegenSybren Bouritius45 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd, werkman
G-170TypelstegenPouwlina van der Hast30 jOorschot N. Bra.gezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-170TypelstegenGerben Bouritius4 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-170TypelstegenRink Bouritius1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-170TypelstegenZweris Koersen32 jHeldergezin 2, m, protestant, gehuwd
G-170TypelstegenWytske de Vries30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-170TypelstegenKristiaan Koersen4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-170TypelstegenMaria Koersen6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-170TypelstegenStientie Koersen2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-170Romastraat 37Klaaske Wever, overleden op 20 februari 18413 jr, overleden Typelsteeg G 170. (CzOG nr. 66) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-170Romastraat 37Sjoukje Bouwman, overleden op 25 september 1846(Certificaat van onvermogen), 58 jr (geboren 14/2/1788), overleden Kerkhof G 170, gescheiden vrouw, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-170Romastraat 37Klaartje Elkans Spijer, overleden op 26 september 1848(Certificaat van onvermogen), 18 jr (geboren 9/6/1830), overleden Tiepelsteeg G 170, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 3 jan 1849
adressoortbedraggebruik
G-170Romastraat 37koopaktefl. 250huis in de Typelstegen G-170
 
verkoperJanneke Martens van Dijk (gehuwd met jurjen hendriks van mekeren)
verkoperPieter Martens van Dijk
verkoperHiltje Martens van Dijk
koperSolke Ages Tromp


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Grietje Feddes de Wit... HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 39 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Pieter Johannes van der Heide... HRL 1851 wijk G-064, 170, 173; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-175; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-170Romastraat 37Pieter Roelofs Marton... zv Roelof Pieters M, en Sjouwkje Smit; BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-167, 234, wijk G-170; oud 33 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-087; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2387G-191 (Romastraat)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5272Romastraat 37 (G-191)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
  terug