Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 39(niet bekend)(niet bekend)G-171G-192
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 41(niet bekend)(niet bekend)G-171G-193
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 43(niet bekend)(niet bekend)G-171G-194
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 45(niet bekend)(niet bekend)G-171G-195
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 47(niet bekend)(niet bekend)G-171G-196
 huisnummer lager  Romastraat 49(niet bekend)(niet bekend)G-171G-197


Naastliggers vanRomastraat 39
ten oostenRomastraat 41
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 37


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 106 van 14 okt 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-171Romastraat 39koopaktefl. 50perceel G-171
 
verkoperTaeke Steffens Stephany (q.q.)
koperJan Adams


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-171Romastraat 39Jan Adams Olivier... (GAH204); eigenaar van wijk F-241; gebruiker Dirk Piers van Arum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-171, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-171Romastraat 39Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 41Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 43Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 45Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 47Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 49Jan A Olifier tuin


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-171Romastraat 39Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 41Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 43Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 45Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 47Jan A Olifier tuin
G-171Romastraat 49Jan A Olifier tuin
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 39 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 41 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 43 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 45 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 47 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 49 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-171Romastraat 39Sybe Eeltjes Zeilmaker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 39 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 41 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 43 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 45 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 47 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 49 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 39 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 41 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 43 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 45 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 47 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 49 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 39 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 41 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 43 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 45 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 47 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Romastraat 49 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-171Romastraat 39Dieuwke Tomas Dijkstrageb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2388Romastraat G-192Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis
Sectie A nr. 2389Romastraat G-193Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis
Sectie A nr. 2390Romastraat G-194Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis
Sectie A nr. 2391Romastraat G-195Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis
Sectie A nr. 2392Romastraat G-196Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis
Sectie A nr. 2393Romastraat G-197Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5271Romastraat 39 (G-192)St. Luciagesticht (te Rotterdam)woonhuis
Sectie A nr. 4579Romastraat 41 (G-193)Pieter D. de Ruiterwoonhuis
Sectie A nr. 4580Romastraat 43 (G-194)Pieter D. de Ruiterwoonhuis
Sectie A nr. 4581Romastraat 45 (G-195)Pieter D. de Ruiterwoonhuis
Sectie A nr. 4582Romastraat 47 (G-196)Pieter D. de Ruiterwoonhuis
Sectie A nr. 4583Romastraat 49 (G-197)Pieter D. de Ruiterwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 41P. Zeilmakerbootwerker
Romastraat 45L. van Hurckvisscher
Romastraat 49J. Berendswerkman gemeente reiniging
  terug