Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpad 16 5-093 5-092 G-172 G-198
Naastliggers vanKerkpad 16
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 18
ten noordenKerkpad 14


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0405r van 18 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0128r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0141r van 21 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]
naastligger ten noordende predikantenwoning


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0178r van 10 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: oud of groot kerkhof]huis en hof
 
koperAchien Tjeerdts, weduwe van1100-00-00 GG
koperwijlen burgemeester Willem Symens
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenhet huis van Joucke Hoytes Beyma
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperdr. W. Knijffsecretaris


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0190r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVianen [staat: steeg]


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0059v van 22 apr 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16t groot kerkhof (bij het old off)heerlijk en groot huis
 
koperTjeerd Fockes, gehuwd met300-00-00 GG
koperYmkjen Foppes
huurderHenricus Boekholt c.u.60-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten westenVianen [staat: Botapothequerstraat]
naastligger ten noordenJan Christoffels c.u.schoolmeester
verkoperTitus Sloterdijk mede voor zich, sig sterk makende voor zijn broersadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden
verkoperschrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijk, en
verkoperFrederik Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingonverhuirt & staet ledigh
opmerkingonverhuirt & staet ledigh
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarwed. Fopke Andries
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-093Kerkpad 16huis
eigenaarHere Ulbes
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0076v van 2 jun 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerking[ontbreekt in dit register]
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
5-093 Kerkpad 16huis
eigenaarSteven Ulbes
gebruikerSteven Ulbes
opmerkingpauper


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0325v van 2 jul 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjeerd Fockes
naastligger ten zuidenHendrik Caspers


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]huis en hof met ringmuur
 
koperTheodoris van Crytenburg medicinae doctor715-00-00 GG
huurderds. Henricus Siccama c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Beert Brouwers koopman
naastligger ten noordenJelle Lykles doodgraver
verkoperTjeerd Fockes van Estakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Pyters x Jetske Rinses Roorda koopt huis en 2 hoven voorzien van 2 zomerhuizen, bijelkaar gelegen. Ten O. de hof van de heer Vliethoorn, ten W. de Nieuwe Heerenstraat., ten Z. Gerryt Gerryts, bontwever, ten N. de straat en haven. Gekocht van Yke Goverts Potkast.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-093 Kerkpad 16huis
eigenaarSteven Ulbes
gebruikerSteven Ulbes
opmerkingpauper
opmerkingpro deo begeert


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0195r van 6 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Vianen NZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]huis, hof, tuinhuis en bleekveld
 
koperCatrina Hilma 1390-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenburgervaandrig Beert Brouwer
naastligger ten noordenJelle Lykles grafmaker
verkoperJudith Margreta van Crytenborgh, gehuwd met
verkoperReinier Blok
erflaterwijlen dr. Theodorus van Crytenborgh


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0273v van 19 okt 1738 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVianen [staat: straat naar het kerkhof uitgaande]


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0193r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenVianen [staat: straat]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-093 Kerkpad 16Freerk Lucas, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-093 Kerkpad 16huis
eigenaarFreerk Lucas
gebruikerFreerk Lucas
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0259v van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]huis met hof en zomerhuis
 
koperFedde Minnes, gehuwd met800-00-00 GG
koperGrietie Feikes
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens bontwever
naastligger ten westende hof van Beert Brouwer
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
verkoperjuffrouw Catharina Hilma bejaard en ongehuwd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes x Grytie Feikes, Both Apothekerstraat of Vianen


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0067r van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: Both Apothekerstraat NZ]huis en hof
 
koperJohannes Ferwerda, gehuwd met1300-00-00 CG
koperStijntie Claases Wijnsma
naastligger ten oostenKerkpad [staat: groot kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens bontwever
naastligger ten westenoud burgervaandrig B. Brouwer
naastligger ten noordenCasper Hendriks
naastligger ten noordenJelle Lykles
verkoperFedde Minnes, gehuwd met
verkoperGrietie Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ferwerda x Stijntie Claasses Wijnsma kopen huis c.a. en een grote hovinge met vrugtdragende boomen en een ruim somerhuis, ten westen van het groot kerkhof of aan de Boote Apothecarsstraat. Ten W. Marten Martens, bontwever en de oud-burgervaandrig B. Brouwer, ten O. het kerkhof, ten Z. Apothecarsstraat, ten N. Casper Hendriks en Jelle Lykles. Geen grondpacht. Nu gehuurd door de kopers voor 36 cg. Gekocht van Feddo Minnes x Grytie Feikes voor 1300 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0168v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16groot kerkhof WZhuis en grote hof met zomerhuis
 
koperCatharina Maria Pauwels, weduwe van951-00-00 GG
koperwijlen de heer Gerard Suiringar koopman
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenMarten Martens c.s.
naastligger ten noordenJelle Lykles c.s.
verkoperde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda, gehuwd met
verkoperStijntie Clases Winsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCatharina Maria Pouwels wv wijlen de heer Gerard Suiringa, in leven koopman, koopt heerlijke huysinge en groote hoovinge aen en bewesten het groot kerkhof. Diverse fraye vertrekken en commoditeiten, groot steenen somerhuis en diverse vrugtdragende boomen. Geen grondpacht. Ten O. het kerkhof, ten Z. de apothecarstraet, ten W. Marten Martens cum soc., ten N. Jelle Lykles cum soc. Gekocht van Lieuwe de Bruin, koopman, Dr. Jacobus Tjallingii, meede advocaat voor den hove van Friesland, en Bernardus Dreyer, geregts fiscaal., als gelastigden van de gezamelijke crediteuren van de geabandonneerde en verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerda x deszelfs wd. Stijntie Clases Wiersma, voor 951 gg. in 11 jaarlijkse termijnen van 1751 tot 1762. Incluis jaarlijks 100 cg ten voordele van de houder van het reversaalbrief Fedde Minnes, koopman.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0111r van 28 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof ten westen van de grote kerk]huis en hof met stenen zomerhuis
 
koperThomas Lammerts mr. bontwever760-07-00 GG
koperJoost Hendriks mr. bontwever
huurderBisschop c.u.luitenant
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens c.s.
naastligger ten noordenJelle Likles c.s.
verkopervrouw Catharina Maria Pouwels, weduwe van
verkoperwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopman


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0161r van 17 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpad 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenThomas Lammerts c.s.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0220v van 10 jul 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 16Kerkpad WZ [staat: ten westen van de grote kerk aan het kerkhof]huis en hof
 
koper1170-00-00 CG
huurderPhilip 60-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenVianen [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenMarten Martens
naastligger ten noordende weduwe van Jelle Lykles c.s.
verkoper van 1/2Thomas Lammertsmr. bontwever
verkoper q.q.Thomas Lammerts, curatormr. bontwever
verkoper q.q.Gerrit Heins, curatormr. brouwer
verkoper q.q.Focke Gerbens, curatoren over
verkoper van 1/2het nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgmr. bontwever


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-092 Kerkpad 16 Diacony0-10-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Poppe Sietses Zijlstra... eigenaar is Uilke Siebes Visser, 1814. (GAH204); oud 77 jaar, geb Anjum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Frans ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Sytse Romkes van Hettinga... de vader Gerrijt Jans Rex, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Anke Sietses van Hettinga, geb 5 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder is: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-172Kerkpad 16Gereformeerde Diaconie bakkerij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1640Kerkpad 16Hervormde DiaconyHarlingenarmhuis (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Albert Heyns/Hendriks Sluik... ovl 1874, ovl 1876, ovl 1879; oud 65 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1832, binnenvader, wijk G-172; VT1839; A.H.S. eigenaar van perceel nr. 289 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRLn, legger nr. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Ankje de Boeroud 68 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Anna Bandsmaoud 74 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Antie Jansoud 83 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Antje Wybes Kwest... BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, binnenmoeder, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Dieuwke Klaases... ... ; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Geertje Ages, geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Ages, geb 26 jan ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Elisabeth van Eekenoud 69 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Foekje Jansoud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Hendrika Hendriks Norbruis... ... ; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1846; oud 80 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Trijntje IJpes van der Werf, geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, vader als: IJ. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Herre Douwes van der Zee... Douwe Herres vdZ, en Trijntje ... ; BS ovl 1840; oud 62 jaar, geb Slooten en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Hiltje Bernardus... ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1844; oud 65 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Idske Dirks... Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 68 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Dirk Tomas Westerhuis, geb 17 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Jetske Lammertsoud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Lipkje Jansoud 78 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Maria Folkerts Wax... genoegzaam bewijs, 2 Sprokkelmaand 1811; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Meindert Dirks van der Laan... 1800, BS huw 1831, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Mietje Glansdorpoud 67 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Nis Jelles Broersma... 1852, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 67 jaar, geb Stavoren (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Rienk Dirks... en Jetske Reinders; BS ovl 1829; 1846 overlijdens; oud 81 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Durk Rients, geb ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Rommert Koolkergeb 1788 Stavoren, ovl 23 jul 1854 HRL, ongehuwd, N.H., zv Theodorus K, en Antje Verheul; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 57 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Siebren Bouwes de Vries... en gebruiker van wijk A-069, uitdrager, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; S.B. d. V. eigenaar van perceel nr. 357 te HRL, sleeper, woonplaats HRL, legger nr. 752, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Sijke Jarigs de Boer... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1812, ovl 1842; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Styntje Jans Fabergeb 1791 HRL, ovl 6 nov 1840 HRL, ongehuwd, dv Jan Arends F. en Jeltje Dirks; BS ovl 1840; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Sybe Doekes... Douwes, 29 nov 1804 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Teetske van der Lekoud 75 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Thomas Westerhuis... Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 69 jaar, geb Bozum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 5e quartier, huisno. 3, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Trijntje Hylkes Wiersmageb 8 mei 1801 HRL, ged 21 mei 1801, ovl 7 apr 1847 HRL, N.H., dv Hijlke Minnes W, en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1847; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Trijntje Lieuwes Terpstrazie ook: Trijntje Lieuwes; geb 1764 Achlum, ovl 8 jan 1841 HRL, huwt met Rienk Dirks, dv Lieuwe Douwes en Jetske Kat; BS ovl 1841; 1846 overlijdens; oud 76 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Trijntje Thomas Koolkergeb 1781 Stavoren, ovl 15 dec 1846 HRL, ongehuwd, dv Thomas K, en Antje Verheul; BS ovl 1846; oud 58 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-172TypelstegenAlbert Sluik65 jTerschellingm, protestant, weduwnaar, binnenvader in het diakoniehuis
G-172TypelstegenAntie W Kwest72 jHarlingenv, protestant, weduwe, binnenmoeder in het diakoniehuis
G-172TypelstegenAntie Jans83 jMakkumv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenSybe Doekes65 jErnsumm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenThomas Westerhuis69 jBozumm, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenIdske Dirks68 jFranekerv, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenSybrand de Vries67 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenMaria Wax67 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenLikpje Jans78 jAppingadamv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenDjeuwke Klases67 jHindelopenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenNis Broersma67 jStavorenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenJakkele Donia26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenElisabeth van Eeken69 jBlokzijlv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenTeetske van der Lek75 jRottevallev, protestant, weduwe
G-172TypelstegenHiltie Bernardus65 jFranekerv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenMietje Glansdorp67 jEnkhuizenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenSytze Hettinga67 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenRommert Koolker 51 [Staverenm, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenTrijntie Koolker58 jStaverenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenMeindert van der Laan39 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenAnkje Jarigs de Boer68 jMakkumv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenSijke Jarigs de Boer71 jMakkumv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenJetske Lammerts46 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenHerre Douwes van der Zee62 jSlootenm, protestant, weduwnaar
G-172TypelstegenHenderina Norbruis80 jFranekerv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenAnna Bandsma74 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenFoekje Jans68 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-172TypelstegenStijntie J Faber48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenTrijntie Wiersma38 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-172TypelstegenRienk Dirks81 jTzumm, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenTrijntie Lieuwes76 jAchlumv, protestant, gehuwd
G-172TypelstegenPoppe Zijlstra77 jAnjumm, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-172Kerkpad 16Poppe Sytses Zijlstra, overleden op 28 december 184078 jr, geboren Anjum, overleden diaconiehuis G 172, weduwnaar. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 32) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-172Kerkpad 16Sijke Hendriks de Graaf, overleden op 30 november 1844(Certificaat van onvermogen), 82 jr, geboren Drachten, overleden Diaconiestraat G 172, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-172Kerkpad 16Sytze Romkes van Hettinga, overleden op 15 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 1772), overleden bij Grote Kerk G 172, weduwnaar, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-172Kerkpad 16Uilkje Dirks, overleden op 28 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 77 jr, geboren Makkum, overleden bij Grote Kerk G 172, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-172Kerkpad 16Hinke Zandstra, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 78 jr, geboren Dokkum 21/4/1768, overleden bij Grote Kerk G 172, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1640G-173 (Kerkpad)Hervormde Diaconiediaconiehuis


1873 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpad 16, HarlingenKerkpad 16Holstein, P J;Zoete, T;Swart, H P;Steensma, J;Mirande, P L;Dijk, Jelle;Posthumus, K;Boersma, D1 Kon 8.29a
Dat Uwe oogen nacht en dag
open zijn over
DIT HUIS.
Herbouwd Ao Di 1873
en bij het leggen van den
eersten steen met gebed
gewijd den 28 Augs
door
M.A. ADRIANI
Predikant bij de herv.
Gemeente alhier in tegen-
woordigheid van de
Diakenen
P.J. HOLSTEIN
T. ZOETE
H.P. SWART
J. STEENSMA
P.L. MIRANDE
JELLE DIJK
K. POSTHUMUS
D. BOERSMA
en de leden van den bijzon-
deren kerkenraad.'


1875 - bewonersadresnaamgegevens
G-172Kerkpad 16Fokje de Vriesgeb 12 jun 1804 HRL, ovl 20 dec 1875 HRL; wijk G-172, huwt met Jacobus Singeler, (ook bekend als: de Bree); dv K. dV, en Sjoukje Hayes BS ovl 1875, bevrHRL 1851 wijk D-142


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1640G-198 (Kerkpad)Hervormde Diaconiediaconiehuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5270Kerkpad 16 (G-198)Hervormde Diaconiearmhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpad 16 Jacob A. Kuipersvader in 't Diaconieh.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 16J.Soetingavader herv. diac.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
KerkpadRusthuis Ned. Herv. Diaconie293


1962 - variaadresbronbericht
Kerkpad 16Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'Hervormd Rusthuis


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 16J. (Jan) Niemeijer


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 16rijksmonument 20452 1873
  terug