Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Kerkpad 2 5-084 5-083 G-177 G-204
1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124v van 10 jan 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 2Kerkpad WZ [staat: aan het kerkhof]huis of kamer en plaatsje
 
koperJacob Piters c.u.180-00-00 GG
naastligger ten oostenkerkhof
naastligger ten westenhuis en plaats van de conrector
naastligger ten noordoostensteeg
verkoperJelke Remmerts, weduwe vanArum
wijlen Jan Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Piters c.u. kopen een huis of kamer en plaatsje daar achter aan het kerkhof. Ten O. het kerkhof, ten W. en ZW. De conrectos hof en huis, ten NO. E steeg waarin vrij uitgang. Grondpacht niet genoemd. Gekocht van Jelke Remmerts wv Jan Claesen te Arum, voor 180 GG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-084Kerkpad 2huis
eigenaarJan Ydes
gebruikerGerrit Gerrits cum sociis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-084Kerkpad 2huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerGerrit Gerrits cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen de executeur bet: 1-10-0
opmerkingsupra aen den exketueer 1-10-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Kerkpad 2huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerUlbe Jansen cum soc.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Kerkpad 2huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
5-084 Kerkpad 2huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen c.s.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-084 Kerkpad 2Beernt Hendriks, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-084 Kerkpad 2huis
eigenaarBeernt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
5-084 /2Kerkpad 2huis
eigenaarwed. Dirk IJsbrands
gebruikerHendrik Warners cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0138r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpad 2Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof dicht aan de Grote Kerkstraat]huis
 
koperHendrik Daniels, gehuwd met225-00-00 CG
koperAntje Bokkes
huurderde weduwe van Gerryt Roelofs
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenJelle Agema
naastligger ten westende weduwe van E. Beva
naastligger ten noordenHendrik Daniels, gehuwd met
naastligger ten noordenAntje Bokkes
verkoperJacob Sybrens Brouwer, gehuwd met en voogd vankoopman
verkoperSjouwkje Johannes Westerwijk


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-083 Kerkpad 2 de Stad Harlingen1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Jantje Jansgeb 1770 ... , ovl 3 feb 1812 HRL, huwt met Hendrik Jans op 20 jun 1802 te HRL, ovl wijk G-177, ovl onder de nm ''Jantje Jans'', moet echter zijn ''Jantje Hendriks''; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1812, huw 1823


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Jakkle Johannes Jager... G-038, gebruiker is Meinte Jager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, slagter, wijk G-177; VT1839; geb 9 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jager en Trijntje Jakles; J.J.J., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Jan Wiebes van Dockum... 1812, huw 1814, huw 1819, huw 1821, ovl 1826, huw 1827, ovl 1834, ovl 1846, ovl 1848; gebruiker van wijk G-177, smidsknegt; eigenaar is: Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-177Kerkpad 2Gereformeerde Diaconie Jan Wiebes van Dockum smidsknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1648Kerkpad 2Hervormde DiaconyHarlingenhuis en erf (132 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-177Kerkpad 2Dirkje Hendriks Norbruis... BS huw 1815, huw 1838, ovl 1847; oud 47 jaar, (geslnm: Norberhuis), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-177; VT1839; geb 14 sep 1792, ged 7 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Teunis Norbruis en Fimke Jans de ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-177KerkpadJakkle Jager47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, slagter
G-177KerkpadDirkje Nordberhuis47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-177KerkpadRuurd Jager16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadWillem Jager14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadBonne Jager11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadMaria Jager21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-177KerkpadSjouwkje Jager18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-177Kerkpad 2Jakle Johannes Jager, overleden op 1 november 184350 jr (geboren 6/12/1792), slager, overleden Kerkstraat G 177, gehuwd, vader van Johannes, idem en Ruurd Jakles Jager, idem. (ook Certificaat van onvermogen nr. 57) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-177Kerkpad 2Jieke Sjoerds van der Form, overleden op 21 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, overleden Kerkstraat G 177, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1648G-177 (Kerkpad)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3839G-204 (Kerkpad)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3839Kerkpad 2 (G-204)Hervormde Diaconiewoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 2Joh.Fluitbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpad 2T. (Tjalllng) Kooistra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 2rijksmonument 20448
  terug