Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 30 5-080 5-079 G-188 G-235
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 30Honingmansteeg ten noorden


 


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096v van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZhuis en plaats
 
koper door niaarTialle Siouues 633-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
geniaarde koperSioerd Tiepkes c.u.koopman
naastligger ten oostenJan Willems grafmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Tialling turfdrager
naastligger ten westenBartel Sioerds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkopermanhaften kapitein Jan Jochums van der Horst c.u.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0134r van 30 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 30achterHarmen Honigmans steeg NZkamer
 
koperJan Oedses, gehuwd met160-00-00 CG
koperFenne Martens
naastligger ten oostenGeertie Gerryts
naastligger ten zuidenHarmen Honigmans steeg
naastligger ten westenTialle Siouwes c.u.
naastligger ten noordenJan Jochums
verkoperTialle Siouwes, gehuwd met
verkoperTrijn Gabbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Oedses x Fenna Martens koopt een camer c.a. in de Harmen Honingmansteeg. Ten O. Geert Gerryts, ten W. de verkoper, ten Z. die steeg, ten N. Jan Jochums. Gekocht van Tiallingh Siouma x Trijn Gabbes, voor 160 gg.


 


 


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperEvert Rioerts c.u.550-02-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenJan Willems doodgraver
naastligger ten zuidenFenne Ras
naastligger ten westenRippert Jacops bakker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperTialling Siouues c.u.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0212r van 19 sep 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 30achterHarmen Honingsmanssteeg alias weg na Romen leggendekamer
 
koperburgemeester Jan Rogiers de Gavere c.u.113-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Oedses, gehuwd met
verkoperFenne Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Jan Rogiers de Gavere koopt een camer in de Harmen Honingmansteeg alias `de weg naar Romen`, liggende ten W. naast het huis van Evert Ruerts. Gekocht van Jan Oedses x Fenna Martens voor 113 gg.


 


 


 


 


 


 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperJacob IJsbrandts, gehuwd metmr. kleermaker300-00-00 CG
koperDoedtie Clases
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Grafsma
naastligger ten zuidende kamer van Sytse Doedes
naastligger ten westende weduwe van Jacob Ripperts
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSijke Ruirdts, gehuwd metHindelopen
verkoperSibren TakesHindelopen


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-080 Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
gebruikerwed. Jacob IJsbrandts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-080 Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarwed. Jacob IJsbrandts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-080 Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarwed. Jacob IJsbrands
gebruikerwed. Jacob IJsbrands
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-080 Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarwed. Jacob IJsbrands
gebruikerwed. Jacob IJsbrands
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0001r van 28 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZ strekkende tot aan de Petercelystraathuis, schuur en koemelkerij
 
koperGryttje Piebes, weduwe van653-00-00 GG
koperwijlen Coenraad Bakker
huurderClaes Wybrens c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Pauwels
naastligger ten zuidenPetercelystraat
naastligger ten westenvrije steeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
Otte Sybes Salverda, hypothecaire crediteurmr. wolkammer en koopman
Andries Doedes, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoperClaes Wybrens, gehuwd metkoemelker
Geertje Hommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttje Piebes wv Coenraad Bakker, bootsman, koopt huis, schuur en koemelkerij zz. Grote Kerkstraat, strekkende achterwaarts tot aan een der Typelstegen, de Peterseliestraat genaamd. Ten O. Hendrik Pauwels, ten W. een vrije steeg, ten Z. de Peterseliestraat, ten N. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 6 st. Gekocht van (de hypothecaire crediteuren van) Claas Wybrens x Geertje Hommes, koemelkers, voor 653 gg. 7 st.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0236v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZhuis
 
koperAndries Cup, gehuwd metmr. chirurgijn800-00-00 CG
koperChristina Reynders
naastligger ten oostenHans Claases*
naastligger ten zuidenGrietje Piebes
naastligger ten westende weduwe van Jacob schoorsteenveger
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietje Piebes, weduwe van
verkoperwijlen Coenraad Bakkerbootsman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Cup, mr. chirurgijn x Christina Reynders kopen huis in de Grote Kerkstraat, thans door de verkoperse in eigendom bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Hans Clasen, ten Z. de verkoperse, ten W. wd. Jacob schoorsteenveger, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Grietje Piebes wv bootsman Coenraad Bakker, voor 800 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-079 Grote Kerkstraat 30A Cup erven2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30 Kupovl voor 1815; erven K. eigenaar van wijk G-188, gebruikers zijn Zijtse van Hettinga verwer, Jacob Kamphuis, baardscheerder, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Jacob Kamphuisgebruiker van wijk G-188, baardscheerder, medegebruiker is Zijtse van Hettinga, eigenaar zijn erven Kup, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Sytse Romkes van Hettinga... ged 31 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Romke Sijtses van Hettinga en Anke Doekles; gebruiker van wijk G-188, verwer, medegebruiker Jacob Kamphuis, baardscheerder, eigenaar is Cup erven, 1814. (GAH204); geb 7 jun ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-188Grote Kerkstraat 30 Kup ervenZytze van Hettinga verwer
G-188Grote Kerkstraat 30Jacob Kamphuis baardscheerder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1624Grote Kerkstraat 30Nanne Pieters van der WalSt. Anna Parochiekoopmanhuis (119 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 mrt 1833
G-188Grote Kerkstraat 30Huizinge cum annexis in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 10 apr 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Jacobus Cornelis Rooswinkel... zv Henricus R, en Elisabeth Idema; BS huw 1828, huw 1854, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Minke Franses de Vries... 1806, BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-192; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Willem Oenes Visser... HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Anna E. Willems Visser, overleden op 23 april 1839E.=Elisabeth, 3 jr, overleden Kerkstraat G 188, dochter van Willem O. Visser, zoutmeter en Minke F. de Vries, zuster van minderjarige Grietje, Aaltje, Oene en Frans Willems Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-188Grote KerkstraatWillem Oenes Visser33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zeilmaker
G-188Grote KerkstraatMinke F de Vries33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-188Grote KerkstraatOene W Visser7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatFrans W Visser1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatJacobus Visser6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatGrietie Visser12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatAaltie Visser9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Jacobus Willems Visser, overleden op 8 september 184015 mnd (geboren 29/5/1839), overleden Kerkstraat G 188, zoon van Willem O. Visser, zeilmaker en Minke F. de Vries, broer van minderjarige Grietje, Aaltje, Oene en Frans Willems Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Ida Benning... dv Hendrik Berends B., en Geertruida van Eerenthuis; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1831 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Jan Willems Visser, overleden op 30 april 1851zoon van Willem Oenes Visser, zeilmaker (Grote Kerkstraat G 188), moeder van Grietje (vrouw van Hendrik Willems Leeksma, timmerman) en minderjarige Aaltje, Oene, Frans, Trientje, Lizabeth en Jacoba Willems Visser. Saldo fl. 17,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Anna Elisabeth Willems Visser, overleden op 27 januari 1852dochter van Willem Oenes Visser, mr. zeilmaker (Grote Kerkstraat G 188), zuster van Grietje (vrouw van Hendrik W. Leeksma, timmerknecht) en minderjarige Aaltje, Oene, Frans, Trientje en Coba Willems Visser. Saldo fl. 37,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 82 van 31 aug 1854
adressoortbedraggebruik
G-188Grote Kerkstraat 30koopaktefl. 700huis G-188
 
verkoperPetrus Lodewijk Mirande
Jacob Abraham de Vries


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1624G-188 (Kerkstraat)Jacob A. de Vrieswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1624G-235 (Kerkstraat)Jacob A. de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1624Grote Kerkstraat 30 (G-235)Lammert Buisman


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 30S. v/d Heideschoenmaker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30H. Vriesema414Groenteh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. de Boer414Groentenh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. de Boer414Groentenh.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 30O. (Oepke) Smeding


1979 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 30 (oostgevel), HarlingenGrote Kerkstraat 30 (oostgevel)DE KOPERENBEL'
afbeelding van een bel
5-6-1979
  terug