Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 38 3-207 1/3 3-226 G-191 G-036
1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0059r van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]kamer
 
koperTziaert Siercx, gehuwd met150-00-00 GG
koperLijsbeth Symens
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende koper Tziaert Siercx
naastligger ten zuidenGrote kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordende koper Tziaert Siercx
verkoperHessel Gatses, gehuwd metlakenkoper
verkoperRints Jacob Banga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTziaert Sierx x Lijsbeth Symens kopen een kamer oz. Turfhaven. Ten O. en N. de verkoper, ten Z. en W. de straat. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van lakenkoper Hessel Gatses x Rints Jacob Banga, voor 150 GG.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257v van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Kerkstraat noordwesterhoek recht tegenover Harmen Hoenichmans]huis
 
koper provisioneelN. N.
eerdere eigenaardit is het sterfhuis van wijlen Focke Jorryts
naastliggerHarmen Hoenichmans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGriet Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Focke Jorryts
verkoperJorryt Fockes
verkoper q.q.Aleph Jans, voormombersmid
verkoper q.q.Fecke Dircks, voormombers vanhoutkoper
verkoperhet jongste nagelaten weeskind van wijlen Focke Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Griet Jacobs wv Focke Gerryts en Gerryt Fockes voor henzelf, en smid Aleph Jans en houtkoper Focke Dircks als voormombers over het jongste nagelaten weeskind van Focke Gerryts, een huis op de noordooster hoek van de Kerkstraat, recht tegenover Harmen Hoenichmans, waaruit Focke Gerryts versturven is.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0265r van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperFocke Jorryts, gehuwd met0-00-00 CG
koperGryet Jacobs
verpachter grondde erfgenamen van Thoenis Folckerts 0-14-00 CG
naastligger ten zuidoostende erfgenamen van Thoenis Folckerts
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordoostende erfgenamen van Thoenis Folckerts
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperGerryt Crijns, gehuwd met
verkoperJantyen Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jorryts x Gryet Jacobs wandelen een huis in de Kerkstraat. Ten NO en ZO erven Thoenis Folckerts, ten ZW en NW de straten. Grondpacht 14 st aan erven Thoenis Folckerts. Door wandeling verkregen van Gerryt Crijns x Jantyen Wytses.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Kerkstraat tegenover Harmen Hoenichmans, op de hoek van dehuis
 
koper finaalHebbe Eeues 390-00-00 GG
naastliggerHarmen Hoenichmans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Focke Jorryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis op de hoek van de Kerkstraat [tegen]over Harmen Honichmans waaruit Focke Gerryts versturven is. Provisioneel gekocht door Hebbe Eeues voor 391 gg


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 447r van 8 apr 1620 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Heiligeweg 38Arien Aarts x Syu Cornelis kopen een huis bij de kerkbrug. Ten ZO en NO Aeltie wv Claes Folckerts, ten ZW de Kerkstraat, ten NW het diept en een straat. Grondpacht 14 st aan Aeltie wv Claes Folckerts. Gekocht van Tiaerdt Jacobs x Jancke Hanses op Vlieland, voor 440 GG.


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0090v van 3 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Kerkstraat bij de Kerkbrug]woning
 
koperJan Juriens c.u.600-00-00 CG
huurderdochter en zwager samen met Trijn Voeckes
naastligger ten oostenJan Willems
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenPals Bauckes brouwer
verkoperde commissarissen over de desolate boedel van Trijn Voeckes


 


 


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0316v van 12 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Heiligeweg OZ [staat: op de hoek van de Grote Kerkstraat]woning
 
koperHans Bas, gehuwd met140-14-00 GG
koperGrietie Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenFoppe Claessen schipper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordengemeensman Tialke Ariens Fopma
verkoperde crediteuren van wijlen Lijsbet Ariens Roeske


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-207Heiligeweg 38huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-207Heiligeweg 38huis en hoff
eigenaarb[urgem]r. Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 38huis en hoff
eigenaarburgemeester Fopma
gebruikerburgemeester Fopma
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 38huis
eigenaarClaas Jans
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens c.s.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-207 Heiligeweg 38Tettje Gerbens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
3-207 /2Heiligeweg 38Tjerk Lolkes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-207 /3Heiligeweg 38Johannes Fredriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0037v van 3 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ bij de Kerkbrug1/4 huis en kamer
 
koperGeeske Abels, weduwe van110-00-00 CG
wijlen Dirk Hendriks
koperSytske Hanses, weduwe vanwinkelierse
wijlen Reiner Pytters
koperJacob Harmens mr. gortmakerFraneker
eigenaar van 1/3 van 3/4Geeske Abels
eigenaar van 1/3 van 3/4Sytske Hanseswinkelierse
eigenaar van 1/3 van 3/4Jacob Harmensmr. gortmakerFraneker
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenJan Swart
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenburgemeester Vosma
verkoperGryttje Wouters, erfgenaam weduwe van
Atse Douwes
verkoperAntje Douwes bejaarde vrijster, erfgenamen van
hun moeder Engeltje Abels


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-207 Heiligeweg 38huis
eigenaarJan Claesen
eigenaarEeke Sjoerds
gebruikerTettie Gerbens cum soc.
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-01-12 CG
3-207 /2Heiligeweg 38huis
eigenaarTjerk Lolkes
gebruikerTjerk Lolkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-207 /3Heiligeweg 38huis
eigenaarJohannis Fredrix
gebruikerJohannis Fredrix
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0077r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek bij de Kerkbrug]huis
 
koperAnthoni Vuurpijl gleibakker221-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderJurjen Gerryts 0-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Stoffels Swart
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van Albert Ruirds
verkoper van 2/3Jacob Harmens Beekmanmr. gortmakerFraneker
verkoper van 1/3Abel Dirksmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthoni Vuurpijl, gleibakker, koopt huis hoek Kerkbrug. Ten O. wd. Jan Stoffels, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. wd. Albert Ruurds. Gekocht van mr. gortmaker Jacob Harmens Beekman te Franeker voor 2/3, en schoenmaker Abel Dirks te Harlingen voor 1/3.


 


 


 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0088v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ op de hoek bij de Kerkbrughuis
 
koperJohannes van Pruissen leerenbroekmaker150-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenWillem Hayes huisman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Grote Kerkstraat en Turfhaven]
naastligger ten noordende erfgenamen van ds. Harkenroth
verkoperEngeltie van der Poel, weduwe van
wijlen Anthony Vuurpijl
meerderjarige vrijster Geertruid Anthony Vuurpijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Pruissen, leerenbroekmaker, koopt hoekhuis oz. Heiligeweg/nz. Kerkstraat. Ten O. Willem Hayes, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. erven dr. Harkenroth. Gekocht van Engeltie v.d. Poel wv Anthony Vuurpijl en Geertruida Anthony Vuurpijl.


 


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0004r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ hoek bij de Kerkbrughuis
 
koperhuisman Johannes Dirks, gehuwd met78-21-00 GG
koperHesje Doedes
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderJacobus van Kempen mr. schoenmaker
naastligger ten oostende verkopers q.q.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordends. E. F. Harkenroth
Hendrik Winter, boedelredderkastelein in het Herenlogement
dr. Hendrik Philip Stambke, boedelredders vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Johannes Thomas Mentze, in de wandeling genoemdmr. broekmaker
verkoperwijlen Johannes van Pruizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks [Tolsma] x Hessie Doedes koopt huis hoek Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. de verkoper, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. dr. E. Harkenroth. Gekocht van Johannes Thomas Mentze, ook wel genoemd Johannes van Pruisen, mr. broekmaker.


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0128v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ op de hoekhuis
 
koperHendrik Jansz mr. schoenmaker170-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
huurderDirk Jans c.u.38-00-00 CG
naastligger ten oostenter Heyde koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperhuisman Johannes D. TolsmaAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Janszn. koopt huis hoek Grote Kerkstraat. Ten O.?, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de Turfhaven, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Johannes D. Tolsma.


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 38Grote Kerkstraat NZ hoek Turfhaven wijk G-193huis
 
koperJohannes Harmens ter Mos, gehuwd metkoemelker206-00-00 CG
koperMarijke Voets koemelker
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenmr. E. F. Harkenroth
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperCatharina Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens (ter Mos) x Marijke Voets, koemelker onder Harlingen, koopt (a) een huis op de hoek v.d. Grote Kerkstraat en de Turfhaven. Ten O. perceel (b), ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W.?, ten N. Harkenroth. Gekocht van mr. schoenmaker Hendrik Jans x Catharina Bruining, voor 286 gulden. N.B. Zie ook bij perceel (b), Grote Kerkstraat 25.


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-226 Heiligeweg 38Lieuwe Meeves6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Harmen Johannes ter Mos... Maria Hendriks Voets; BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1832, ovl 1841; gebruiker van wijk G-191, winkelier; eigenaar is erven Johannes Harmens ter Mos, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Johannes Harmens ter Mosch... wijk G-065; gebruiker Coenraad Carpentier, timmerknegt, 1814. (GAH204); erven J.H. tM. eigenaar van wijk G-191; gebruiker Harm. Johannes ter Mos, winkelier, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-191Heiligeweg 38Johannes Harmens ter Mos ervenHarmen Johannes ter Mos winkelier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 990Heiligeweg 38IJsbrand WagenaarHarlingenzeepziedersknegthuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Martje Jans van Kempen... Alberdina Jans Hagers; BS huw 1812, ovl 1841; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoolvrouw, wijk G-191; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Anna Jans Faber, overleden op 16 maart 183942 jr, geboren Bolsward, overleden Kerkhof G 191, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 6) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-191Grote KerkstraatMartha van Kempen51 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe, schoolvrouw
G-191Grote KerkstraatJohannes Mos25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, timmerknegt
G-191Grote KerkstraatStefanus Mos23 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, winkelknegt
G-191Grote KerkstraatGerhardus Mos16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatMaria Mos19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-191Grote KerkstraatAlberina Mos11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Martje van Kempen, overleden op 4 december 184154 jr (geboren 5/2/1788), overleden Kerkstraat G 191, wed. Harmen Johannes ter Mos, moeder van Johannes, timmermansknecht, Stephanus, pakhuisknecht en minderjarige Marijke, Gerhardus en Dina Harmens ter Mos (voogd is Johannes Sikkes Bleeker, linnenbleker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-191Heiligeweg 38Trijntje Elias van der Vorm, overleden op 12 augustus 184216 jr, overleden Kerkstraat G 191, dochter van Elias van der Vorm, koopman en Tetje Hessels Tigchelaar, zuster van minderjarige Hessel Elias van der Vorm. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 62 en 64 van 3 dec 1845
adressoortbedraggebruik
G-191Heiligeweg 38provisionele en finale toewijzingfl. 322huis in de Grote Kerkstraat G-191
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperCoenraad Speelziek
borgReinder Jans Steeksma


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-191Heiligeweg 38Geertje Thijsen Zwolstra... G-187, dv Thijs Z, en Symentje ... (Riens); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-191; oud 53 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-187; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 990G-191 (Kerkstraat)Pieter H. Bollemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3290G-036 (Gedempte Turfhaven)Salomon van Messelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3290Heiligeweg 38 (G-036)Elkan Aäron Speijerwoonhuis


1910 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49113 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 240 van 27 dec 1910
adressoortbedraggebruik
G-036Heiligeweg 38koopaktefl. 2500woon- en winkelhuis
 
verkoperElkan AÄron Speyer
koperHendrik Bos


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 38 Hendrik Bossigarenmaker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 38H.Bossigarenfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 38J. (Jan) de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 38beeldbepalend pand8 van 10
  terug