Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 25 3-062 3-078 G-192 G-238


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 25, Harlingen
Naastliggers vanGrote Kerkstraat 25
ten oostenGrote Kerkstraat 27
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenHeiligeweg 38
ten noordenHeiligeweg 40
ten noordenHeiligeweg 40
ten noordenGrote Kerkstraat 27
ten noordende Grote Kerkstraat
ten noordenHeiligeweg 38


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0264v van 5 jul 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis van Folckert Tonys


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0059r van 1 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Tziaert Siercx


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0249r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordwestenAeltje Pieters


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0253v van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordwestenAeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Thoenis Folckerts


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257v van 5 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0266v van 26 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0193v van 20 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordwestenAeltie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Toenis Folckerts


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372r van 20 dec 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat NZ]huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten noordoosten*Pieter Hendricks
naastligger ten zuidoostenJan Jacobs van Pomeren
naastligger ten zuidwesten
naastligger ten noordwestenSipert Dircks
verkoper q.q.Simon Jansen, geauthoriseerde curator over
verkoperde vijf nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Toenis Fockerts


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0385r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ [staat: Kleine Kerkstraat NZ]huis
 
koper provisioneelN. N. 373-00-00 GG
naastligger ten noordoostenN. N.
naastligger ten zuidoostenJacob Jansen van Pomeren
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenSypert Dircks
verkoperN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0010r van 20 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordwestenAeltien Pieters, weduwe van
naastligger ten noordwestenwijlen Teunis Folckerts


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten zuidoosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordwestenBauke Freerx


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0105v van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ strekkende achter tot aan Pyter Hendrix huishuis
 
koperEvert Ruyrds c.u.480-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenPyter Hendrix
verkoper q.q.Walingh Tiaards


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0114v van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraathuis
 
koperJan Willems c.u.600-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenJan Jacobs van Pomeren
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenArjaen Aerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Ruyrds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Willems c.u. kopen een huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Jan Jacobs van Pomeren, ten W. Arjaen Aerts. Grondpacht 2 st aan de Stad. Gekocht van Ewert Ruyrds c.u., voor 600 GG.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0090v van 3 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Willems


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157r van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperFoppe Clasen c.u.414-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenPals Bauckes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJan Jurriens
naastligger ten noordenPals Bauckes
verkoperJan Willems c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Clasen [Ens] c.u. kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. en N. Pals Bauckes, ten Z. de straat, ten W. Jan Jurriens. Grondpacht 2 st aan de Stad. Gekocht van Jan Willems c.u. voor 414 GG.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0209r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoppe Claasen


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0386r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 40, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFoppe Clasen Ens schipper


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0084v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoppe Claesens


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0114v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFoppe Claesens


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0316v van 12 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFoppe Claessen schipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerAntie Ottes (voor 11-00-00 CG)
gebruikerJacob Dirks (voor 14-00-00 CG)
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-062Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Claessen erven
gebruikerNanning Tijssen
gebruikerJetske Goslings
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103r van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Clasen


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0147v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Foppe Clasen Ens


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarFoppe Clasen erven
gebruikerBoldewijn Hayes cum soc.
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0364v van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat1/2 huis
 
koper van 1/2Ettje Claeses, gehuwd met90-07-00 GG
koper van 1/2Jan Hessels Swart wijdschipper
koper van 1/2Grietje Claeses, gehuwd metMarsum
koper van 1/2Jacob Gerkes mr. chirurgijnMarsum
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenGerben Pieters
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenvroedman Vosma n.u.
naastligger ten noordenvroedman Vosma n.u.
verkoperGrietje Foppes, weduwe van
verkoperwijlen Bauke Foekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEttje Claeses x wijdschipper Jan Hessels Swart en Grietje Claeses x mr. chirurgijn te Marssum Jacob Gerkes kopen samen 1/2 huis in de Grote Kerkstraat. Ten O. Gerben Pieters, ten W. en N. de vroedsman Vosma, ten Z. de straat. Gekocht van Grietje Foppes wv Bauke Foekes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarerven Jan Hessels
gebruikerKeimpe Bouwes c.s.
huurwaarde31-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-062 Grote Kerkstraat 25Johannes Fransbergen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0037v van 3 mei 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Swart


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0056r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Hessels


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-062 Grote Kerkstraat 25huis
eigenaarerv. Jan Hessels
gebruikerJoh. Fransbergen
huurwaarde31-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-12-12 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0207v van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Hessels Swart


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0264r van 12 feb 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0141r van 18 jun 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Swart


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0077r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Stoffels Swart


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0181v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jan Hessels


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0016r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperThomas Lammerts oud fabrikeur350-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurderSchelte Oedses Baantjer c.u.0-10-00 GG
huurderAntje Jans 0-08-00 GG
naastligger ten oostenWillem Ruurds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAnthony Vuirpijl
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoper q.q.Jan Pyters Schenk, curatoroud scheepstimmerman
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curatoren overnotaris
verkoper van 1/2Ettje Clases, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Hessels Swart
verkoper van 1/2Gerke Jacobsmr. ijzersmidMarssum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lammerts [van Hees], oud-fabriquer, koopt huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Willem Ruurds, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Anthony Vuurpijl, ten N. ds. Harkenroth. Gekocht van erven Ettje Clases wv Jan Hessels Swart voor 1/2, en mr. smid Gerke Jacobs te Marssum voor 1/2.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0010r van 16 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperWillem Haeyes, gehuwd met455-00-00 CG
koperAntje Wybes Arum
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurderCaspar Rivee 23-00-00 CG
huurderSchelte Oedses
naastligger ten oostenWillem Ruirds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAnthony Vuurpijl
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Harkenroth
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hayes x Antje Wybes koopt huis nz. Kerkstraat, in 2-en bewoond. Ten O. Willem Ruurds, ten W. Anthony Vuurpijl, ten Z. de Kerkstraat, ten N. erven ds. Harkenroth. Gekocht van Thomas Lammerts van Hees.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0088v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuisman Willem Hayes


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0218r van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Haaye


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0093r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohannes van Pruisen, gehuwd metmr. broekmaker241-21-00 GG
koperElisabeth Muller
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurder van 1/2de weduwe van Caspar Rivee
huurder van 1/2Nathan Eliasar
naastligger ten oostenHendrik Daniels
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJohannes van Pruisen mr. broekmaker
naastligger ten noordende heer Harkenroth
verkoperhuisman Haye WillemsWijnaldum


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0203r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes van Pruissen


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0187v van 17 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes van Pruissen


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0002r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis waarin twee afzonderlijke woningen
 
koperhuisman Johannes Dirks, gehuwd met34-07-00 GG
koperHesje Doedes Almenum
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurderJohannes Bakker
huurderAaron Jacobs
naastligger ten oostenWybren Broers
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende verkopers q.q.
naastligger ten noordendr. E. F. Harkenroth
verkoper q.q.Hendrik Winter, geauthoriseerde redder van de boedelkastelein in Het Herenlogement
verkoper q.q.dr. Hendrik Philip Stambke, geauthoriseerde redders van de boedel vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperwijlen Johannes Thomas Mentze, in de wandeling genoemdmr. broekmaker
verkoperwijlen Johannes van Pruizen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Dirks huisman x Hesje Doedes kopen een huis in de Grote Kerkstraat, door een middenmuur in twee afzonderlijke woningen verdeeld, nu bewoond door Johannes Bakker en Aaron Jacobs als huurders. Grondpacht 2 st. Ten O. Wybren Broers, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de verkopers qq., ten N. ds. E.F. Harkenroth. Gekocht van (Hendrik Winter, kastelein in het Heeren Logement en dr. Hendrik Stambke, advocaat voor het Hof van Friesland, als de geauthoriseerde redders van het sterfhuis en boedel van) wl. mr. broekmaker Johannes Thomas Mentze, in de wandeling Van Pruizen genaamd, voor 34 gg. 7 st.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0004r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkopers q.q.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0071v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Bolta


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0127r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis in tweeën bewoond
 
koperHendrik ter Heyde koopman145-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurder van 1/2de weduwe van Jan van Kempen 1-02-00 CG
huurder van 1/2Abe Johannes 1-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperhuisman Johannes TolsmaAlmenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik ter Heide koopt huis c.a. nz. Grote Kerkstraat. Het is in 2en bewoond en gescheiden door een middenmuur. Verhuurd aan wd. Jan van Kempen (1/2) en Abe Johannes (1/2). Ten O.?, ten W. Hendrik Jansen, ten Z. die straat, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van Johannes Tolsma, huisman onder Almenum, voor 145 gg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0128v van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenter Heyde koopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0243v van 8 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker173-00-00 CG
koperCatharina Bruining
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurder gedeeltede weduwe van Jan van Kempen 1-02-00 CG
huurder gedeelteAbe Johannes c.u.1-08-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Jonker koopman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
naastligger ten westenCatharina Bruining
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperHendrik ter Heidekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jans, mr. schoenmaker x Catharina Bruining koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat, in 2en bewoond, met een mandelige muur ertussen. Ten O. koopman Cornelis Jonker, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de koper, ten N. dr. Harkenroth. Gekocht van koopman Hendrik ter Heide, voor 173 cg.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ wijk G-194huis
 
koperJohannes Harmens ter Mos, gehuwd met80-15-00 CG
koperMarijke Voets
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurderKlaaske Folkerts 0-08-00 CG
huurderAnthoon Willems 1-08-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Jonker
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenmr. E. Harkenroth
verkoperHendrik Jans, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperCatharina Bruining
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Harmens (ter Mos) x Marijke Voets, koemelker onder Harlingen, koopt (b) een huis ten O. van (a), bewoond door meerdere gezinnen, met ten O. Cornelis Jonker, ten Z. de Grote Kerkstraat, ten W. de koper, ten N. Harkenroth. Gekocht van mr. schoenmaker Hendrik Jans x Catharina Bruining, voor 286 gulden. N.B. Zie ook bij perceel (a), Heiligeweg 38.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0327v van 3 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 206r van jan 1809 , betreft pand G-193 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Grote Kerkstraat 25


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0206r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 25Grote Kerkstraat NZ wijk G-192 en G-193huis
 
koperCornelis Piers slotmaker75-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
huurderBartle Watzes c.u.
huurderde weduwe van Johannes Faust
naastligger ten oostenals huurder* Hettinga
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Harmens*
naastligger ten noordenJohannes Kerkhoven c.s.
verkoper q.q.H. Helmer, curatordrogist
verkoper q.q.Lammert Dirks, curatoren overgardenier
verkoperHarmen Johannes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-078 Grote Kerkstraat 25Cornelis P van der Hoeven2-00-00 CGstond: johannes harmens


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0121r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Bolta


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Cornelis Piers van der Hoef... Kerk HRL 1809, 1810, BS huw 1812, ovl 1816, huw 1817, huw 1820, ovl 1821, ovl 1843; eigenaar van wijk G-192, smederij, 1814. (GAH204); id. van wijk G-193, 1814. (GAH204); C.P. vdH. en IJefke Sijbrands de Vries, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-192Grote Kerkstraat 25Cornelis van der Hoef smederij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25erven Cornelis van der HoefHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Willem Oenes Visser... en Grietje Willems dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Yefke Sybrens de Vries... van genoegzaam bewijs, 30 jul 1808; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-192; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-192Grote KerkstraatJob J Adema49 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kuiper
G-192Grote KerkstraatYfke de Vries64 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-192Grote KerkstraatRindert van der Hoef25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-192Grote KerkstraatJohannes van der Hoef18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-192Grote KerkstraatHyke van der Hoef23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-192Grote Kerkstraat 25Yefke Sybrens de Vries, overleden op 20 oktober 184367 jr (geboren 21/4/1776), overleden Kerkstraat G 192, wed. en gehuwd, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 147) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 24 feb 1844
adressoortbedraggebruik
G-192Grote Kerkstraat 25koopaktefl. 350huis in de Grote Kerkstraat G-192 en G-193
 
verkoper en cedentAnna Cornelis van der Hoese
verkoper en cedentCatharina Cornelis van der Hoese (te Midlum, gehuwd met Huite Barteles de Graaf)
verkoper en cedentHieke Cornelis van der Hoese (te Midlum)
koper en schuldenaarNicolaas Teunis Straatsma (gehuwd met Teetske Jacobs Rignalda)
cessionarisJarig Cornelis Mollema


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 989G-090 Klaas StraatsmaHarlingenvan voren veranderd


1845 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 989G-091 Klaas StraatsmaHarlingenvan voren veranderd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Aaltje Gerrits de Vries... ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Dieuwke Postmageb 7 jan 1778 Sneek, ovl 17 feb 1859 HRL, 1e huwt met Dirk vd Burg, 2e huwt met Rein Avontuur, Vst 27 feb 1854/55 uit Sneek, N.H., dv Johannes P, en Hielkje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, wijk G-192


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Job Jielles Adema... HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk G-192; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Levij Liepman de Vries... huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk D-027, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Minke Franses de Vries... dV, en Aaltje Gerrits de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-192; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-188; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989G-192 (Kerkstraat)Nicolaas T. Straatsmawoonhuis
Sectie A nr. 989G-193 (Kerkstraat)Nicolaas T. Straatsmawoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
G-192Grote Kerkstraat 25Teetske Jacobs Ringnalda... C-158; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989G-238 (Kerkstraat)Nicolaas T. Straatsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 989Grote Kerkstraat 25 (G-238)Christoffel J. de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 25 Bernardus Fikkesmid
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25F. Ferwerdaelectrische licht- en krachtinstallaties, reparatie


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 25F.Ferwerdaelectricien


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25Sj. de Jongmeubelmakerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 25, HarlingenGrote Kerkstraat 25Sj. de Jongmeubelmakerij, restauratie en reparatie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 25rijksmonument 20462
  terug