Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 12 3-171 3-194 G-207 G-254
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-171Lammert Warndersteeg 12
eigenaarGerrit Jansen
gebruikerGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-171Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarGerrit Jansen
opmerkingonvermogende


 


 


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0173r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperHendrik Gerrits, gehuwd met200-00-00 CG
koperFrouckje Alefs
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHarmen Martens
naastligger ten westende weduwe van Pyter Geerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperReynier Danielsgleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Gerrits x Frouckjen Alefs kopen een woning wz Lammert Warnerssteeg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-171 Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarHendrik Gerrits
gebruikerHendrik Gerrits
opmerkingpauper


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-171 Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerHyltie Gerbens
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-171 Lammert Warndersteeg 12Jan Gerrits, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-171 Lammert Warndersteeg 12kamer
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0172r van 9 sep 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 12Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperYeme Broers, gehuwd metscheepstimmerman264-07-00 GG
Sjoukjen Hanzes
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warnders steeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van de weduwe van Harmen Martens
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFokke Jans Faber
verkoperAlbert Durksbontwever


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-188 Lammert Warndersteeg 12Johannes Hartmans
3-188 Lammert Warndersteeg 12Douwe de Roos


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-194 Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobs c s0-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Lieuwe Annes de Vriesgeb 17 jan 1809 HRL, ovl 4 sep 1813 HRL; wijk G-207, zv Anne Jurjens dV, en Rebekka Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Anne Jurjensgebruiker van wijk G-207, medegebruiker is Hartman Joh. de Jong, timmerknegt, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Christoffel Fokkes Klein... attestatie; hu Grote Kerk ha; oud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, uitdrager, wijk G-207; VT1839; woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Fokke ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Hartman Johannes de Jong... Johannes Hartmans dJ, en Grietje Tjitses; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1817, ovl 1845; gebruiker van wijk G-207, timmerknegt, medegebruiker is Anne Jurjens sjouwer, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobs Kerkhoven... gebruikers zijn Age Watzes Zijlstra, en Simon van Geyt, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-207, gebruikers zijn Hartm. Joh. de Jong, timmerknegt, en Anne Jurjens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-207Lammert Warndersteeg 12Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
G-207Lammert Warndersteeg 12Anne Jurjens sjouwer


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 37 en 41 van 4 mei 1831
adressoortbedraggebruik
G-207Lammert Warndersteeg 12provisionele en finale toewijzingfl. 92huis G-207
 
verkoperAkke Gerrits Munniks (gehuwd met Rients Feddes de Wit)
koperChristoffel Klein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12Akke Gerrits MunnicksHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Pierke Goverts... en Elisabeth Gerrits Visser; BS huw 1839, ovl 1846; oud 32 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-207; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-207Lammert van steegCristoffel Klein66 jGroningenm, protestant, gehuwd, uitdrager
G-207Lammert van steegPierkje Goverts [Gooverts]32 jWorkumv, protestant, gehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 971G-109 Jacob HanekuijkHarlingenafgebrooken tot een mesthoop


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Gerrit Willems van der Ploeg... zv Willem Daniels vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Helena Tichelaargeb 1807 Tzum, huwt met Hendrik Alkema, A 9 mrt 1860 Arum, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, wijk I-020


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Hendrik Hendriks Alkema... wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Rein Tjerks de Groot... dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1830, huw 1836, ovl 1839, huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, 329; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk G-318; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 971G-207 (Lammert Warndersteeg)Daniel S. Hollengawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-207Lammert Warndersteeg 12Grietje Wybes Veenstra... Wiebe Jochums V, en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 971G-254 (Lammertwarndersteeg)IJbe Bolmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 971Lammert Warndersteeg 12 (G-254)Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 12aH.Kniertransportarbeider
  terug