Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 6 3-137 3-183 G-221 G-264
Naastliggers vanLammert Warndersteeg 6
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 8
ten noordenLammert Warndersteeg 4


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaarvroedsman Bonk
gebruikervroedsman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaargemeensman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-137 Lammert Warndersteeg 6hoff en kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-137 Lammert Warndersteeg 6woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-137 Lammert Warndersteeg 6Sikke Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-137 Lammert Warndersteeg 6woning
eigenaarSikke Jolles
gebruikerSikke Jolles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0011v van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lammert Warndersteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183 Lammert Warndersteeg 6J Fontein3-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Pzn Fontein... id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-221, ledig, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb War (!) en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-025; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Fontein ledig


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Aukje A. Johannes Bolman, overleden op 21 september 1822A.=Aurelia, vrouw van Jan Klazes Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221), moeder van minderjarige Klaas, Jacobus en Sjoukje Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Sjouwkje Jans Bakker, overleden op 1 april 1823dochter van Jan Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221) en wijlen Aukje-Aurelia Johannes Bolman, vader van minderjarige Klaas en Jacobus Jans Bakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 944Lammert Warndersteeg 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Trijntje Tjepkes Blok... Kerk HRL 1807, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-224; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Wijpkje Aukes Vogelzang... Hasmerus V, en Wijpke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-221, wijk H-114; Albert Sioerds en W.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-221Lammert van der steegTrijntie T Blok69 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-221Lammert van der steegMarijke Bakker33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Marijke Yedes Bakker... bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 944G-221 (Lammert Warndersteeg)Simon Stinstra c.u.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 465..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 944G-264 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5110Lammert Warndersteeg 6 (G-264)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis
  terug