Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 2 3-ong 3-181 G-222 G-266
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 4 3-136 3-182 G-222 G-265
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0094v van 5 apr 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 2Nieuwe Kerkstraat strekkende vanaf de straat tot achter aan schuur of erf van Jacob van Pomerenhof en tuin
 
koperLambert Warners, gehuwd met635-00-00 CG
koperLijsbeth Jans
verpachter gronderfgenamen van Reyner Claeses 0-07-00 CG
naastligger ten oostenNieuwe Kerkstraat
naastligger ten zuidende kamers van wijlen Martgen Pybes
naastligger ten westen*de schuur van Jacob van Pomeren
naastligger ten noordenhet erf van Gabbe Dircx
verkoperGrietgie Cornelis voor zich en haar kinderen, gehuwd met
verkoperwijlen Baert Dircx, gesterkt met
verkoperhaar zoon Cornelis Baerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warners x Lijsbeth Jans kopen een hof en tuin


 


 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 2Lammert Warndersteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]twee kamers aan elkander
 
aanhandelaarTiaard Jouckes, gehuwd met0-00-00 GG
aanhandelaarAuck Syuerdts
verpachter grondburgerhopman Lambert Warnerts 0-07-00 CG
toehaakeen pm land Goymmalaan [ws. Gooyumerlaan] in Wons
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten zuidenCoenraad Abbes
naastligger ten zuidende steeg of uitgang van het hof van
naastligger ten westenhet hof van Pieter
naastligger ten noordende erfgenamen van Jarich Botis
verwandelaarLambert Warnerts


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 2Lammert Warndersteeg WZ (en ten oosten van voormelde hof)twee woningen
 
koperHinke Philippus, gehuwd met
koperHylcke Johannis Hanekuik
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van Ruird Pieters


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-136Lammert Warndersteeg 4woningh
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-136Lammert Warndersteeg 4kamer
eigenaarAndries Johannes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-136 Lammert Warndersteeg 4camer
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-136 Lammert Warndersteeg 4kamer
eigenaarBeernt Willems
gebruikerFeyte Tjommes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-136 Lammert Warndersteeg 4Meinert Orks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-181 Lammert Warndersteeg 2Jan Fontein1-10-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Jan van Dijkmogelijk dezelfde als Jan Dijk, geb 1781; zie aldaar; gebruiker van wijk G-222, stalknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-222Lammert Warndersteeg 2Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
G-222Lammert Warndersteeg 4Jan van Dijk stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 942Lammert Warndersteeg 2Dirk FonteinHarlingenzeepziederpakhuis en erf (48 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 943Lammert Warndersteeg 4Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Jan Klazes Bakker... BS huw 1825, huw 1840, ovl 1842; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-222; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-222Lammert van der steegJan Klazes Bakker49 jMakkumm, protestant, gehuwd, stalknegt
G-222Lammert van der steegJan Klazes Bakker49 jMakkumm, protestant, gehuwd, stalknegt
G-222Lammert van der steegLeene Draaisma44 jBolswardv, protestant, gehuwd
G-222Lammert van der steegLeene Draaisma44 jBolswardv, protestant, gehuwd
G-222Lammert van der steegMeewis Bakker14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-222Lammert van der steegMeewis Bakker14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-222Lammert van der steegSyberen Bakker10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-222Lammert van der steegSyberen Bakker10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-222Lammert Warndersteeg 2Anne Dirks van Vliet, overleden op 23 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr (geboren 1796), overleden Landwerndersteeg G 222, turfdrager, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-222Lammert Warndersteeg 4Anne Dirks van Vliet, overleden op 23 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr (geboren 1796), overleden Landwerndersteeg G 222, turfdrager, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Leentje Klazes Draaisma... HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 490..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 226..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 943G-265 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5108Lammert Warndersteeg 2 (G-266)Sybrand Fonteinwoonhuis
Sectie A nr. 5109Lammert Warndersteeg 4 (G-265)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis
  terug