Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 7 3-075 3-091 G-233 G-275
aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 7Blindemanssteeg ten oosten


 


 


 


 


 


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0010v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7achterKromme Elleboogsteeg ZZhuis en weefwinkel
 
koperGerrit Lamberts Bisschop, gehuwd metmr. bontwever150-00-00 CG
koperCornelia Cornelis
naastligger ten oostenHarm Werps
naastligger ten zuidenClaes Hendrix mr. linnenwever
naastligger ten westenClaes Hendrix mr. linnenwever
naastligger ten noordenKromme Elleboogsteeg
verkoperClaes Hendrixmr. linnenwever


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-075Kerkpoortstraat 7
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-075Kerkpoortstraat 7huis
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpro deo versogt


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0179v van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]huis
 
koperBeern Beernsen Alphes, gehuwd met170-00-00 CG
koperHiltie Thijssen
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
toehaakeen zilveren lepel van 6-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg naar de Kromme Elleboog toe lopend
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Hendriks
naastligger ten noordenGerrit Lammerts
verkoperAeltie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Werps


 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192v van 6 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7achterKromme Elleboogsteeghuis
 
koperBeern Beerns Alphers, gehuwd met140-00-00 CG
koperHiltie Thijssen
naastligger ten oostenBeern Beerns Alphers, gehuwd met
naastligger ten oostenHiltie Thijssen
naastligger ten zuidenBeern Beerns Alphers, gehuwd met
naastligger ten zuidenHiltie Thijssen
naastligger ten westenClaes Hendriks
naastligger ten noordenKromme Elleboogsteeg
verkoperGerrit Lammerts Bisschop


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-075 Kerkpoortstraat 7huisje
eigenaarBerend Alberts
gebruikerBerend Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336r van 1 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof NZ]stuk grond van 40 x 13 a 14 voet
 
koperHarmen Melchers, gehuwd metmr. bontwever60-00-00 CG
koperFenne Beerns
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidende koper Harmen Melchers
naastligger ten zuidende verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksma mr. bakker
naastligger ten westenJohan Pieters
naastligger ten noordenOllema koopman
verkopervroedsman Harmen Arents Baksmamr. bakker


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0024v van 9 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7achterKromme Elleboogsteeg WZhuis
 
koper door niaarJan Hennes koemelker190-00-00 CG
geniaarde koperDirk Pieters, gehuwd met
geniaarde koperYfke Dirks
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidenClaes Hendriks
naastligger ten westenSikke Hendriks
naastligger ten noordenHendrik Tomas
verkoperMeile Ollemakoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-075 Kerkpoortstraat 7huisje
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
opmerking1726 insolvent verklaart 12-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-075 Kerkpoortstraat 7Beernt Alpherts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-075 Kerkpoortstraat 7huis
eigenaarBeernt Olpherts
gebruikerBeernt Olpherts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0112r van 24 jan 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk NZ]huis
 
koperHarmen Jansen Brinkhuis, gehuwd metmr. bontwever423-00-00 GG
koperMaartie Gerryts
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenPijpmakersstraat
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] of kerkhof
naastligger ten westenJan Beernds
naastligger ten noordende erfgenamen van Harmen Melchers
verkoperde erfgenamen van Beernd Alpherts, gehuwd metmr. bontwever
verkoperHiltie Tijsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Brinkhuis, mr. bontwever x Maartie Gerryts koopt een huis met alle goederen, nz. Grote Kerk, laatst bewoond door Beernt Alpherts en metterdood ontruimd. Met beschrijving van het huis. Ten O. de Pijpmakerssteeg, ten W. Jan Beernds, ten Z. de straat of het Kerkhof, ten N. erven Harmen Melchers. Gekocht van erven mr. bontwever Beernd Alpherts x Hiltie Tijsen voor 420 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0153v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]huis
 
koperEvert Jansen, gehuwd metmr. bontwever361-00-00 GG
koperCatharina Groen
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenJan Beernds c.s.
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.Hendrik de Witte, curatormr. bontwever
verkoper q.q.Beernd Homberg, curatoren overmr. bontwever
verkoperJan Harmens, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Harmen Janzen Brinkhuisbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrondpacht 25 st. Ten O. de Pijpmakersteeg, ten Z. de straat en het kerkhof, ten W. Jan Beerns c.s., ten N. een doorgaande steeg.


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0135v van 20 jun 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]huis met 2 weefwinkels
 
koperBonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker307-00-00 GG
koperStijntje Pieters
kopermeerderjarige vrijgezel Ruird Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenHarmen Bruinings n.u.
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 3/8Geertruid Everts Lindeboom, gehuwd metbontwever
verkoper van 3/8Beernd Johanzen
verkoper van 3/8Jan Everts Lindeboombontwever
verkoper van 2/8Casper Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonte Douwes, mr. schoenmaker x Stijntje Pieters en Ruird Pyters, meerderjarig vrijgesel. N. van de Grote Kerk, ten O. de Pijpmakerssteeg.


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0168v van 14 nov 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]huis annex 2 weefwinkels
 
koperGerryt Jansen, gehuwd metmr. bontwever505-00-00 CG
koperWillemke Foppes
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
huurderJan Evert Lindeboom
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenHarmen Bruining n.u.
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 1/2Bonte Douwes, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoper van 1/2Stijntje Pieters
verkoper van 1/2meerderjarige vrijgezel Ruird Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jansen, mr. Bontwever x Willemke Foppes


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0064v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de grote kerk]deftig huis met twee weefwinkels
 
koperWillem Buizink, gehuwd metmr. bontwever425-00-00 CG
Aaltie Beernds
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
eigenaar en bewonerwijlen Gerrit Jansen c.u.
huurder weefwinkelClaaske Fransen 0-04-00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat] en kerkhof
naastligger ten westenHarmen Bruining
naastligger ten noordensteeg
verkoperBeernd Jansen Westendorp, procuratie hebbende vanbontwever
Beernd Jansen BosAltsteede
Jan Jansen BosHoksbergen
Jan Doorenbosch, gehuwd metWessem
Geertruid Jansen, erfgenamen van hun broer voor de 1/2
wijlen Gerryt Jansen Bosmr. bontwever
Tyttie Fockes, gehuwd metLollum
Yep Mattheus, enarbeider
Carst Fockes, enhuismanMenaldum
Agnietie Fockes, gehuwd met
Saake Gerbens, erfgenamen van hun zuster voor de 1/2arbeiderDronrijp
Willemke Fockes


 


 


1776 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 7, HarlingenKerkpoortstraat 7Jan Willem Buizingde Prinsherberg


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0257r van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: ten noorden van de nieuwe kerk] hoek Pijpmakerssteeg WZhuis
 
koperJan Hannema koopman300-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHarmen Bruining
naastligger ten noordenFrans Jans
verkoperJan Willem Buizingbontwever


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0254v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7achterPijpmakerssteeghuis en weefwinkel
 
koperFrans Jans bontwever90-07-00 GG
huurderGerryt Jans 24-00-00 CG
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Prins, van Jan Hannema
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg
naastligger ten westenHarmen Bruining
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperJan Willem Buizingbontwever


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0176r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7achterPijpenmakerssteeghuis
 
koperTijs Gijssen Kussendrager koopman90-00-00 CG
huurderJanke Johannes
naastligger ten oostenPijpenmakerssteeg
naastligger ten zuiden [staat: westen]Jan Sjoerds Hannema
naastligger ten westen [staat: zuiden]Vogelsang
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAntje Franssen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0194v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 7Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperChristoffel Klein, gehuwd met150-00-00 CG
koperSaakje Pieters
huurderJan A. Volbrink c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenPijpmakerssteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenHarmen Schuur
naastligger ten noordenThijs Gijsen
verkoperJan Hannemakoopman


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-091 Kerkpoortstraat 7Christoffel Klein0-15-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Trijntje Ruurds van der Geest... van der Geest en Richtje jakobs; geb 1792 ... , ovl 20 jan 1812 HRL, wonende te Agter de Kerk, ovl wijk G-233, onder Almenum, dv Ruurd vdG, en Rigtje Jacobs; BS ovl ... (alles)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Scheltje Everts... Aukje Symons indertijd echtelieden te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Christoffel Fokkes Klein... BS ovl 1811, huw 1822, ovl 1831, huw 1839, ovl 1845, ovl 1846, ovl 1849; eigenaar en gebruiker van wijk G-233, gealimenteerd, 1814. (GAH204); C. Fokkes K. van HRL, ende Saakje Pieters Schouwerwou van Franeker, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-233Kerkpoortstraat 7Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 911Kerkpoortstraat 7de Stad HarlingenHarlingenerf (84 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Sietse Elias de Wit... BS huw 1818, ovl 1826, huw 1827, ovl 1846, ovl 1858; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Wijpkje Aukes Vogelzang... bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-233; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-233Agter de Grote KerkSytse de Wit51 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
G-233Agter de Grote KerkYpkje Vogelzang49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-233Agter de Grote KerkElizabeth de Wit20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-233Agter de Grote KerkGeertje de Wit15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 3 apr 1840
adressoortbedraggebruik
G-233Kerkpoortstraat 7koopaktefl. 150huis achter de Grote Kerk G-233
 
verkoperJohanna Bisschop (wv Harmen Schuur)
koperde Stad Harlingen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-233Kerkpoortstraat 7Jacoba Bakker... bev.reg. HRL 1851 wijk G-228, 233; oud 50 jaar, geb Zwolle (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-185; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2227G-275 (Kerkpoortstraat)Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2227Kerkpoortstraat 7 (G-275)Stad Harlingenschool


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 7beeldbepalend pand5 van 10
  terug