Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kromme Elleboogsteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kromme Elleboogsteeg 5 (niet bekend) (niet bekend) G-237 G-389
 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0107v van 20 jun 1802 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kromme Elleboogsteeg 5Kromme Elleboogsteeg OZhuis
 
koperArend Barteling mr. bontwever119-10-00 CG
huurderGrietje van Blessum 0-00-00 CG
naastligger ten oostendr. S. Stijl
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte, van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten westenKromelleboogsteeg
naastligger ten noordendr. S. Stijl
verkoperJelle Boomsma, kind
verkoperBouwe Boomsma, kind
verkoperAnna Boomsma, kind
verkoperRuird Jans Builard, erfgenaam vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Rigtje Pietersgeb 1773 ... , ovl 30 jan 1812 HRL, huwt met Jan Sijbes, ovl wijk G-237, gealimenteerd; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Arend Hendriks Bartling... (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., gealimenteert, 1814 (GAH204); id. van wijk G-237; gebruiker Bern. Bessing, sjouwer, en Jan Anes, gealimenteert, 1814. (GAH204); Herman (!) Witte en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Bernardus Bessing... HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1830, ovl 1846; gebruiker van wijk G-237, sjouwer; medegebruiker Jan Anes, gealimenteert; eigenaar is A. Bartling erven, 814. (GAH204); kind: Antje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Jan Anes Scheergeb 1740 ... , ovl 12 dec 1814 HRL, huwt met Evertje Gerrijts, kinderen: Riemke Jans S, geb 1786 HRL, Fetje Jans S, geb 1790 HRL, ovl wijk G-237; BS huwafk. 1811, ovl 1814, ovl 1848, ovl 1860


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Jan Anesgebruiker van wijk G-237, gealimenteert, alsmede Bernardus Bessing; eigenaar is A. Bartling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-237Kromme Elleboogsteeg 5A Bartling ervenBernard Bessing sjouwer
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Jan Anes gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 918Kromme Elleboogsteeg 5Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis (15 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Dubbelde woning met G-238 in de Zoutstegen. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Akke Doekes Baksmageb 1806 HRL, huwt met Cornelis Visser op 15 nov 1838 HRL, werkster, dv Doeke B., en Getje Dirks; BS huw 1838; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Cornelis Vissergeb 1804 Franeker, huwt met Akke Doekes Baksma op 15 nov 1838 HRL, werkman, wonende te HRL, zv Neeltje Cornelis; BS huw 1838; oud 33 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Franskje de Boeroud 44 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-237; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-237Agter de Grote KerkFranskje de Boer44 jStavorenv, protestant, weduwe, geen
G-237Agter de Grote KerkSipke de Boer18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-237Agter de Grote KerkJacob de Boer16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-237Agter de Grote KerkCornelis Visser33 jFranekerm, protestant, gehuwd
G-237Agter de Grote KerkAkke Baksma32 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-237Agter de Grote KerkJouke [Auke] Visser2 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-237Agter de Grote KerkGeertje Visser2 dHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Sied Eedes Park, overleden op 29 september 18437 wk (geboren 9/8/1843), overleden Achter de Kerk G 237, zoon van Eede Folkerts Park, schipper en Getje de Wit, broer van reeds op 25/10/1843 overleden Itje Eedes Park. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Douwe Keimpes Roedemageb 1798 Cornwerd, ovl 7 aug 1858 HRL, huwt met Trijntje Poelstra, Vst 1 mei 1854 uit Barradeel, N.H., boer in 1858, zv Keimpe R, en Attje Gatzes; BS ovl 1846; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-237


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Trijntje Poelstrageb 19 jun 1793 Wons, ovl 30 mei 1871 HRL, huwt met Douwe K. Roedema, melktapperse in 1871, N.H., Vst 1 mei 1854 uit Barradeel, dv Herre P, en Hitje ... ; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk G-237, 1860-80


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 918G-237 (Achter de groote kerk)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Jieke de Groot... 1839, wijk G-269; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-237Kromme Elleboogsteeg 5Eene woning bij de Nieuwe Kerk, verhuurd aan S., Langius. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 918G-389 (Achter de Groote kerk)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 918Kromme Elleboogsteeg 5 (G-389)Harmen Jans van 't Vlietwoonhuis
  terug