Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kromme Elleboogsteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Kromme Elleboogsteeg 7,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kromme Elleboogsteeg 7 (niet bekend) (niet bekend) G-238 G-390
 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Gerryt Jans Kleihuisgeb 1734 ... , ovl 8 jan 1813 HRL; wijk G-238; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Adam Caspers Dinhart... Gleistra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1822, huw 1826, ovl 1830, ovl 1837; gebruiker van wijk G-238, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); A.D. ende A.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-238Kromme Elleboogsteeg 7 Armekamer Adam Dinkart sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 917Kromme Elleboogsteeg 7Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis (24 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Dubbelde woning met G-237 in de Zoutstegen. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Sjierk Christiaans Riem... en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 917G-238 (Achter de groote kerk)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Eene woning bij de Nieuwe Kerk, verhuurd aan J., Dijkstra. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 917G-390 (Achter de Groote kerk)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 917Kromme Elleboogsteeg 7 (G-390)Harmen Jans van 't Vliet
  terug