Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 25 (niet bekend) (niet bekend) G-245 G-280
 huisnummer lager  huisnummer hoger Klaverbladstraat 18 (niet bekend) (niet bekend) G-245 G-353


Huisnaam in: 1655
Gebruik:
Naam: de zilverberg
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1662
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1665
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1808
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk G-251
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1810
Gebruik:
Naam: de zilverberg (naastligger)
Kwartier/wijk G-248
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0257r van 11 mrt 1654 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 25Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk achter of terzijde hof van de Silverberg]lege plaats of nieuw aangelegde hof
 
koper door niaarRiemer Jurjens 300-00-00 GG
koper door niaarFrans van Kyll
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
geniaarde koperTymen Jacobs Hayema
naastligger ten oostenenige kamers
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende niaarnemer Riemer Jurjens
naastligger ten westende niaarnemer Frans van Kyll
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Gerrit Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Jurjens [Wijngaarden] en Frans van Kyll kopen, na niaar ratione vicinitatis, een ledige plaets of nieuw aangelegde hof achter de kerk, naast de hof van 'de Zilverberg', Ten O. enige camers, ten W. de retrahenten. Het was door Tymen Jacobs Hayema gekocht van erven Gerrit Jacobs. Koopsom 300 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-094 Kerkpoortstraat 25wed Roelof Roelofs
3-094 1/2Kerkpoortstraat 25Hendrik Atzes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Cornelis Dirks Lautenbach... van wijk D-023, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Johannes Stuf en S.C. Reidsma, van wijk G-245, tuin 1814. (GAH204); C. Dirks L. ende Trijntje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Johannes Leenderts Stoef... ovl 1828, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk E-161, havenmeester, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-245, samen met C. Lautenbach en S.C. Reidsma, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25S. C Reidsmaeigenaars en gebruikers van wijk G-245, samen met Johannes Stuf en C. Lautenbach, tuin, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-245Kerkpoortstraat 25Johannes Lautenbach tuin
G-245Klaverbladstraat 18 tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 886Klaverbladstraat 18Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 902Kerkpoortstraat 25Jacob Jans NoodkampHarlingenturfdragerhuis en erf (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-245Kerkpoortstraat 25Trijntje Pottinga... bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-026; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 886G-315 (Over de gazfabriek)erv. Douwe W. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 902G-243 (Achter de groote kerk)Jacob J. Noordkampwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 902G-280 (Kerkpoortstraat)Sijtse Sijtsemawoonhuis
Sectie A nr. 3668G-353 (Klaverbladstraat)Tjalke de Vriestuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 902Kerkpoortstraat 25 (G-280)Jacobus Boumanswoonhuis
Sectie A nr. 3671Klaverbladstraat 18 (G-353)Margaretha Wiebenga (wed. Tj.D. de Vries, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Klaverbladstraat 18 Wiebe de Vriestuinmansknecht
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 25G.Tigchelaaraannemer
Klaverbladstraat 18W. de Vriestuinier


1950 - kentekenadresnaam
B-38190
Kerkpoortstraat 25Zacheus van der Zee


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 25Z. (Zacheus) v.d. Zee
Klaverbladstraat 18T. (Tjalke) de Vries


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 25, HarlingenKerkpoortstraat 25Z. van der Zeeverhuizingen


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 25, HarlingenKerkpoortstraat 25R. van der Zeebinnen- en buitenlandse verhuizingen
  terug