Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 31 3-086 3-105 G-248 G-283
1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkhof OZ en ten zuiden van de Silverberghuis
 
koperHendrick Coenraerdts burgerbakker156-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenSybrant Hessels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenKerkhof
naastligger ten noordenSybrant Hessels
naastliggerde Zilverberg
verkoperde crediteuren van wijlen Pytter Pytters, gehuwd met
wijlen Meinnou Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Coenraedts, bakker, koopt een huis ten O. van het kerkhof, naast, ten Z. van het huis 'de Zilverberg'. Ten O. en N. Sybrant Hessels. Gekocht van Jan Ruurds Sanstra en Willem Symens, burgemrs., namens de crediteuren van wl. Pytter Pytters x Meinou Oedses, voor 156 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31[niet vermeld]1/2 eeuwige jaarlijkse grondpacht
 
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting 50-17-08 GG
bewonergemeensman Hendrik Coenraats3-14-00 GG
bewonerSchelte Willemswever2-00-00 GG
eigenaarDirk Sibrants0-18-00 CG
bewonerde weduwe van Jan Jansenschipper (smal-)2-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Jelmer Schellinger, man en voogd van
verkoperMaria Rheen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleisen Lanting, burgemeester, koopt een.? deel v.d. grondpacht van het huis dat staat achter de Kerk, ten Z. van het huis 'de Zilverberg', die de gemeensman Hendrik Everaarts moet betalen etc. en ook van andere huizen. Gekocht van Jelmer Schellinger, als man en voogd over Maria Rheen, voor 50 gg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0315r van 17 jan 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk, de Silverberg genaamd]huis
 
koperHarmen Harmens koopman175-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostenH. Braam koopman
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Carel van Deinse
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende stal van Heins koopman
verkoperoud dijkgraaf van Wonseradeel Lammert de GavereBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens, koopman, koopt huis achter de grote kerk, de Silverbergh genaamt. Grondpacht 7 st. Gekocht van Lammert de Gavere c.s. voor 175 gg.


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322v van 31 jan 1706 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperCarel van Deynse trekwerker30-00-00 GG
bewonerTeye Ruirds
bewonerTjeerd Ruirds
naastligger ten noordenhet het huis de Zilverberg
naastligger ten oostenBraam koopman
naastligger ten zuidenBraam koopman
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]
verpachter grondde Stad Harlingen4-10-00 CG
verkopercurator Lambert de Gavereoud dijkgraaff van WonseradeelBolsward
verkopercurator Johannes Binsonides, namensontvanger en dorpregterMaccum
Arjen Hansen van Hemert, gehuwd metontvanger tot Pingjum
Hiltje Fransen de Adam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarel van Deynse, trekwerker, koopt een huis achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. de koopman Braam, ten W. de straat en de kerk, ten N. 'de Zilverberg'. Met voorwaarden. Gekocht van Lammert de Gavere, oud-dijkgraaf van Wonseradeels Zuiderzeedijken, te Bolsward, en Johannes Binsonides, ontvanger en dorpsrechter etc., te Makkum, beide in qlt. namens Arjen Hansen van Hemert, ontvanger te Pingjum x Heiltje Fransen d`Adam, voor 30 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-086 Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Huibert Braem
eigenaarnu wed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-086 Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-086 Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0189v van 18 jan 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]stalling
 
koperhet huis de Rode Deuren Dirk IJsbrands koopman200-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Aukes koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg ten zuiden van de gewone straat
naastligger ten noordenoud burgemeester Hyddema
verkoperburgemeester Vincenth Heinsius, broeder
verkopersJustus Heinsius, broeder
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk IJsbrands koopt een grote stalling c.s. achter de Grote Kerk, genaamd 'de Rode Deuren', met een tuintje, bleekveld etc. Ten O. Jacob Aukes?, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N.? Gekocht van de broers Vincent-, burgemeester, en Justus Heinsius, voor 200 gg. N.B. Zie voor 'de Rode Deuren' Harlingen mien Stadsje deel 4, blz. 053.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-086 Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0138v van 4 dec 1740 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31[niet vermeld]stalling, tuintje en bleekveld
 
koper van 1/2Gijsbert Wildschut bontreder350-00-00 CG
koper van 1/2Fedde Minnes Wagenaar
huurderDirk sleper
naastligger ten oostende erven van Job Bakker koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenburgemeester Simon Hiddema
verkoperJanke Arjens, weduwe van
wijlen Claas Cristiaans, en erfgenaam van hun overleden zoon
Age Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Hiddema, oud-burgemeester, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gijsbert Wildschut en Fedde Minnes, een groot huis 'de Rode Deuren', met een tuintje en bleekveld. Ten O. erven Johannes? Bakker, ten W. de straat, ten Z. een steeg, ten N. Symon Hiddema, oud-burgemeester Veel voorwaarden. Gekocht van Janke Arjens wv Laas Christiaans, als erfgenaam van Age Clases?, sleper, voor 320 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0060v van 25 feb 1753 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Grote Kerk]dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje
 
koperAlef van der Meulen [staat: Muelen], gehuwd metapotheker416-00-00 GG
Grytie Rowel
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenDirk Clases
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen] c.u.
verkoperRein Sytses Winiamr. koperslagerDrachten
verkoperTrijntie Sytses Winia, gehuwd metGorredijk
Tjesse Sterringaopzichter bij de molenGorredijk
curatorLieuwe Hiddesmr. slager
curatorenMinne Blok, overkoopman
verkoperGepke Dirks, weduwe van
wijlen vroedsman Dirk Winia
curatorburgemeester Louwrens Tabes
curatorenPyter Keimpes de Jong, overkoopman
verkoperTrijntie Jans, nagelaten dochter van
Jan Sytses Backer, gehuwd met
Hotske Andrys de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlef v.d. Meulen, apotheker x Grietje Rowell koopt een dubbele woning en tuin, met alle goederen, achter de Grote Kerk, 'De Rode Deuren' genaamd. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de straat, ten Z. Dirk Clasen, ten N. de koper. Gekocht van Rein? Sytses Winia, mr. koperslager te Drachten en Trijntje Sytses Winia x Tjesse Sterringa, opzichter bij de molen te Gorredijk, en het verdere recht verkregen hebbende bij scheiding, van de curatoren over Gepke Dirks wv Dirk Winia, vroedsman, en de curatoren over de dochter van Jan Sytses, bakker x Hotske Andrys de Boer, voor 416 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0039r van 16 feb 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Rode Deuren achter de nieuwe kerk]hof, kamer met zolder en zomerhuis
 
koperburgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant300-00-00 GG
naastligger ten oostendr. S. Stinstra
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten zuidende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten westenEvert Willems c.s.
naastligger ten westenvroedsman J. Mecima
naastligger ten noordenDouwe Dirksz
verkoperFreerk van der Hout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Rienstra, proc. post. en burger-vaandrig, koopt een mooie hof met vruchtbomen en kamer met zolder, bij 'de Rode Deuren' achter de Nieuwe Kerk, naast 'de Zilverberg'. Ten O. dr. Simon Stinstra, ten W. Evert Willems en de vroedsman Johannes Mecima, ten Z. Hendrik Jans en erven Dirk Christiaans, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van Freerk v.d. Hout voor 300 gg.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0054r van 1 jun 1777 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Rode Deuren achter de nieuwe kerk]hof met fruitbomen en zomerhuis
 
koperburgervaandrig Willem Bakker, gehuwd met500-00-00 CG
Rinske Noordga
naastligger ten oostendr. S. Stinstra
naastligger ten zuidende erven van Dirk Christiaans
naastligger ten westenEvert Willems c.f.
naastligger ten noordenDouwe Dirks
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Bakker, burger-vaandrig x Rinske Noordga koopt een hof met bomen etc. en een grote camer, bij de Rode Deuren, en nog een groot zomerhuis, achter de Grote Kerk, omtrent het huis 'de Zilverberg'. Ten O. dr. S. Stinstra, ten W. Evert Willems, ten Z. erven Dirk Christiaans, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van Sicco Rienstra, burger-vaandrig, voor 500 cg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0230r van 7 nov 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31nieuwe kerk, achter detuin, hof en zomerhuis
 
koperKlaas Jans, gehuwd metmr. bakker320-00-00 GG
Sijke Aukes
voormalig eigenaarWillem Douwes Bakker
naastligger ten oostende weduwe van Beva
naastligger ten zuidende erven van Dirk Cristiaans
naastligger ten westenEvert Willems
naastligger ten noordenDouwe Dirks
KLaas Spannenburg, curatorkoopman
Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
Rinske Alberts Noordga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Jans, mr. bakker x Sijke Aukes koopt een grote tuin en een hof met vruchtbomen etc., met een grote camer, bij 'de Rode Deuren', en uitgaande achter de Nieuwe Kerk, en nog een zomerhuis. Ten O. wd. Beva, ten W. Evert Willems Camske?, ten Z. de erven...? Christiaan, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van de curatoren over de boedel van Douwe Bakker x Rinske Alberts Noordga, voor 320 gg. N.B. de schuttingen ten O. en naast het huis 'de Zilverberg', zijn massaal.


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 105 van 28 dec 1809
adressoortbedraggebruik
G-248Kerkpoortstraat 31koopaktefl. 600grote tuin, zomerhuis en pakhuis achter dr Grote kerk G-248
 
verkoperSjoerd Veenstra
ten oostenJan Fontein
ten zuidende straat
ten westende straat
ten noordende koper Pieter Akkerman
koperPieter Akkerman


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0344v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk nabij De Zilverberg en De Roode Deuren] wijk G-248tuin, pakhuis en zomerhuis
 
koperPieter Akkerman 600-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Jan Fontein
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [ataat: straat]
naastligger ten noordenPieter Akkerman
verkoperS. Veenstrakoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-105 Kerkpoortstraat 31P Akkerman0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Harmen Berends Siderius... 25 nov 1794 HRL; BS huw 1824, huw 1825, ovl 1837, ovl 1839, ovl 1848, ovl 1863; wed. H.S. gebruiker wijk G-248, gealimenteerd; eigenaar is P. Ackerman wed., 1814. (GAH204); H.BS ende Dieuwke Johannes Ackerman, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Pieter Ackerman... HRL 1802, BS ovl 1814, huw 1818, huw 1824, ovl 1831, ovl 1858, ovl 1879; eigenaar is wed. P.A. van wijk G-248, tuin; medegebruiker is Harmen Siderius wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-316, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-248Kerkpoortstraat 31P Ackerman wed tuin
G-248Kerkpoortstraat 31Harmen Siderius wedgealimenteerd


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 21 jul 1823
adressoortbedraggebruik
G-248Kerkpoortstraat 31koopaktefl. 540tuin en 2 woonkamers G-316 & G-317 en pakhuis G-248
 
verkoperHendrik Fokkes Jagersma
koperGrietje Jans (te Haulerwijk)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 899Kerkpoortstraat 31Douwe Wybes de VriesHarlingenhovenierpakhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jan Coenraads Vissergeb 1811 Sneek, ovl 2 dec 1844 HRL, huwt met Jeltje Molenaar, timmerman, zv Coenraad V, en Akke Tietsma; BS ovl 1844; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, borstelmaker, wijk G-248 VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jeltje Molenaar... mrt 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-069; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-248; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-248Agter de Grote KerkJan Coenraads Visser28 jSneekm, protestant, gehuwd, borstelmaker
G-248Agter de Grote KerkJeltie Y Molenaar33 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
G-248Agter de Grote KerkYtzen Visser1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-248Agter de Grote KerkAkke Jans Visser2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Aafke van Slooten... bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Ake O. van der Stok... Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Anna Dirks van Arum... en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Broer Wytses Blom... HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 (GAH204); B.W.B. en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jan de Graaf... H-001, zv Bauke Arjens dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4768Kerkpoortstraat 31 (G-283)Jan Wagenaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 31 Wijtze Bergsmawinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 31W.Bergsmagroentenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 31K. (Klaas) van Dieken
  terug