Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 313-086 3-105 G-248G-283


Naastliggers vanKerkpoortstraat 31
ten zuidenKerkpoortstraat 33
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 29


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0022v van 20 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenHil Sipkes


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0029r van 27 feb 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHill Sipkes


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0207r van 6 apr 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten zuidenHil Sipckes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0024r van 18 feb 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCrijne Syckes


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0150v van 24 nov 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008va van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de kerk]50‑17‑08 GG1/2 grondpacht van 3-14-00 GG
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van gemeensman Hendrik Coenraats4‑18‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Zilverberg de Zilverberg
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Kleisen Lanting, burgemeester, koopt een.? deel v.d. grondpacht van het huis dat staat achter de Kerk, ten Z. van het huis 'de Zilverberg', die de gemeensman Hendrik Everaarts moet betalen etc. en ook van andere huizen. Gekocht van Jelmer Schellinger, als man en voogd over Maria Rheen, voor 50 gg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0322v van 31 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBraam koopman


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Claessen Braam


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0170r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0171v van 7 feb 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet hoff van Hubert Braam koopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Huibert Braem
eigenaarnu wed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan3‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0189v van 18 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0320v van 11 apr 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086Kerkpoortstraat 31hoff
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0138v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-086Kerkpoortstraat 31hof
eigenaarwed. Seerp Doedes
gebruikerwed. Seerp Doedes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0120r van 17 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFreerk J. van der Hout


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0060v van 25 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Clases


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0039r van 16 feb 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 31achterKerkpoortstraat NZ [staat: bij de Rode Deuren achter de nieuwe kerk]300‑00‑00 GGhof, kamer met zolder en zomerhuis
koperburgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant
naastliggeruitgang bij het huis genaamd de Rode Deuren de Rode Deuren
naastliggerstakettingen met het huis genaamd de Zilverberg de Zilverberg
naastligger ten oostendr. S. Stinstra
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten westenEvert Willems c.s.
naastligger ten westenvroedsman J. Mecima
naastligger ten noordenDouwe Dirksz
verkoperFreerk van der Hout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicco Rienstra, proc. post. en burger-vaandrig, koopt een mooie hof met vruchtbomen en kamer met zolder, bij 'de Rode Deuren' achter de Nieuwe Kerk, naast 'de Zilverberg'. Ten O. dr. Simon Stinstra, ten W. Evert Willems en de vroedsman Johannes Mecima, ten Z. Hendrik Jans en erven Dirk Christiaans, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van Freerk v.d. Hout voor 300 gg.


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0054r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 31achterKerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk bij de Rode Deuren]500‑00‑00 CGhof met fruitbomen en zomerhuis
koperburgervaandrig Willem Bakker, gehuwd metde Rode Deuren
koperRinske Noordga
naastliggerhet huis genaamd de Zilverbergn vroeger van Freerk van der Hout de Zilverberg
naastligger ten oostendr. S. Stinstra
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans
naastligger ten westenEvert Willems c.f.
naastligger ten noordenDouwe Dirks
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Bakker, burger-vaandrig x Rinske Noordga koopt een hof met bomen etc. en een grote camer, bij de Rode Deuren, en nog een groot zomerhuis, achter de Grote Kerk, omtrent het huis 'de Zilverberg'. Ten O. dr. S. Stinstra, ten W. Evert Willems, ten Z. erven Dirk Christiaans, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van Sicco Rienstra, burger-vaandrig, voor 500 cg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0227v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0230r van 7 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 31achterKerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk bij de Rode Deuren]320‑00‑00 GGtuin, hof en zomerhuis
koperKlaas Jans, gehuwd metmr. bakker
koperSijke Aukes
naastliggerstakettingen met het huis genaamd de Rode Deuren de Rode Deuren
naastligger ten oostende weduwe van Beva
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans
naastligger ten westenEvert Willems
naastligger ten noordenDouwe Dirks
verkoper q.q.Klaas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Coerd Duman, curatoren overkoopman
verkoperWillem Douwes Bakker, gehuwd met
verkoperRinske Alberts Noordga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Jans, mr. bakker x Sijke Aukes koopt een grote tuin en een hof met vruchtbomen etc., met een grote camer, bij 'de Rode Deuren', en uitgaande achter de Nieuwe Kerk, en nog een zomerhuis. Ten O. wd. Beva, ten W. Evert Willems Camske?, ten Z. de erven...? Christiaan, ten N. Douwe Dirks. Gekocht van de curatoren over de boedel van Douwe Bakker x Rinske Alberts Noordga, voor 320 gg. N.B. de schuttingen ten O. en naast het huis 'de Zilverberg', zijn massaal.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0185r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaas Jans mr. bakker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0142r van 2 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 31Moriaanstraat NZ [staat: achter de grote kerk]675‑00‑00 CGtuin, pakhuis en zomerhuis
koperS. Feenstra koopman
naastligger ten oostenJan Fontein
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Akkerman
verkoperJan C. Reidsma voor zich en zijn broers en zusters, zoon vanmr. koekbakker
verkoperwijlen Klaas Jans


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 53001 (notaris Hendrik Jans Smith) repertoire nr. 105 van 28 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-248Kerkpoortstraat 31koopaktefl. 600grote tuin, zomerhuis en pakhuis achter dr Grote kerk G-248
 
verkoperSjoerd Veenstra
ten oostenJan Fontein
ten zuidende straat
ten westende straat
ten noordende koper Pieter Akkerman
koperPieter Akkerman


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0344v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 31Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk nabij De Zilverberg en De Roode Deuren] wijk G-248600‑00‑00 CGtuin, pakhuis en zomerhuis
koperPieter Akkerman
naastliggerhet huis de Zilverberg de Zilverberg
naastliggerhet huis de Rode deuren de Rode Deuren
naastligger ten oostende heer Jan Fontein
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Akkerman
verkoperS. Veenstrakoopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-105, pag. 59Kerkpoortstraat 31P Akkerman0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Harmen Berends Siderius... 25 nov 1794 HRL; BS huw 1824, huw 1825, ovl 1837, ovl 1839, ovl 1848, ovl 1863; wed. H.S. gebruiker wijk G-248, gealimenteerd; eigenaar is P. Ackerman wed., 1814. (GAH204); H.BS ende Dieuwke Johannes Ackerman, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Pieter Ackerman... HRL 1802, BS ovl 1814, huw 1818, huw 1824, ovl 1831, ovl 1858, ovl 1879; eigenaar is wed. P.A. van wijk G-248, tuin; medegebruiker is Harmen Siderius wed., gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-316, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-248Kerkpoortstraat 31P Ackerman wed tuin
G-248Kerkpoortstraat 31P Ackerman wedHarmen Siderius wedgealimenteerd


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 21 jul 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-248Kerkpoortstraat 31koopaktefl. 540tuin en 2 woonkamers G-316 & G-317 en pakhuis G-248
 
verkoperHendrik Fokkes Jagersma
koperGrietje Jans (te Haulerwijk)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 899Kerkpoortstraat 31Douwe Wybes de VrieshovenierHarlingenpakhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jan Coenraads Vissergeb 1811 Sneek, ovl 2 dec 1844 HRL, huwt met Jeltje Molenaar, timmerman, zv Coenraad V, en Akke Tietsma; BS ovl 1844; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, borstelmaker, wijk G-248 VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jeltje Molenaar... mrt 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-069; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-248; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-248Agter de Grote KerkJan Coenraads Visser28 jborstelmakerSneekm, protestant, gehuwd
G-248Agter de Grote KerkJeltie Y Molenaar33 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
G-248Agter de Grote KerkYtzen Visser1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-248Agter de Grote KerkAkke Jans Visser2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Aafke van Slooten... bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Ake O. van der Stok... Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Anna Dirks van Arum... en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Broer Wytses Blom... HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse Gemeente, 1814 (GAH204); B.W.B. en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-248Kerkpoortstraat 31Jan de Graaf... H-001, zv Bauke Arjens dG, en Weltje Jans; BS huw 1822, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4768Kerkpoortstraat 31 (G-283)Jan Wagenaarwoonhuis en werkplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 31 Wijtze Bergsmawinkelierf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 31W. Bergsmagroentenhandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 31K. (Klaas) van Dieken
  terug