Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) G-251 G-335


Huisnaam in: 1646
Gebruik:
Naam: de jonge prins
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0067v van 17 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat achter de kerkkamer, loods en ledige plaats
 
koperFeyte Tieerdts kaagschipper127-02-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenTymen Haeyema
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLieuue Lieuues
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaeycke Leenerts


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0214v van 29 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ achter de oude kerk kamer
 
koperStijntie Ruierdts, weduwe van200-00-00 CG
koperwijlen Harmen Gerryts
verpachter grondde Stad Harlingen2-16-00 CG
naastligger ten oostenTymen Haeyma
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLieuue Lieuues
verkoperFeite Tieerdts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntje Siurdts wv Harmen Gerryts koopt een camer achter de Oude Kerk, in de Moriaanstraat. Ten O. Tymen Hayema, ten W. Lieuwe Lieuwes. Gekocht van Feite Tiaerts, voor 200 cg.


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0105v van 11 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZhuis
 
koperPieter Reiners, gehuwd metwinkelier100-00-00 CG
koperJanke Hendriks winkelier
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenPieter Reiners, gehuwd metwinkelier
naastligger ten oostenJanke Hendriks
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDoede Bakker
verkoperde Stad Harlingen


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0337v van 9 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ [staat: Moorjaanstraat]huis
 
koperRimmert Luitjens, gehuwd met599-19-00 CG
koperTrijntie Ypkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenDoede Backer
naastligger ten zuidenMooriaanstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDoede Backer
verkoperPieter Reins, gehuwd met
verkoperJanke Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 237v maar verkeerd genummerd in het origineel]


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0138r van 27 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZhuis
 
koper door niaarJan Jielles van Deurs, gehuwd metbontwever156-00-00 GG
koper door niaarAntje Fransen
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperDurk Cornelismr. sleefmaker
Marijke Willems
huurderWessel Hendriks bontwever
naastligger ten oostenJan van Durse c.u.
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenPhilippus Bos
naastligger ten noordenDoede Backer koopman
verkoperadministratoren van de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Upkes, weduwe van
verkoperwijlen Rimmert Luitjens


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0057r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZhuis
 
koperJochum Jansen turfdrager en winkelier160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurdermilitairen
naastligger ten oostenJan van Deursen mr. bontwever
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Dirk Christiaans
naastligger ten noordenWillem Backer
verkoperJan van Deursenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen, turfdrager en winkelier


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0142r van 2 okt 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 3Moriaanstraat NZ [staat: achter de grote kerk]zomerhuis, pakhuis en tuin
 
koperS. Feenstra koopman675-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Fontein
naastligger ten zuidenMoriaanstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Akkerman
verkoperJan C. Reidsma voor zich zelf en voor zijn br, zoon vanmr. koekbakker
verkoperwijlen Klaas Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Hendrgerryts Kostermogelijk dezelfde als hieronder vermeld; (2x); gebruiker van wijk G-251, gealimenteerd, eigenaar is Jan Fontein, tuin 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Jan Fontein... id. van wijk G-223, zoutkeet ''de Vos'', gebruiker Douwe van der Woude, 1814. (GAH204); id. van wijk G-251, tuin, gebruiker Hendrik Gerrijts Koster, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jochum Vredeveld, Bombardier ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-251Moriaanstraat 3Jan Fontein tuin
G-251Moriaanstraat 3Hendrik Gerryts Koster gealimenteerd


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 1 dec 1820
adressoortbedraggebruik
G-251Moriaanstraat 3koopaktefl. 500zomerhuis G-251 en woning G-308
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperGerrit Jans Teenstra


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-251Moriaanstraat 3Anna Dirks Zeilmaker, overleden op 18 december 1823dochter van Dirk Annes Zeilmaker, wever (Hofstraat G 251) en Leentje Klazes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 jun 1831
G-251Moriaanstraat 3Huizinge aan de stadsvesten. Finaal verkocht op 8 jun 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 896Moriaanstraat 3Lieuwe DirksHarlingenvarensgezelhuis en erf (49 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Hiltje Harmanus Schut... Gust; BS huw 1828 1839 overlijdens, ovl 1869; oud 28 jaar, geb Pekel en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-251Moriaanstraat 3Tietje Postmaoud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-251Hendrik Harms27 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, varensgezel
G-251Jantie de Graaf25 jWorkumgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-251Tietje Harms3 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-251Johanna Harms1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
G-251Tietje Postma66 jWorkumgezin 1, v, protestant, weduwe
G-251Hiltie Schut28 jPekelgezin 2, v, protestant, weduwe
G-251Andele Draayer1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-251Fennigje Draayer9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-251Moriaanstraat 3Jan Hendriks Harmens, overleden op 15 juli 18406 mnd, overleden Molenpad G 251. (CzOG nr. 52) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 en 23 van 4 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
G-251Moriaanstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 120a. huis G-226, b. huis G-251
 
verkoperHenderikus Fluks
koperHendrik Hendriks Faber


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 896G-251 (Achter de groote kerk)Hendrik H. Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 896G-335 (Moriaanstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4410Moriaanstraat 3 (G-335)Rein Leijen (en Cons.)woonhuis
  terug