Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Moriaanstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) G-253 G-330
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0152r van 2 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZ [niet vermeld]huis, voorste gedeelte
 
koperburgersergeant Nanning Willems 150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-04-00 CG
naastligger ten oostende koper Nanning Willems
naastligger ten zuidenGrietie Freerks
naastligger ten westenSalomon Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenMoriaanstraat [staat: straat]
verkoperSytse Sickesmr. schoenmakerDongjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Willems, burger-sergeant, koopt het voorste gedeelte van een huis met alles dat los is en er bij hoort, bestaande alleen uit een portaal en een kamer, met de zolder. Ten O. de kopers, ten Z. Grietie Freerks, ten W. mr. bakker Salomon Gerlofs, ten N. de straat. Grondpacht 24 st ingevolge vorige koopbrief van 25 feb 1705. Gekocht van mr. schoenmaker te Dongjum Sytse Sickes, voor 150 CG.


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0094r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10achterMoriaanstraat ZZwoning
 
koperNanning Willems, gehuwd metmr. bontwever70-00-00 CG
koperAntie Feitels
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenNanning Willems c.u.mr. bontwever
naastligger ten zuidenNanning Willems c.u.mr. bontwever
naastligger ten westenSalomon Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenNanning Willems c.u.mr. bontwever
verkoperGrytje Freerks, weduwe van
wijlen Jan Freerks


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0234v van 3 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZwoning
 
koperBernardus Dreyer c.p.procureur fiscaal120-14-00 GG
verpachter grond voorhuisde Stad Harlingen1-10-00 CG
verpachter grond achterhuisde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurderJoseph Cantier 26-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Harmens
naastligger ten zuidenWillem Nannings
naastligger ten westenSalomon Gerlofs
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoper van 1/2Kaetie Feitels, en haar zusterMakkum
verkoper van 1/2Berber FeitelsHaarlem


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0123v van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZhuis
 
koperJoseph Gautier, gehuwd metuitdrager240-00-00 CG
Neeltje Beeva
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Beerns
naastligger ten zuidende erfgenamen van Willem Nannings
naastligger ten westenSalomon Gerlofs
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoseph Gautier, uitdraeger x Neeltje Beeva kopen huis in de Morjaensstraet, bewoond door de kopers voor 16 cg. per jaar. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Ten O. Hendrik Beers, ten Z. Willem Nannings erven, ten W. Salomon Gerlofs, ten N. de straat. Gekocht van Bernardus Dreyer, procureur fiscaal, soo veel noodig cum patre gesterkt, voor 240 cg.


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0078r van 3 jul 1757 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZhuis
 
koperEvert Paulus Beva mr. reidmaker150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderDoitse Tjeerds c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlbert Yebs
naastligger ten westenPoppe Salomons
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperJoseph Gautier, gehuwd metuitdrager
Neeltje Danielsuitdraagster


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0173v van 5 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZhuis
 
koperGeert Gerryts Hankes bontwever235-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderde weduwe van Tjeerd Tjeerds 14-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAlbert Yebs
naastligger ten westenPoppe Salamons
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperEvert Paulus Bevamr. reidmaker


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0207v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZhuis
 
koperhuisman Taeke Pieters 330-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderHarmen Beek
naastligger ten oostenBeernd Boer
naastligger ten zuidenA. Osinga
naastligger ten westenPoppe S. Builard
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperHein Gerrits Brouwermr. brouwer en koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0027r van 9 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZhuis en koemelkerij
 
koperMenno Vink koopman105-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBerend de Boer
naastligger ten zuidenW. Ruitinga
naastligger ten westenP. S. Builard
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperSusanna de Haan, moeder en voogdes over hun kinderen en weduwe van
wijlen Hein G. Brouwermr. brouwer


 


 


 


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0126r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZhuis
 
koperJan Klaases Roedtje voerman100-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenTaedze Heeres
naastligger ten zuidenTaedze Heeres
naastligger ten westenJelle Boomsma
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperMinne Vinkmede-gerechtslid


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Claas Cornelisovl voor 1815; wed. K.C. gebruiker van wijk G-253; eigenaar is Jan C. Roodje, 1814; (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Jan Clases Rootje... wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, 1814. (GAH204); id. van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis wed., 1814. (GAH204); wed. J.R. eigenaar en gebruiker van wijk D-067, koemelker; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-253Moriaanstraat 10Jan C Roodje Claas Cornelis wed


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
adressoortbedraggebruik
G-253Moriaanstraat 10provisionele en finale toewijzinghuis en koestalling Moriaanstraat G-263
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperAdam Nathans Cohen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1767Moriaanstraat 10Jan BreevinkHarlingenkosterhuis en tuintje (172 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 25 mrt 1856
adressoortbedraggebruik
G-253Moriaanstraat 10koopaktefl. 585huis aan de stadswal G-252 en G-253
 
verkoperYbeltje Hettens Brouwer
koperLeonardus Johannes Stevens


1861 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Jan Jansen van der Wijk... Atje Jelles; BS ovl 1847; 1861 overlijdens, BS Franeker huw 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1767G-252 (Achter de groote kerk)Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3703G-330 (Moriaanstraat)Abraham de Ruiter Rzn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3703Moriaanstraat 10 (G-330)A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl)pakhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Moriaanstraat 10gebr. S. & P. Bauritiusjongens: 3, meisjes: 0
vrouwen: 0
suikerwerkers
  terug