Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Moriaanstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) G-255 G-333
 huisnummer lager  huisnummer hoger Moriaanstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) G-255 G-332
 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0154v van 19 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 4Moriaanstraat NZwoning
 
koperFrans Groen 58-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van Poppe Auckes
naastligger ten zuidende tuin van Poppe Auckes
naastligger ten westenhet huis bewoont door Jan Dijxma
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperPyter Phases, gehuwd met
verkoperEngeltie Pieters
verkoperJelle Jenties, gehuwd met
verkoperEngeltie Doedes
verkoperJan Harmens Steur, gehuwd metSexbierum
verkoperNeeltie DoedesSexbierum


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0072r van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 4Moriaanstraat ZZhuis
 
koperJan Willems, gehuwd metbontwever200-00-00 CG
koperAntie Beerns
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs
naastligger ten zuidenSalomon Gerlofs
naastligger ten westenDouwe Jacobs mr. ijzersmid
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperGeeske Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Frans Groen


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0043r van 30 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 4Moriaanstraat ZZwoning
 
koperGauke Sybrens Hingst koopman65-07-00 GG
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenPoppe Salomons
naastligger ten westende weduwe van Dirk Cornelis sleefmaker
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoper q.q.Claes Willems Hoogstraten, curator
verkoper q.q.Robijn Arjens, curatoren over
verkoperde nagelaten boedel van wijlen Trijntie Ypkes, weduwe van
verkoperwijlen Rinnert Luitjensoud brugman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt deftige helling, hellinghok, grote houtschuur en een timmerwerf, strekkende vooraan ter breedte van 30 voeten ten W. van de houtschuur, en achter tot aan het Oosteind van `s Lands rood staket. De timmerwerf wordt tegenwoordig door de Admiraliteit werf in een massa gebruikt. Het geheel is belast met 14 GG pacht aan erven dr. Gerard Sybren Suringar. Ten O. Tjepke Gratama, ten W. de Admiraliteit werf, ten Z. Folkert Pyters (Schellingwou?) en erven Cornelis Hendriks, ten N. de haven. Het geheel is eerder bezit geweest van Hendrik Jongma en zijn nazaten. Gekocht van de curatoren over de kinderen van wl. Hendrik Jansen Jongma, koopman te Franeker, voor 1220 gg.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0242v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 4Moriaanstraat ZZhuis
 
koperJelle J. Boomsma 73-14-00 GG
huurderJan Aukes mr. bontwever28-00-00 CG
naastligger ten oostenAbe Hiverda mr. bakker
naastligger ten zuidenAbe Hiverda mr. bakker
naastligger ten westenAge Johanns
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperGouke Sybrands Hingst, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntie Broers


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jan Berends Oppenkamp... Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jelle Jetses Boomsma... gebruiker is M. Holte, bouwmeester, 1814. (B2 04); id. van wijk G-254, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-255Moriaanstraat 4Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
G-255Moriaanstraat 6Jan Oppenkamp wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1765Moriaanstraat 4Broer BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1765Moriaanstraat 6Broer BoomsmaHarlingenhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Geert Jurjens van der Wal... wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp... HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-255Geert J van der Wal43 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, timmerknegt
G-255Geert J van der Wal43 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, timmerknegt
G-255Theunis G van der Wal13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-255Theunis G van der Wal13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-255Susanna Noordkamp48 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd, bokkenrookster
G-255Susanna Noordkamp48 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd, bokkenrookster


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Antonius Anskes Spijkermans Knoop... Katholiek, zv Anske Atzes SK, en Jeltje Teunis Gijlen; BS huw 1828, huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk B-238, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Haye Pieters Robijn... 1856, N.H., Vst 25 jun 1856 uit Arum, zv Pieter R, en Dieuwke Hidma; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1765G-255 (Achter de groote kerk)Pieter J. Broekema en mede eig.woonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-255Moriaanstraat 4Jouwkje Weyzenbach... met Cornelis Aukes van Houten op 22 okt 1820 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1820, wonende te HRL, ovl wijk G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 09 feb 1871
G-255Moriaanstraat 4Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Provisioneel verkocht op 21 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
G-255Moriaanstraat 4Een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 23 feb 1872 door nots. Kijlstra. Waarop geboden is f. 311..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 01 mrt 1872
G-255Moriaanstraat 4Krachtens rechterlijke authorisatie: een huis en erf, waarin twee bokkinghangen achter de Groote Kerk. Finaal verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 311..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1765*G-332 (Moriaanstraat)Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 1765*G-333 (Moriaanstraat)Douwe de Boer en Harent van der Sluiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4867Moriaanstraat 4 (G-333)Douwe de Boerwoonhuis
Sectie A nr. 4868Moriaanstraat 6 (G-332)Douwe de Boerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Moriaanstraat 4 IJpe Dijkstra2e stoker gasfabriek
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Moriaanstraat 4D.Terpstragrondwerker
  terug