Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 47
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 47 3-098 3-117 G-260 G-291
Naastliggers vanKerkpoortstraat 47
ten oostenMoriaanstraat 8
ten zuidenKerkpoortstraat 49
ten westenKerkpoortstraat 45
ten noordenKerkpoortstraat 41


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0134r van 23 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0144r van 21 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0068v van 23 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende woning gekocht door Hendrik Homans
naastligger ten zuidende [steeg naar de] woning gekocht door Hendrik Homans


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0068v van 23 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende woning gekocht door Hendrik Homans
naastligger ten zuidende [steeg naar de] woning gekocht door Hendrik Homans


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-098Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
gebruikerHendrik Homan
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-098Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
opmerkingpauper


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 1 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191r van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191r van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuiden[de steeg naar] Hendrik Homans


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-098 Kerkpoortstraat 47
eigenaarHendrik Homan
gebruikerHendrik Homan
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-098 Kerkpoortstraat 47huis
eigenaarerven Hendrik Gerryts
gebruikererven Hendrik Gerryts
huurwaarde29-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266v van 28 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 47grote kerk, achter dehuis
 
koper door niaarHarmen Jansen, gehuwd met350-00-00 CG
koper door niaarMaartie Gerryts
geniaarde koperEwert Jansen, gehuwd metmr. wever
geniaarde koperAntie Gerrits
naastligger ten oostenSalomon Bulart
naastligger ten zuidenElske Willems
naastligger ten westenPoulus Daniels
naastligger ten noordenRienk Hendriks
verkoperHendrik Hendriks Homans


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005r van 16 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuys


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-098 Kerkpoortstraat 47Harmen Jansen, bestaande uit 3 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-098 Kerkpoortstraat 47huis
eigenaarHarmen Jansen
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0051v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0065v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 47grote kerk, achter dehuis
 
koperJan Roelofs, gehuwd met400-00-00 CG
koperLijsbeth Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenJan Arends
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Claasen
verkoperMaartie Gerryts, gehuwd met
verkoperHarmen Janzenmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roeloffs x Lijsbeth Jans kopen huis achter de grote kerk. Grondpacht 1 cg. 10 st aan de Stad. Ten O. Poppe Salomons, ten Z. Jan Arends, ten W. de straat, ten N. Pieter Claasen. Gekocht van Maartie Gerryts x Harmen Janzen, mr. bontwever, voor 400 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076r van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0082v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 47Molenpad en Moriaanstraat, in een steeg tussenhuis
 
koperDirk Vossenberg mr. bontwever350-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
huurderBeernd Hendrik Tiemans c.u.
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidenGerryt Gerryts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Clases
verkoper q.q.Dirk Bartling, verzorgervarkensslager
verkoper q.q.Beernd Fock, verzorgers vanmr. bontwever
verkoperde Rooms Katholieke Gemeente: armen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-117 Kerkpoortstraat 47Jelle Boomsma1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Frans Smit... ovl 1793 Laar, moeder ovl 1800 Laar; BS huw 1811, ovl 1826, huw 1830, ovl 1833; vrouw F.S. gebruiker wijk G-260; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); MITS, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Jelle Jetses Boomsma... tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-255; gebruiker Jan Oppenkamp, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-260; gebruiker Frans Smith vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-075; gebruiker is Baltus Claver, sjouwer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-260Kerkpoortstraat 47Jelle Boomsma Frans Smith vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1764Kerkpoortstraat 47Jacob van der LindeHarlingenkoorndragerhuis en erf (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Geeske Martens Osinga... Jans Hikkema; BS huw 1844, ovl 1848; oud 54 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-260; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-260Douwe Bloemer39 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, wafelkramer
G-260Grietje van der Linde36 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-260Catharina Bloemer13 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Geertruida Bloemer7 jMenaldumgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Theodora Bloemer4 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Henderika Bloemer6 mHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
G-260Geeske M Osinga54 jSneekgezin 2, v, protestant, weduwe, turftonster
G-260Martinus Balk24 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, gruttersknegt
G-260Jacob Balk16 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-260Yetje Balk25 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
G-260Rijkje Balk19 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Aukje van der Vorm... F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Douwe Hermanus Bloemer... G-044, wijk H-005, supp wijk I-045, (schip); oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelkramer, wijk G-260; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Grietje Jacobs van der Linde... wijk H-005, supp wijk F-388, supp wijk I-045 (schip); oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-260; VT1839; geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Everts van der Linde en Truike Gerbens ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-260Kerkpoortstraat 47Sybren Bouricius... wijk G-277, zv Rienk Jans B., en Dora (= Theodora) Gerbens; BS huw 1842, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-260, 282; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-170; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1764G-260 (Kerkpoortstraat)Eva van der Linde vrouw van Douwe Visserwoonhuis


1876 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 145 en 163 van 14 jun 1876
adressoortbedraggebruik
G-260Kerkpoortstraat 47provisionele en finale toewijzingfl. 803huis G-260
 
verkoperNils Walgreen
verkoperJan Walgreen
verkoperLuitje van Dijk
verkoperPieter Stuur (q.q.)
verkoperSjoerd Koopmans (q.q.)
koperJelle Martens van der Wal
koperHendrik Kerkhoven


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1764G-291 (Kerkpoortstraat)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3071Kerkpoortstraat 47 (G-291)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 47J.Vellingatransportarbeider
  terug