Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Molenpad 1 (niet bekend) (niet bekend) G-262 G-321
1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0484v van 10 nov 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat NZ [staat: ten oosten van de kerk]huis met ledige plaats, en bleek buiten de Zuiderpoort
 
koperAnna Sybrandts 450-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
verpachter grondde verkoperse Lubbrich Claes 1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde huisstede van Ipe Vaers2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hidde Tiallinghs0-15-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Geerts0-15-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer nu van Tonis Jans2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer eerder van Igge Iges
naastligger ten oosten*Ipe Vaers
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: Mollenersstraat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenTonis Jacobs
verkoperWillem Jans, zoon
verkoperHeert Jans, zwager
verkoperDirck Uulbes, zwager van
verkoperLubbrich Claes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansbleker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Sybrandts gewoond hebbende te Sardam [Zaandam] koopt een huis met de ledige plaatse staende achter ten oosten van de kerk strekkende van voor tot aan Ipe Baers?. Met de overdracht van de bleek en annexen buiten de Zuiderpoort. Ten N. Tonis Jacobs, ten Z. de mollenersstrate [hier waarschijnlijk Molenpad]. Grondpacht 6 CG aan de Stad, en 30 st aan de verkoperse, waarentegen wordt ontvangen 2 CG uit het huis van Ipe voors., uit de kamer van Hidde Tiallings 15 st, uit de kamer van Jan Geerts 15 st, en uit de kamer van Tonis Jans die eerder van Igge Iges was 50 st, zodat nog maar 30 st ten laste zijn van de kopers. Gekocht van Lubbrich Claes wv bleker Jan Jans, geassisteerd door haar zoon Willem Jans en haar zwagers Heert Jans en Dirck Wlbes, voor 450 CG.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102r van 7 dec 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1[staat: bij de Kerkpoort]huis met ledige plaats, en ca. 8 pm weeshuisland
 
koperFoucke Seerps, gehuwd met625-00-00 GG
koperGaats Jelles Rien
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
verpachter grondJan Salvus 1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde achterplaats van de erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen2-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Poppe Sioerdts1-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Sioerdts
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: Molenaarspad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Herenstraat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Thoenis Jansen
verkoperSyts Sipckes


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad [staat: Molenstraat]huis, schuur en ledige plaats
 
koperN. N.
bewonerwijlen Rijckert Innes c.u.
naastligger ten oosten[steegje naar] burgerhopman Hinne Dirx
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: Molenaarspad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgerhopman Hinne Dirx
verkoper q.q.Jan Claessen Leyenaar, curator
verkoper q.q.Rienck Claessen Bolta, curatoren over
verkoperde crediteuren van Rijckert Innes c.u.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0111r van 11 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: molenstraat]huis, schuur en ledige plaats om dong op te leggen
 
koperCornelis Cornelis, gehuwd met788-00-00 GG
koperGrietje Lieuues
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oosten[steegje naar] Hinne Dirxen
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: molenaarspad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHinne Dircxen
verkoperHendrick Hendricx c.s.


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0115r van 17 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk]huis, schuur en ledige plaats, en de overdracht van 10 pm greidland voor vier ja
 
koperJan Pyters c.u.815-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende ruyghscherne van burgerhopman Hinne Dirckx
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019va van 25 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk]huis en schuur en de huur van 6 pm grasland van de stad
 
koper provisioneelN. N. 1160-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurder van de 6 pm voor 6 jarenN. N. 31-00-00 GG
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelker
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Pyterskoemelker


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis, schuur en plaats
 
koper provisioneelN. N. 467-10-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelker
naastligger ten oosteneen gemeene uitgang naar de verkochte kamers van Henne Dirx
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerrit Gijsberts
verkoperde erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinga


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0036va van 23 jan 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de Kerk]huis en schuur
 
koper provisioneelHeert Douwes 210-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende schuur van Hendrick meelcker
naastligger ten oosten[een uitgang naar] Henne Dircks
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: karrepad]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Gijsberts
verkoper q.q.Jan Freerx, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Symon Grettinga, gecommitteerden vanapotheker
verkoper van 1/2wijlen Pyter Hendrickszeemtouwer
verkoper q.q.Symon Grettinga, geauthoriseerde curator overapotheker
verkoper van 1/2Hendrick Pieters


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0355r van 8 mrt 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Grote Kerk, achter dehuis en schuur
 
koperJan Philips c.u.stadshooiloeger200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
huurder voor 8 jarenJan Philips c.u.stadshooiloeger15-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tuintje van de verkopers Heert Douwes, gehuwd metmr. kleermaker
naastligger ten oostenJeltie Piers
naastligger ten zuidenWillem leertouwer
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGijsbert Gerrits mr. bakker
verkoperHeert Douwes, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperJeltie Piers


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402r van 22 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1grote kerk, achter dehuis
 
kopervrijgezel Jan Dirx 250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderPelgrim Pytters
huurderPytter Tabes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende schuur van Jan Philips mr. slager
naastligger ten noordenGijsbert Gerryts
verkoperJan Philips, gehuwd metmr. slager
verkoperPyttje Arriens


 


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026r van 22 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperRobbert Beerns c.u.280-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenUlbe Hendrix
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Arents
verkoperJan Dirxbij Makkum


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0057v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van hethuis
 
kopermeerderjarige vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever167-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Groen
verkoper van 1/2Jan Hendriks, erfgenaam ex testamento vanmr. linnenweverAchlum
erflaterwijlen Leentie Robberts
verkoperhuisman Jan Feykes, weduwnaar vanWitmarsum
verkoperwijlen Eelkjen Roberts, en voogd van hun minderjarige zoon
verkoper van 1/2Eeke JansWitmarsum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Lucas, mr. bontweever en meerderjarig vrijgezel, koopt huis achter de groote kerk op de hoek van het Molenpad. Grondpacht 4 gulden. Ten O. Jan Hendriks, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. Jan Jansen Groen. Verkocht door Jan Hendriks, mr. linnenweever te Achlum, ex testamento erfgenaam van Leentie Robberts voor de helft, en Jan Feykes, huisman te Witmarsum als vader en wettige voorstander over zijn minderjarige zoon Eeke Jans, bij zijn wl. vrouw Eelkjen Robberts in echte verwekt voor de andere helft, voor 167 gg. en 14 st.


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0228r van 3 sep 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]woning
 
koperHarmen Jansen Brinkhuis, gehuwd metmr. bontwever500-00-00 CG
koperMaartie Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Thijssen c.u.
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Jansen Groen
verkoperHendrik Lucasmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Brinkhuis, mr. bontwever x Maartie Gerryts kopen woning met alle goederen, achter de Grote Kerk, bewoond door Jan Thijssen c.u. Ten O. Jan Hendriks, ten Z. `t Moolenpad, ten W. de straat, ten N. Jan Jansen Groen. Gekocht van Hendrik Lukas, mr. bontwever, voor 500 cg.


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0154v van 16 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
kopermeerderjarig vrijgezel Hendrik Lucas mr. bontwever241-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderde weduwe van Jan Tijssen Schil
naastligger ten oostenJan Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Jan Jansen Groen
verkoper q.q.Hendrik de Witte, curatormr. bontwever
verkoper q.q.Beernd Homberg, curatoren overmr. bontwever
verkoperJan Harmens, nagelaten zoon van
erflaterwijlen Harmen Janzen Brinkhuisbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrondpacht 4 cg. Ten Z. het Molenpad.


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0039r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van hethuis
 
koperPyter Slote, gehuwd metbontwever376-00-00 GG
koperTettje Pyters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Heyns Brouwer
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Gerryts
verkoperJan Weegerinkmr. bontwever


 


 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0191v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ, achter de grote kerk op de hoek van hethuis
 
koperDooitze Theunis kooltjer200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderRienk Anthonis mr. bontwever32-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Hendriks
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Gerryts
verkoperPieter Sloote, gehuwd metmr. bontwever
verkoperTettje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDooitze Theunis, kooltjer onder Almenum, koopt een huis op de hoek van het Molenpad, met o.a. een weefwinkel voor zes getouwen. Ten O. erven Joost Hendriks, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Gerryt Gerryts. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bontwever Pieter Sloote x Tettje Pieters, voor 200 GG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0231r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk op de hoek van het Molenpad]huis
 
koperMichiel Veldhuis, gehuwd met200-00-00 CG
koperJohanna Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJochem Jans schoorsteenveger
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Proues
verkoperDooitze Teuniskooltjer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMichiel Veldhuis x Johanna Pieters koper huis agter de grote of nieuwe kerk op de hoek van het Molenpad, thans door hen als huurders bewoond. Ten O. schoorsteenveger Jochem Jans, ten Z. het Molenpad, ten W. de straat, ten N. erven Joost Proves?. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van kooltjer Dooytze Teunis, voor 200 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0123r van 7 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: achter de grote kerk hoek Molenpad]huis
 
koperSybren Lammerts metselaarsknecht500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJochum Jans schoorsteenveger
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Joost Proues
verkoperMichiel Veldhuis, gehuwd met
verkoperJohanna Pieters


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0243v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Kerkpoortstraat WZ hoek Molenpad dicht bij de grote kerkhuis
 
koperTeedze Heeres, gehuwd met157-00-00 GG
koperAaltje Fransen
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderMichiel Velthuis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joost Bouwen
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Tromp
verkoperSybren Lammertsleerlooiersknecht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaedse Heeres x Antie Fransen koopt een huis op de hoek van het Molenpad, bij de Grote Kerk. Ten O. erven Joost Roxwer?, ten W. de straat, ten Z. het Molenpad, ten N. Cornelis Tromp. Gekocht van Sybren Lammerts, leerlooiersknecht, voor 157 gg.


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0068r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 1Molenpad NZ [staat: wijk G-262 achter de groote Kerk]huis, paard- en koestalling
 
koperJohannes Proosterbeek 176-00-00 CG
koperAntie Jelles
naastligger ten oostenJohannes Proosterbeek
naastligger ten oostenAntie Jelles
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenvan der Stock
verkoperLijsbeth Fransen, gehuwd metonder Almenum
verkoperBauke Atesbleker
verkoper q.q.Feike Fransen, executeur testamentair vanschipperArum
verkoperAaltje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Taedze Heeres


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Johannes Jans Proosterbeek... ovl 1834, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk C-064, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Sasker Luitjes de Vries... Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1834, ovl 1836; vrouw S.L. dV. gebruiker wijk G-262; eigenaar is Johannes Proosterbeek 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-262Molenpad 1Johannes Proosterbeek Sasker L de Vries vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1774Molenpad 1Pieter Simons BrouwerHarlingenbrouwersknegthuis en tuin (210 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-262Karst van der Meulen40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
G-262Sipkje Bakker53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-262Gerrit van der Meulen21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-262Rinske van der Meulen17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-262Christiaan Riem23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-262Rjgtje Riem21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-262Molenpad 1Tettje Gorter, overleden op 19 november 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 13/6/1844), overleden achter de Kerk G 262. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-262Molenpad 1Sipkje Folkerts Bakker... 1834, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205, wijk G-214; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-262; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3071G-321 (Molenpad)Gerben S. Tigchelaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3071Molenpad 1 (G-321)Klara Nak (wed. Izaak Meijer, te Amsterdam)woonhuis
  terug