Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Molenpad 9 (niet bekend) (niet bekend) G-264 G-325
1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0330v van 14 mrt 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 9Molenpad NZ bij de Kerkpoortschuir
 
koperUlbe Hendrix, gehuwd metmr. gortmaker92-00-00 CG
koperNeeltje Clases
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Heert Douwes
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenJan Dirksen bleker
naastligger ten noordenTaede Jacobs bontwever
verkoperJan Phillips, gehuwd metmr. slager
verkoperPyttje Arjens


 


 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288v van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 9aMolenpad NZ bij de Kerkpoort, aan hethof of tuintje met bomen en planten
 
koperUpke Sybes c.u.40-00-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostende tuin van Antie Sioerdts Schiere
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenUlbe Hendriks
naastligger ten noordende weduwe van Tade wever
verkoperJanke Clases, weduwe van
verkoperwijlen Heert Douwesmr. kleermaker


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0273v van 30 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 9Molenpad NZ bij Kerkpoortschuur
 
koperCornelis Annes stadstimmerman50-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenOepke gardenier
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenRobbert Beerns mr. bontwever
naastligger ten noordende weduwe van Jan Ales
verkoperde erfgenamen van Neeltje Claeses


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0310v van 26 feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 9aMolenpad bij Kerkpoort NZhuis en tuin
 
koperCornelis Annes stadstimmerbaas25-00-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenSjoerd Schiere
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenCornelis Annes
naastligger ten noordende tuin van de weduwe van Tidde wever
verkoperTrijntje Hanses, weduwe van
verkoperwijlen Upke Sybes


 


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0144v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 9aMolenpad NZ bij de Kerkpoorthuis
 
koper van 1/2majoor Symon de Haas executeur250-14-00 GG
koper van 1/2Jacob Dirks koster
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderGerryt Beerns
naastligger ten oostenburgersergeant Nanning Willems
naastligger ten zuidenMolenpad
naastligger ten westenvroedsman Buma
naastligger ten noordenElske Willems
verkoper van 2/6Claas Pietersmr. ijzersmid
verkoper van 1/16Dirk Cornelismr. timmerman
Claas Pieters, curatormr. ijzersmid
Dirk Cornelis, curatoren overmr. timmerman
verkoper van 1/6Pieter Cornelis
verkoper van 1/6Jochum Cornelismr. timmerman
verkoper van 1/6Anne CornelisherbergierBildtzijl


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0196r van 13 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 9aMolenpad NZ bij de Kerkpoorthuis
 
koper van 1/2Berent Berents, gehuwd met472-00-00 CG
koper van 1/2Neeltie Berents
koper van 1/2Jan Clasen mr. bontwever
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderGerrit Beernts
naastligger ten oostenburgersergeant Nanning Willems
naastligger ten zuidenMolenpad [staat: straat]
naastligger ten westenvroedsman Wopco Buma [staat: Bouma]
naastligger ten noordenElske Willems
verkoper van 1/2majoor Simon de Haas, enexecuteur
verkoper van 1/2Jacob Dirkskoster


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0042v van 1 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 9tuinbolwerk achter de grote kerk tussen het Molenpad en de Moriaanstraathof met vruchtbomen
 
koperWatze Ruitinga, gehuwd met55-00-00 GG
koperBeitske Fenema
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenYede Hoornstra koopman
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenJurjen wever
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHiske Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWatze Ruitinga x Beitske Fenema kopen groote hovinge met vrugtboomen en plantagie voorzien, aan het Bolwerk agter de groote kerk tussen het Moolenpad en de Moriaanstraat. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. Yde Hoornstra, koopman, ten W. Jurjen wever, ten Z. de straat. Gekocht van door Hiske Alberts Osinga, huisvrouw van vroedsman Jacob Ruitinga, voor 55 gg.


 


 


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Geertje Minnes van der Veerzie ook G.M. vd Veen; geb 1783 ... , ovl 29 okt 1812 HRL; wijk G-264, huwt met Hendrik Geerts Baron, dv Minne Hanses vdV, en Hielkje Lieuwes; BS ovl 1812


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-264Molenpad 9koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-264Molenpad 9koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Frans IJkerezie: IJka, Frans en IJking, Frans; gebruiker wijk G-263 en wijk G-264, wewer; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Johannes Jans Proosterbeek... eigenaar van wijk G-262; gebruiker Sasker L. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans IJkere, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg en Jan de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-264Molenpad 9Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1770Molenpad 9Johannes ProosterbeekHarlingenmetzelaarsknegthuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Margaretha Visseroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-264; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-264Jan Knoop40 jSneekm, rooms katholiek, gehuwd, wever
G-264Margaretha Visser28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-264Rinske Knoop12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-264Geziena Knoop9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-264Catharina Knoop1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Johannes Hermanus Knoop... wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-264; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Thomas Ages Dijkstra... wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-264Molenpad 9Tjitske Douwes Schilstrageb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1770G-264 (Molensteeg)Martinus H. van Hardorffwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1770G-325 (Molenpad)Martinus Hardorffwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van maandag 14 jun 1880
G-264Molenpad 9Eene woning in de Molensteeg, verhuurd aan de wed. Van, Dijk. Provisioneel verkocht op 23 jun 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1770Molenpad 9 (G-325)Hermanus van der Heidewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Molenpad 9 Hermanus van der Heideterreinw. gasfabriek
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Molenpad 9H. v/d Heidebuitenwerker gasfabriek
  terug