Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Fabrieksstraat 36 (niet bekend) (niet bekend) G-265 G-327
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0040v van 1 apr 1781 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 36Moriaanstraat NZwoning en weefwinkel
 
koperYde Hoornstra 343-21-00 GG
huurderJan Dirks 24-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenW. Ruitinga apotheker
naastligger ten noordenBeernt de Boer e.a.
verkoperHiske Alberts Osinga, gehuwd met
verkopervroedsman Jacob Ruitinga


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0255v van 12 okt 1800 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 36Moriaanstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperRitske Kronenburg, gehuwd metmr. timmerman325-00-00 CG
koperTrijntje Albert Bakker
huurderBeernd Hilles 24-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenMoriaanstraat
naastligger ten westenHilwerda bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYde Hoornstrakoopman en mr. bakker


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 199 van 8 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-265Fabrieksstraat 36koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperTrijntje Alberts Bakker
koperMatthijs Ouendag


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 212 van 23 jul 1813
adressoortbedraggebruik
G-265Fabrieksstraat 36koopakteklein huis bij de Nieuwe Kerk
 
verkoperMatthijs Ouendag
koperJohannes Proosterbeek
koperAukje Jelles Appelinga


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Harmen van den Berg... Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1829, ovl 1841, ovl 1848, 187 3ov; gebruiker van wijk G-265; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); kind: Marijke Harmens van den Berg, geb 19 jan 1789, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Jan Hotses de Reus... Jan Harmens wed. ; eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204); vrouw J. dR. gebruiker van wijk G-265; medegebruiker Harmen vd Berg; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); Douwe Vettevogel en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Johannes Jans Proosterbeek... (GAH204); id. van wijk G-263 en wijk G-264; gebruiker Frans IJkere, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-265; gebruiker Harmen vd Berg en Jan de Reus vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-266, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-265Fabrieksstraat 36Johannes Proosterbeek Harmen van der Berg
G-265Fabrieksstraat 36Jan de Reus vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1768Fabrieksstraat 36Johannes ProosterbeekHarlingenmetzelaarsknegthuis (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Aukje Bessingoud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Jan Alberts Baantjer... Tjeerds Spanjer; BS huw 1830, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk G-265; VT ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-265Jan Baantjer40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kuipersknegt
G-265Hiske Bessing30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-265Grietje Baantjer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-265Aukje Bessing75 jHarlingenv, protestant, weduwe


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-265Fabrieksstraat 36Grietje Jetzes Wever, overleden op 10 december 1847(Certificaat van onvermogen), 19 jr, geboren Almenum januari 1828, overleden Molenpad G 265. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Trijntje Botes Jongsmageb 1781 Goinga, ovl 2 mrt 1851 HRL, huwt met Wybren Hijlkes Pieksma, huishoudster in 1838, Rooms Katholiek, dv Bote J, en Grietje Durks; BS huw 1838, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-265


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1768G-266 (Molensteeg)Jurjen Baronwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-265Fabrieksstraat 36Hiskje/Hiske Besling/Bessing... HRL 1851 wijk B-048, wijk G-375; oud 30 jaar, (geslnm als: Bessing), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2735G-327 (Fabriekstraat)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2735Fabrieksstraat 36 (G-327)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksstraat 36D. de Vriesopperman
  terug