Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterbolwerk 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Oosterbolwerk 2 (niet bekend) (niet bekend) G-267 G-309
1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Poppe Sietses Zijlstra... BS huw 1813, huw 1815, huw 1816 1819 huwelijken, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1841, ovl 1880; gebruiker wijk G-267, varensgezel; eigenaar is Uilke Siebes Visser, 1814. (GAH204); oud 77 jaar, geb Anjum en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Uilke Siebes Visser... gebruiker wijk G-085, schoenmaker; eigenaar is Christoffel de Haas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-267; gebruiker Poppe S. (?) Zijlstra, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-267Oosterbolwerk 2Uilke Siebes Visser Poppe J Zijlstra varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1787Oosterbolwerk 2Bernhardus BekkerHarlingenhuis (50 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Bernardus Bekker... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Catharina Berendsoud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Geertje Doksmageb 1804 Kimswerd, ovl 16 jan 1844 HRL, huwt met Jetze Hermanus Wever, dv Hendrik Johannes D, en Jetske Jans Dijkstra; BS ovl 1844; 1856 overlijdens; oud 35 jaar, geb Wons (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Maaike de Boer... Wiebrens de B., en Hinke Hendriks Lammersma; BS huw 1835, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-267Jetze Harms. Wever41 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
G-267Geertje Doksma35 jWonsgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
G-267Harmen Wever7 jAlmenumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-267Hendrik Wever4 jAlmenumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-267Jetske Wever14 jAlmenumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-267Grietje Wever12 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-267Klaaske Wever2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-267Bernardus Bekker46 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, wever
G-267Catharina Beerends54 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
G-267Elizabeth Bekker17 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 3 van 10 jan 1846
adressoortbedraggebruik
G-267Oosterbolwerk 2koopaktefl. 125huisje G-267
 
verkoperBernardus Bekker (gehuwd met catharina bernardus)
koperDavid Jans Sluiter


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-267Oosterbolwerk 2Adam Jans Knoop, overleden op 26 november 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 1799), overleden Moriaanstraat G 267, werkman, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Jetze Harmens Wever... lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-267Oosterbolwerk 2Marten Jelles Hibma... 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1787G-267 (Molensteeg)Dirk Baanstrawoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
G-267Oosterbolwerk 2Eene woning op Rapenburg, in huur bij J., Walgreen. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
G-267Oosterbolwerk 2Eene woning op Rapenburg, in huur bij J., Walgreen. Finaal verkocht op 19 okt 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 631..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1787G-309 (Molenpad)Johannes Velthuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4814Oosterbolwerk 2 (G-309)Arjen B. van der Meerwoonhuis
  terug