Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Molenpad 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Molenpad 2 (niet bekend) (niet bekend) G-276 G-320
 


 


 


 


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0272r van 30 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Molenpad 2Molenpad ZZwoning
 
koperAbraham de Ruiter boekbinder31-05-00 CG
huurderde weduwe van Sikke Claasen 0-08-00 CG
naastligger ten oostenhet volgende perceel in deze akte
naastligger ten zuidenAtze Lubberts mr. bakker
naastligger ten westenA. Bolman koopman
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperTjebbe J. van der Meulenkoopman


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Fredrik Martinus de Ruiter... Abrahams Frederiks dR, geb 1779 IJlst; BS huw 1818, ovl 1824, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk G-276, schoenlapper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-276Molenpad 2Fredrik M de Ruiter Fredrik M de Ruiter schoenlapper


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-276Molenpad 2Reintje Thomas Zwanenburg, overleden op 20 februari 1824Moriaanstraat G 276, moeder van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56: enige testamentair erfgenaam). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1776Molenpad 2erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Alert Thomas Smith... BS huw 1828; oud 36 jaar, (vnm: Alle), geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk G-276; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Trijntje Aukes de Haan... dH, en Maaike Louws Balkstra; BS huw 1818, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-276; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-276Molenpad 2Johannes Alderts Smith, overleden op 1 augustus 18392 jr, overleden Molenpad G 276. (CzOG nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-276Allert Th. Smith36 jHindelopenm, protestant, gehuwd, molenaarsknegt
G-276Trijntie Aukes de Haan35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-276Auke Smith9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-276Thomas Smith4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-276Jan Smith14 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-276Molenpad 2Regina Johannes Smit, overleden op 22 april 184413 jr, geboren Maastricht 18/2/1831, overleden achter Grote Kerk G 276, dochter van Johannes Harmens Smit en Catharina Benthem, zuster van minderjarige Maria, Jan en Harmen Johannes Smit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 31 en 34 van 26 apr 1848
adressoortbedraggebruik
G-276Molenpad 2provisionele en finale toewijzingfl. 138woningen op het Molenpad G-275 en G-276
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperMurk Riemers Lamminga


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Dirk Hillebrands van Loon... BS ovl 1829; 1836 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Grietje Jans Post... en Elisabeth Jans; BS huw 1836, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk C-029, wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-276Molenpad 2Sybe Klases Bijlsma... in 1864 en wonende te HRL, N.H., timmerman in 1851; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-012, wijk G-276, wijk H-129, wijk I-035, (schip); oud 50 jaar, geb Britswerd en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1776G-276 (Molensteeg)Adam L. Hoekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1776G-320 (Molenpad)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1776Molenpad 2 (G-320)Bauke van der Schaafwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Molenpad 2M.Kroesebeambte n.t.m.
  terug