Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 53a 3-112 3-134 G-278 G-294
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 53 3-112 3-134 G-278 G-294
0000 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 53Oud Harlingen Magazine 1989Verderop, in de Kerkpoortstraat, woonde de familie Aaron de Vries, waarvan zoon Izaak een van de beste vrienden van de koopman [Speijer] was


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0179r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat NZ [staat: op de tuinen achter de kerk]huis alwaer de Hollandsche Tuyn is uithangende
 
koperHans Lammerts c.u.1200-00-00 GG
naastligger ten oostenIppe Meynerts
naastligger ten zuidenRioerd Tiaerdts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenEvert Rioerdts c.u.
verkoperEvert Rioerdts c.u.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0266r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 53grote kerk, op de tuinen achter dehuis met een hof erachter en een apart verhuurde kamer
 
koperJetse Hanses mr. bakker376-07-00 GG
huurder bakkerijGijsbert Gerrits c.u.mr. bakker40-00-00 CG
huurder van de kamerN. N. 0-03-00 CG
naastligger ten oostende hof van burgervaandrig Tiepke Gratema
naastligger ten oostenLodewijk Sickes
naastligger ten zuidenRuird Bontekoe
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat die naar de Kerkpoort loopt]
naastligger ten noordenOepke Sybes
naastligger ten noordenMolenpad
verkoperDieucke Ages, gehuwd metLeeuwarden
verkoperHette TaeckesbrouwerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Hanses, mr. bakker, koopt een huis met een hof erachter, en een apart verhuurde camer op de Tuinen [Rapenburg] achter de Grote Kerk. Ten O. de hof van de vaandrager Tjepke Gratama, en de camer van Lodewijk Sickes, ten Z. Ruurd Bontekoe, ten W. de straat naar de Kerkpoort toe, ten N. Oepke Sybes en het Molenpad. Zie de omschrijving. Gekocht van Dieucke Ages x Hette Taeckes, brouwer te Leeuwarden, voor 376 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-112Kerkpoortstraat 53ahuis
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerPieter Claessen
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-112Kerkpoortstraat 53ahuis
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerLouw Teunis
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-112 Kerkpoortstraat 53ahuis
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerLouw Teunis cum soc.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-112 Kerkpoortstraat 53ahuis
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerLouw Teunis
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-112 Kerkpoortstraat 53ahuis
eigenaarTaetske R. Bontekoe
gebruikerwed. Jan Beerns cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


 


 


 


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0098r van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk]huis en bakkerij
 
koperDirk Jans van der Werf, gehuwd metbakkersknecht1300-00-00 CG
koperGrietje Claases
huurder huisDirk J. Trompetter
huurder bakkerijJan Waling Faber bakker75-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenGerrit
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenD. Venema
verkoperMayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoperwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Friesland


 


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0002v van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis en bakkerij
 
koperMarijke Folkerts de Haas, weduwe van500-05-00 CG
koperwijlen Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende weduwe van Johannes van Seist
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenA. Bolman koopman
verkoper q.q.Hendrik Jans Smith, curator overprocureur postulant
verkoperde boedel van wijlen Dirk Jans van der Werff, gehuwd metmr. bakker
verkoperwijlen Grietje Claases


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0066r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk]huis met bakkerij
 
koperPaulus Jan Lansenberg mr. bakker600-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Johannes van Zeist
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide [staat: Werf]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenA. Bolman koopman
verkoperMaike Folkerts de Haas, weduwe van
verkoperwijlen Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Jans Lansenberg, mr. bakker uit Farmsum in Gron., koopt een huis en bakkerij (thans ledig), achter de Grote Kerk. Ten O. wd. Johannes van Seist, ten W. de straat, ten Z. Johannes van der Werf, ten N. Albert Bolman. Gekocht van Martjen Folkerts de Haas wv Willem Coenes Bakker, Admiraliteitsbode, voor 600 cg.


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0148r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 53Kerkpoortstraay OZ [staat: achter de nieuwe kerk]huis en bakkerij
 
koperAtze Lubberts, gehuwd metmr. bakker424-00-00 CG
koperJantje Ennes Oosterzee
naastligger ten oostende weduwe van Johannes van Seist
naastligger ten zuidenAnthony Bruins
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenA. Bolman koopman
verkoperPaulus Jans LansenbergbakkerGroningen


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-134 Kerkpoortstraat 53aAnthony Bruins1-10-00 CG


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53aSimon Berendsgeb 1766 ... , ovl 17 feb 1813 HRL, slager, ovl wijk G-278; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53aAtze Lubberts Bakker... 1829, huw 1835, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk C-021, 30; eigenaar en gebruiker van wijk G-278, winkelier, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk G-034; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-278Kerkpoortstraat 53aAtze L Bakker Atze L Bakker winkelier
G-278Kerkpoortstraat 53Atze L Bakker winkelier


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49014 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 97 van 26 apr 1821
adressoortbedraggebruik
G-278Kerkpoortstraat 53akoopaktefl. 325huis en bakkerij achter de Nieuwekerk G-278
 
verkoperAtse Lubberts Bakker
verkoperJantje Ennes
koperJacob Dirks van der Meulen


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 10 mrt 1826
adressoortbedraggebruik
G-278Kerkpoortstraat 53akoopaktefl. 325huis en bakkerij G-278
 
verkoperJacob Dirks van der Meulen
verkoperAafke Cornelis Jongsma
koperJan Klazes de Boer
koperUphenia Harmanus Bonke (in de b.s. is de voornaam: Euphemia)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1778Kerkpoortstraat 53aJan Klazes de BoerHarlingenwinkelierhuis en erf (184 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1778Kerkpoortstraat 53Jan Klazes de BoerHarlingenwinkelierhuis en erf (184 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53aJan Klazes de Boer... 1828, huw 1838, ovl 1844, ovl 1857; oud 45 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk G-278; VT1839; J.K. d. B. eigenaar van perceel nr. 1778 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 85, huis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53aSijke Yemes de Groot... ovl 1838; 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-305; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-278; VT1839; geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv IJeme de Groot en Gooikje ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-278Kerkpoortstraat 53aJ K de Boer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-278Jan Klazes de Boer45 jHerbayumm, protestant, gehuwd, balkvlotter
G-278Jan Klazes de Boer45 jHerbayumm, protestant, gehuwd, balkvlotter
G-278Sijke Yemes de Groot42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-278Sijke Yemes de Groot42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-278Harmanus Bonké19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-278Harmanus Bonké19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-278Klaas de Boer14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-278Klaas de Boer14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-278Yege de Boer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-278Yege de Boer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-278Riemke de Boer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-278Riemke de Boer10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-278Kerkpoortstraat 53Gelske de Vries, overleden op 17 december 184869 jr, geboren Arum juni 1776, overleden Rapenburg G 278, weduwe, moeder van Hidde, koopman, Pieter, werkman, Tietje (vrouw van Taeke Jans van Dijk, idem) en Antje Tjeerds Faber (vrouw van Sjierk C. Riem, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-278Kerkpoortstraat 53aGelske de Vries, overleden op 17 december 184869 jr, geboren Arum juni 1776, overleden Rapenburg G 278, weduwe, moeder van Hidde, koopman, Pieter, werkman, Tietje (vrouw van Taeke Jans van Dijk, idem) en Antje Tjeerds Faber (vrouw van Sjierk C. Riem, idem). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53aJan Willems van Loon... kleermaker in 1851, N.H., zv Willem vL, en Maaike Sietzes; BS huw 1821, ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk G-278, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-064; VT1839; geb 25 sep ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-278Kerkpoortstraat 53aJetske Tjeerds Kooistra... Meintes K, en Geertje Jetzes Baarda; BS huw 1826, ovl 1855, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-231, wijk G-278, wijk E-230; oud 37 jaar, geb Baard en wonende te HRL. 1839, wijk E-194; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1778G-278 (Rapenburg)Martinus H. van Lieuwma c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1778G-294 (Kerkpoortstraat)Rommert Spoorwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 27 feb 1879
G-278Kerkpoortstraat 53aEen geheel vernieuwde huizinge waarin timmerwinkel achter de Groote Kerk, laatst in eigen gebruik geweest bij den heer R., Spoor. Provisioneel verkocht op 3 mrt 1880 door notaris J.M. Goslings te Dokkum..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 05 mrt 1880
G-278Kerkpoortstraat 53aEen geheel vernieuwde huizinge waarin timmerwinkel achter de Groote Kerk, laatst in eigen gebruik geweest bij den heer R., Spoor. Finaal verkocht op 10 mrt 1880 door notaris J.M. Goslings te Dokkum. Waarop geboden is f. 2175..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1778Kerkpoortstraat 53a (G-294)Neeltje Sytsemawoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 53Oud Harlingen Magazine 1991[?] de winkel van Bouma (alles voor de boerderij)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 53 Pieter Visserzonder
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600
Kerkpoortstraat 53a Jekele Tichelaarbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 53A. de Vrieskoopman


1947 - kentekenadresnaam
B-32333
Kerkpoortstraat 53Gerhardus J. Bouma


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortestr.G.J. Bouma216H. in landb. gereedsch.


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 53G.J. (Gerhardus) Bouma


1996 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 53Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996
  terug