Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 7 (niet bekend) (niet bekend) G-283* G-298
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 9 (niet bekend) (niet bekend) G-283* G-299
 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0185r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 7Rapenburg NZkamer en weefwinkel
 
koperoud burgemeester Minno Vink 6-14-00 GG
huurderJan Jansen 24-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Poppe Menalda
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Minnes van der Sluis, curatorluitenant
verkoper q.q.Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperwijlen Wieger Fredriksstadsbierdrager


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Gerrit Sytzes Willekes... 3 kinderen, zv Zijtse Gerrits W, en Luutske Jans Beuker; BS huw 1816, ovl 1826, ovl 1837; gebruiker wijk G-283, visscher; eigenaar is Sijtze G. Willekes, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Sytze Gerrits Willekes... (GAH204); id. van wijk G-282; gebruiker Albert Jacobs wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-283; gebruiker Gerrit S. Willekes, visscher, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-053, poortier; eigenaar is Stad, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-283Rapenburg 7Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher
G-283Rapenburg 9Gerrit S Willekes visscher


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1794Rapenburg 9wed. Jan Dirks DijkstraHarlingensleperschehuis en erf (95 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1795Rapenburg 7wed. Jan Dirks DijkstraHarlingensleperschehuis (20 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Bauke Walles Bergsma... Walle Walles B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Willem Oenes Visser... E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Henriette Leibergeb 1807 prov, huwt met Willem Visser, N.H., A 12 mei 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, 318


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Jeltje Jelmers Steenhuizengeb 8 sep 1801 Kommerzijl, huwt met David Jans Sluiter, (gk), N.H., Vst 3 jun 1856 uit Midlum, A 13 jun 1861 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-143, wijk F-347, wijk G-283, supp wijk D-195, supp wijk G-408


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-283Rapenburg 7Rein Jans de Groot... wijk B-030, 110, supp wijk G-410; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk E-176; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1794G-283 (Rapenburg)wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 1795G-282 (Rapenburg)wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1795*G-297 (Rapenburg)Benjamin de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1795*G-298 (Rapenburg)Benjamin de Vriespakhuis
Sectie A nr. 1794G-299 (Rapenburg)Rombertus de Haanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4813Rapenburg 7 (G-298)Robertus de Haanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rapenburg 9 Jan Koopmansexportslagersknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 9P. de Laatboekhouder h.u.z.
Rapenburg 9B.Vorktimmerman
  terug