Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterbolwerk 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Oosterbolwerk 4 (niet bekend) (niet bekend) G-289* G-308
1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-289Oosterbolwerk 4Broer Yemes... 1814. (204); id. van wijk E-007, pakhuis, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-289; VT1839; woont in 2e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0 may 1804, may 1805. (GAH650); B. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-289Oosterbolwerk 4Poppe Eekes Menalda... 1814. (GAH204); id. van wijk G-288; gebruiker Johannes Fok, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk G-289, tuin, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaren loon ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-289Oosterbolwerk 4P Menalda wed & erven tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1788Oosterbolwerk 4Broer YmesHarlingenkoopmanhuis en tuin (250 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-289Broer Ymes68 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, geen


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-289Oosterbolwerk 4Hendrik Heins van der Molen, overleden op 24 september 18424 jr, geboren Almenum, overleden bij 't Bolwerk G 289, zoon van Hein Klazes van der Molen, molenmaker en Doutje Gerkes Tiesema, broer van minderjarige Willem Heins van der Molen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-289Oosterbolwerk 4Hendrik Hans van der Molen, overleden op 20 september 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 6/2/1846), overleden Rapenburg G 289. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-289Oosterbolwerk 4Douwtje Gerkes Tiesema, overleden op 15 januari 184743 jr, geboren Almenum 24/5/1804, overleden G 289, vrouw van Hein Klazes van der Molen, molenmaker, moeder van minderjarige Willem Heins van der Molen en in onecht verwekte minderjarige Anna Tiesema (voogd is stiefvader). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-289Oosterbolwerk 4Willem Barteles Verwer... zv Bartele Willems V, en Sjoerdtje Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-289Oosterbolwerk 4Zwaantje Harmanus Holmans... H-131, dv Harmanus Jans H, en Trijntje Mooi; BS huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1788G-289 (Rapenburg)IJep Tigchelaarwoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
G-289Oosterbolwerk 4Jarigje Pieters Luidinga... ovl 12 sep 1868 HRL, huwt met Inne vd Weide op 20 okt 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1822, N.H., ovl wijk G-289, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1822, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud ... (alles)


1877 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 168 van 6 jul 1877
adressoortbedraggebruik
G-289Oosterbolwerk 4koopaktefl. 2005/18 gedeelte in huis G-289
 
verkoperGerrit Blanksma
verkoperHendrik Visser
verkoperAuke Blanksma
koperYep Tigchelaar


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3705G-308 (Rapenburg)IJep Tigchelaar en kinderentuin
Sectie A nr. 3706G-308 (Rapenburg)IJep Tigchelaar en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3706Oosterbolwerk 4 (G-308)Ate Nautawoonhuis
  terug