Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 14 3-119 1/2 3-141 G-302 G-220
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 16 3-119 1/2 3-141 G-302 G-219
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 14
eigenaarSipke Meyes
gebruikerSipke Meyes
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-119Kerkpoortstraat 14
eigenaarSipke Meyes
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-119 Kerkpoortstraat 14
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-119 Kerkpoortstraat 14huis
eigenaarwed. Sipke Meyes
gebruikerwed. Sipke Meyes
opmerkingpauper
3-119 /2Kerkpoortstraat 14woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-06 CG
3-119 /2Kerkpoortstraat 14huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-119 Kerkpoortstraat 14vroedsman Jan Buma, bestaande uit 4 personenen biedt aan eens vooral 25 gulds gereed
aangebooden capitaal20-00-00 CG
3-119 /2Kerkpoortstraat 14Gerrit Harmens, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-119 /3Kerkpoortstraat 14Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-119 Kerkpoortstraat 14huis
eigenaarJan Buma
gebruikerJan Buma
opmerkingonvermoogende
3-119 /2Kerkpoortstraat 14woning
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerJan Harmens
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-09-00 CG
3-119 /3Kerkpoortstraat 14huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0065v van 9 dec 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 14Kerkpoortstraat ZZ 14/16 [staat: achter de grote kerk]2 huizen naast elkaar
 
koperHylke Minnes c.u.timmerknecht138-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurder 1Frans Alberts c.u.bontwever24-00-00 CG
huurder 2Gerrit Gerryts 26-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuideneen huis
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordenCornelis Tromp
Jetze Jelles, curator
Jan Schiere, curatoren over
verkoperJetze Boomsma c.u.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-141 Kerkpoortstraat 14Hylke Minnes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Gerrit Gerrits Kleyhuis... HRL, ovl 27 apr 1829 HRL, huwt met Trijntje Lambertus Burgerts, wever; BS ovl 1829; gebruiker van wijk G-302, wewer, eigenaar is Hielke M. Wierdsma, 1814. (GAH204); G.G.K., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Hielke Minnes Wiersma... Jan Groote wed., winkeliersche, Paulus Keyzer wewer, Anth. de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-302Kerkpoortstraat 14Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
G-302Kerkpoortstraat 16Gerrit G Kleyhuis wewer


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Gerrit Gerrits Kleihuizen, overleden op 27 april 182974 jr, wever achter Nieuwe Kerk G 302 (werd onderhouden door RK-gemeente), broer van Hinke Gerrits Kleihuizen. Saldo fl. 81,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Gerrit Gerrits Kleihuizen, overleden op 27 april 182974 jr, wever achter Nieuwe Kerk G 302 (werd onderhouden door RK-gemeente), broer van Hinke Gerrits Kleihuizen. Saldo fl. 81,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1754Kerkpoortstraat 16Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1755Kerkpoortstraat 14IJsbrand WagenaarHarlingenzeepziedersknegthuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Bauke Fransen Fopma... eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Spannum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-302; VT1839; kind: Wytse Boukes Fopma, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; B.F.F. eigenaar van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Pietje Posthumusoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-302; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Antje Fopma, overleden op 9 mei 183919 jr, overleden Rapenburg G 302. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Antje Fopma, overleden op 9 mei 183919 jr, overleden Rapenburg G 302. (CzOG nr. 7) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-302HofstraatBouke Fransen Fopma59 jSpannumm, protestant, gehuwd, kleermaker
G-302HofstraatBouke Fransen Fopma59 jSpannumm, protestant, gehuwd, kleermaker
G-302HofstraatPietje Posthumus58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-302HofstraatPietje Posthumus58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-302HofstraatAndries Fopma25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, heerenknegt
G-302HofstraatAndries Fopma25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, heerenknegt
G-302HofstraatNeeltie Fopma16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-302HofstraatNeeltie Fopma16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Age Ages de Groot, overleden op 20 februari 184034 jr, werkman, overleden Achter de Kerk G 302, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Age Ages de Groot, overleden op 20 februari 184034 jr, werkman, overleden Achter de Kerk G 302, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Neeltje Fopma, overleden op 16 april 184017 jr, naaister, overleden Strontsteeg G 302. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Neeltje Fopma, overleden op 16 april 184017 jr, naaister, overleden Strontsteeg G 302. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1754G-302 A Hoogmolengeheel vernieuwd en verbeterd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 14Cecilia Kerkhoven, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 9/5/1846), overleden achter de Kerk G 302. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-302Kerkpoortstraat 16Cecilia Kerkhoven, overleden op 20 november 1846(Certificaat van onvermogen), 6 mnd (geboren 9/5/1846), overleden achter de Kerk G 302. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Geeske Klazes de Boer... 1834 HRL, naaister, dv Klaas Jacobs de B., en Antje Jans; BS geb 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-302Kerkpoortstraat 14Johannes Groen... okt 1805 HRL, dv Jan G, en Jantje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk G-302; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-294; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1754G-302 (Kerkpoortstraat)Meindert van der Zeewoonhuis
Sectie A nr. 1755G-303 (Kerkpoortstraat)Rein J. de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3721G-219 (Kerkpoortstraat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 3722G-220 (Kerkpoortstraat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3722Kerkpoortstraat 14 (G-220)Jan van 't Vliet (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 3721Kerkpoortstraat 16 (G-219)Jan van 't Vliet (en Cons.)woonhuis


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Kerkpoortstraat 14, HarlingenKerkpoortstraat 14W. Postmakoper- en blikslager, pompmaker, zinkwerker


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 14P. (Pieter) Hoekstra
Kerkpoortstraat 16P. (Pieter) Riem
  terug