Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 10 3-120 3-143 G-304 G-222
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-120 Kerkpoortstraat 10
eigenaarCasper Groen
gebruikerCasper Groen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-120 Kerkpoortstraat 10
eigenaarCasper Groen
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-120 Kerkpoortstraat 10
eigenaarCasper Groen
gebruikerCasper Groen
opmerkingpauper


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-120 Kerkpoortstraat 10kamer
eigenaarwed. Casper Groen
gebruikerwed. Casper Groen
opmerkingpauper


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0302v van 21 apr 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperWessel Gerrits vrijgezelbontwever315-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort lopend]
naastligger ten zuidenLouw Taekes
naastligger ten westengroot kerkhof
naastligger ten noordengroot kerkhof
Johannes Beerns, gehuwd metbontweverWetteringen
verkoperMaria Teunis, en namens zijn schoonmoeder
verkoperMarya Hartmans, erfgenamen van haar zoon resp. broerWetteringen
wijlen Gerrit Teunisbontwever


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-120 Kerkpoortstraat 10Louw Taekes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
3-120 /2Kerkpoortstraat 10Wessel Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0233r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat WZ [staat: achter de nieuwe kerk aan het kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperJan Bolman koopman60-07-00 GG
koperDoeke Venema verver en glasmaker
huurders vierde huisJan Anthony mr. bontwever25-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJochum Jans
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende Gereformeerde Gemeente: diaconie turfschuur
verkoper van 1/4Perkje Bonnes, gehuwd met
verkoper van 1/4Bernardus Coelmeniskoopman
verkoper van 1/4Pietje Bonnes, gehuwd met
verkoper van 1/4Joost Jansscheepstimmerman
verkoper van 1/4Douwe Bonnes Zeefsmamr. ijzerkramer
verkopers van 1/4Tjietske Bonnes meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bolman, coopman en Doeke Venema, mr. verver en glasemaker kopen woning en weefwinkel agter de nieuwe kerk aan het kerkhof, thans bewoond door mr. bontwever Jan Anthony, voor 25 cg. Ten O. de straat, ten Z. Jochum Jans, ten W. het kerkhof, ten N. de diaconie turfschuur. Geen grondpacht. Gekocht van Perkje Bonnes x koopman Bernardus Coelman voor 1/4, Pietje Bonnes x scheepstimmerman Joost Jans voor 1/4, mr. ijzerkramer Douwe Bonnes Zeefsma voor 1/4, en meerderjarige vrijster Tjietske Bonnes voor 1/4, voor 60 GG 7 st.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0323v van 1 mei 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk]1/4 woning en weefwinkel
 
koperJan Dirks trekveerschipper op Dokkum30-00-00 GG
huurderJan Anthony c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Tromp
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende kosterij
verkoperHermana Bril, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Wytsma, samen met
verkoperElsa Dorothea Briel, gehuwd met
verkoperJan Vos, erfgenamen vanPekela
erflaterwijlen Jan Bolman


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0177v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk aan het kerkhof]huis en weefwinkel
 
koperWybren Broers huistimmerman50-00-00 CG
huurderJan Jans c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybren Broers huistimmerman
naastligger ten westenkerkhof
naastligger ten noordende ? diaconie: turfschuur
verkoperAlbert Bolmankoopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0197r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 10Kerkpoortstraat ZZ [staat: achter de nieuwe kerk aan het kerkhof]woning met weefwinkel
 
koperDaam Jans, gehuwd metmr. schoenmaker80-00-00 CG
Sydske Arends
huurderJan Jans c.u.0-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWybren Broers
naastligger ten westenhet kerkhof
naastligger ten noordende ? diaconie: turfschuur
verkoperWybren Broers


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-143 Kerkpoortstraat 10Ymke Lolles0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Ymke Lolles van der Meulen... Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS ovl 1819, huw 1825, ovl 1855, ovl 1878; eigenaar en gebruiker van wijk G-304, sjouwer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-304Kerkpoortstraat 10Ymke L van der Meulen Ymke L van der Meulen sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1756Kerkpoortstraat 10Hervormde DiaconyHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Hendrina Husser... 1802, huw 1825, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-313; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Klaas de Grootmogelijk dezelfde als hieronder; oud 33 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Sijke Ymkes van der Meulen... BS huw 1840, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-314; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Trijntje Hesgeb 1802 Leeuwarden, ovl 10 jan 1860 HRL, huwt met Kasper Klok, werkvrouw, dv Albertus Johannes H, en Johanna Scheepel van Peer; BS huw 1860; oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-304; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-304Agter de KerkKasper Klok51 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, werkman
G-304Agter de KerkTrijntie Hes40 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-304Agter de KerkJohanna Klok7 jDragtengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-304Agter de KerkMaatje Klok1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-304Agter de KerkHenderina Johannes60 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, geen
G-304Agter de KerkSijke van der Meulen29 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-304Agter de KerkKlaas de Groot33 jHindelopengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Casper Bartholomeus Klok... bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-304; VT1839; geb 25 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Bartholomeus Klok en Maartje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Jacob Scheltes Molenaar... in 1851, zv Schelte Jacobs en Grietje Martens; BS huw 1817, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-304Kerkpoortstraat 10Trijntje Luidinga... wijk G-295, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 50 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-295; VT1839; deeze papieren bestaande in twee acten ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1756G-304 (Kerkpoortstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1756G-222 (Kerkpoortstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1756Kerkpoortstraat 10 (G-222)Hervormde Diaconie


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 10T. (Trijntje) Bleeker wv Schoot
  terug