Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 4 3-ong 3-ong G-307 G-225
Naastliggers vanKerkpoortstraat 4
ten oostenKerkpoortstraat 6
ten westenKerkpoortstraat 2
ten noordende Kerkpoortstraat


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043v van 5 mrt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311v van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMoriaanstraat


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0217r van 2 mrt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMoriaanstraat


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0264r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHuybert Braem


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0023v van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMoriaanstraat [staat: straat]


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0250v van 18 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0186v van 30 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0171v van 14 mei 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0194v van 17 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0123v van 12 nov 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-307Kerkpoortstraat 4Jan Heeres Hiddemageb 1738 HRL, ovl 23 jul 1812 HRL, huwt met Neeltje Jans, aannemer van hoopwerk 1800-1811, meester timmerman 1812, ovl wijk G-307; BS ovl 1812, huw 1826


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 205 van 30 sep 1812
adressoortbedraggebruik
G-307Kerkpoortstraat 4koopaktefr. 425huis G-307
 
verkoperAlbert Bolman
verkoperSimon Haantjes Mollema
verkoperBonne Hayes Brouwer
verkoperJan Janzen Hiddema
koperCornelis Bouwes (gehuwd met Aukje Tjepkes Blok)
koperLubbert Kortlang (gehuwd met Tietje Ymes de Groot)


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-307Kerkpoortstraat 4Tietje Yemes de Groot... Lijsbeth ... (alles)


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 van 23 aug 1813
adressoortbedraggebruik
G-307Kerkpoortstraat 4koopaktefl. 230huis G-307
 
verkoperLubbert Kortlang
koperRemke Sybouts Hunia (gehuwd met Eelkjen Johannes Koen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-307Kerkpoortstraat 4Rinke Hunia... H, en ... (Sietje Cornelis); BS huw 1812, huw 1813, huw 1815, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk G-307, trekschipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-307Kerkpoortstraat 4Rinke J Hunia Rinke J Hunia trekschipper


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 8 mei 1815
adressoortbedraggebruik
G-307Kerkpoortstraat 4koopaktefl. 250huis aan het Groot Kerkhof G-307
 
verkoperRemke Sybouts Hunia (volgens b.s.: Remke Siebolts Hunia)
verkoperEelkjen Johannes Koen
koperSybe Folkerts Visser
koperAntje Douwes van Goor


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1759Kerkpoortstraat 4wed. Sybe VisserHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-307Kerkpoortstraat 4Geertje Zeilstraoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-307Kerkpoortstraat 4Gerd Heinrich Eden... Carolinesylk; BS huw 1822; oud 45 jaar, geb Carlinzijl (?) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk G-307; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-307Agter de KerkGerryt H Eden45 jCarlinzijlgezin 1, m, protestant, gehuwd, varensgezel
G-307Agter de KerkGeertje Zeilstra37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-307Agter de KerkMurk G Eden3 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-307Agter de KerkGeeske G Eden17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-307Agter de KerkWouwkje Eden9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-307Agter de KerkJantie Eden1 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-307Hiltie Wierstra36 jFranekergezin 2, v, protestant, weduwe, geen
G-307Ale van der Boom12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-307Sietske van der Boom9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-307Berber van der Boom6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-307Kerkpoortstraat 4Loumina Tigchelaar, overleden op 25 augustus 18427 wk, overleden Achter de Kerk G 307. (Certificaat van onvermogen nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-307Kerkpoortstraat 4Hieke Teunis Wobma, overleden op 2 oktober 184618 mnd (geboren 17/3/1845), overleden Achter de Kerk G 307, dochter van Teunis Jans Wobma, koopman en Feikje Lammersma, zuster van minderjarige Metje en Hendrikje Teunis Wobma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-307Kerkpoortstraat 4Foppe Jacobs Hemminga, overleden op 11 november 1847(Certificaat van onvermogen), 23 jr, geboren Koudum 27/6/1824, overleden Achter de Kerk G 307, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-307Kerkpoortstraat 4Hiltje Jans Wierstra... HRL 1851 wijk C-073, wijk F-189, wijk G-127; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-307Kerkpoortstraat 4Jacob Allerts Wiersma... Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1831, huw 1836, ovl 1848, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-307; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-300; VT1839; J.A.W. eigenaar van ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1759G-307 (Kerkpoortstraat)Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3700G-225 (Kerkpoortstraat)Bote W. Pieksmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3700Kerkpoortstraat 4 (G-225)Lammert Buismanwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 4Kl.Leeuwesteinijzerwerker
  terug