Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 20 (niet bekend) (niet bekend) G-310 G-344
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 22 (niet bekend) (niet bekend) G-310 G-343
1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0122v van 12 nov 1786 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Fabrieksstraat 22Moriaanstraat en Weverstraat, stadsvesten tussenhuis
 
koperCornelis Jacobs Coster koopman59-07-00 GG
huurderJan Zoutman c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenAge Johannes
naastligger ten westende weduwe van Evert Beva
naastligger ten noordende weduwe van Bolman
verkoperde erfgenamen van Trijntje Baukes, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs Coster, koopman, koopt een huis aan de Stadsvesten tussen Moriaan- en Weverstraat, nagelaten door Trijntie Baukes en nu bewoond door militairen. Ten O. de Stadsvesten, ten W. en Z. het zomerhuis van wd. Evert Beva, ten N. het zomerhuis van Jan Wytses Vettevogel. Gekocht van Servaas van Beemen, koster van de Nw. Kerk, als gelastigde van erven Trijntie Baukes wv Gerryt Harmens, voor 25 gg.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 20Hinke Gerrijtsmogelijk dezelfde als hierboven vermeld; gebruiker van wijk G-310, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-310Fabrieksstraat 20Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
G-310Fabrieksstraat 22Hinke Gerryts


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 892Fabrieksstraat 20Hervormde DiaconyHarlingenhuis (65 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 892Fabrieksstraat 22Hervormde DiaconyHarlingenhuis (65 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 20Catharina Fonkoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-310; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-310Fabrieksstraat 20Willem Nolmansgeb 1810 HRL, ovl 2 nov 1879 HRL, huwt met Catharina Vonk, zv Harmen N, en Maria Rekkenburg; BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-310; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 20Grietje Kloppenburg, overleden op 23 mei 183953 jr, overleden aan't Bolwerk G 310, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 22Grietje Kloppenburg, overleden op 23 mei 183953 jr, overleden aan't Bolwerk G 310, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-310Willem Nolman28 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wever
G-310Willem Nolman28 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, wever
G-310Catharina Fonk28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
G-310Catharina Fonk28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
G-310Willem Nolman3 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Willem Nolman3 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Grietje Nolman6 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Grietje Nolman6 wHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-310Winder Nolman23 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, wever
G-310Winder Nolman23 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, wever


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 20Hermanus Nolman, overleden op 1 oktober 18413 wk (geboren 6/9/1841), overleden Achter de Kerk G 310. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 22Hermanus Nolman, overleden op 1 oktober 18413 wk (geboren 6/9/1841), overleden Achter de Kerk G 310. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 18) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 20Johannes Jans Nijhuis, overleden op 8 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 9/11/1845), overleden bij Bolwerk G 310. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-310Fabrieksstraat 22Johannes Jans Nijhuis, overleden op 8 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 9/11/1845), overleden bij Bolwerk G 310. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 892G-310 (Over de gazfabriek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3679G-343 (Fabriekstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3678G-344 (Fabriekstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3678Fabrieksstraat 20 (G-344)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 3679Fabrieksstraat 22 (G-343)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug