Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Fabrieksstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Fabrieksstraat 18 (niet bekend) (niet bekend) G-311 G-345
1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Cornelis Bouman... HRL, Christiaan Hendrik B., geb 1808 HRL; BS huw 1841, ovl 1843, huw 1844, ovl 1851; gebruiker van wijk G-311, huisknegt; eigenaar is M. Vellinga, 1814. (B20 4); oud 66 jaar, geb Vlymen en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Minne Vellinga... wijk G-049; eigenaar en medegebruiker is Johannes Broodkorf kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-311; gebruiker Cornelis Bouman, huisknegt, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 14, heeft 1 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-311Fabrieksstraat 18M Vellinga Cornelis Bouman huisknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 891Fabrieksstraat 18erven Schelte WijbengaFranekerhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Gerke Hendriks Tiesema... eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; G. Tiesema, 56 jaren, sjouwerman, geloofwaardig, wonende te te HRL. 1828, vermeld in een akte van ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-311Gerke Tiesema67 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
G-311Gatske Visser56 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-311Anna Tiesema14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-311Fabrieksstraat 18Gerke Hendriks Tiesema, overleden op 10 september 184371 jr, werkman, geboren Workum 25/6/1773, overleden Bolwerk G 311, gehuwd, 2 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 63) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-311Fabrieksstraat 18Antje Tichelaar, overleden op 12 mei 1848(Certificaat van onvermogen), 31 jr, geboren Franeker 9/5/1817, overleden achter de Kerk G 311, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Gatske Yeges Visser... HRL 1809, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, 141; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; kind: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-311Fabrieksstraat 18Janna Feddema... wordt inde ondetrouwakte genoemd T.B. van Boon; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-311; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 891G-311 (Over de gazfabriek)Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 891G-345 (Fabriekstraat)Gerben S. Bouritiuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 891Fabrieksstraat 18 (G-345)Maria Smit (wed. G. Bouritius)woonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Fabrieksstraat 18Sjoerd van der Meer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Fabrieksstraat 18 Sjoerd van der Meer1e stoker gasfabriek
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Fabrieksstraat 18B.Nagelfabrieksarbeider
  terug