Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Klaverbladstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Klaverbladstraat 27 (niet bekend) (niet bekend) G-324 G-360
Naastliggers vanKlaverbladstraat 27
ten westende Klaverbladstraat
ten noordenKlaverbladstraat 25


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0342v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 27Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat bij de stadsvesten]tuin c, a,
 
koperServaes de Haes c.u.mr. slotmaker41-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westende weduwe van IJsbrand Aernts
naastligger ten noordenSymon ketellapper
verkoperWillem Andries de Witglasmaker


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399v van 3 apr 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 27Klaverbladstraat NZ [staat: achter de Weverstraat bij de stadsvesten]tuin
 
koperLammert Haerns c.u.stadstorenblazer98-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
naastligger ten oostenwijlen Caspar
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westende weduwe van IJsbrand Aarnts
naastligger ten noordenSymen ketellapper
verkoperGeertruit Willems, weduwe van
verkoperwijlen Servaes de Haes, met toestemming van haar zoonmr. slotmaker
verkoperJacob Servaesmr. slotmaker


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0335v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Klaverbladstraat 27Klaverbladstraat NZ [staat: bij de stadsvesten achter de]tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten
 
koperIpe Pieters zeevarende110-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Ago Pasco
naastligger ten oostenFabrieksstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenKlaverbladstraat [staat: Weverstraat]
naastligger ten westenPyter IJsbrandus wijdschipper
naastligger ten noordenSimen ketelslager
verkoperLammert Harnsstadstorenwachter


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Jan Sipkes Schoonbergen... dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811, BS huw 1815, ovl 1817, ovl 1849, ovl 1856; gebruiker van wijk G-324, wafelbakker; medegebruiker Sape Jacobs Hilverda, varensgesel; eigenaar is Rein Miedema, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Rein Miedema... regatt dv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-055, ijserkramer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-324; gebruikers Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, en Sape Jacobs Hilverda, varensgesel, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Sape Jacobs Hilverdamedegebruiker van wijk G-324, varensgesel, medegebruiker Jan Sipkes Schoonbergen, wafelbakker, eigenaar is Rein Miedema, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-324Klaverbladstraat 27Rein Miedema Jan Sipkes Schoonbergen wafelbakker
G-324Klaverbladstraat 27Sape Jacobs Hilverda varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 878Klaverbladstraat 27Jan Hendriks Bakkervarensgezelhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Maria Minnes van der Veer... ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-334; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk G-324; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Reinties Oepkesoud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-324Klaverbladstraat 27Henderika ten Burg, overleden op 27 april 183913 wk, overleden Weverstraat G 324. (CzOG nr. 61) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-324Lodewijk Scheffer33 jGrouwgezin 1, m, protestant, gehuwd, tuinmansknegt
G-324Stijntie Tichelaar34 jMidlumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-324Jacob Scheffer11 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-324Jan Scheffer2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-324Tietje Scheffer6 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-324Maria van der Veer46 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, turftanster
G-324Rosiene Bakker16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-324Christina Bakker10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
G-324Reintie Oepkes57 jHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe, geen
G-324Akke R Albada26 jSexbierumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
G-324Hiltie R Albada18 jAlmenumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Antje Cornelis Postma... Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk G-256, 324, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Gerben Annes Bosma... huw 1830, ovl 1835, huw 1837, ovl 1838, huw 1839, ovl 1870, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112, wijk G-324, 256, 347; oud 34 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, molenaarsknecht, wijk H-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Lodewijk Jacobs Scheffer... wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, tuinmansknecht, wijk G-324; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-324Klaverbladstraat 27Styntje Jans Tigchelaar... wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; ... (alles)


1851 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-324Klaverbladstraat 27Minke Aukes Laansma, overleden op 25 november 1851geboren 23/11/1851, dochter van Auke Laansma, timmerman (Stads Vesten G 324) en Ybeltje Westra, zuster van minderjarige Jeltje Aukes Laansma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2510G-360 (Klaverbladstraat)Zacharias Muller en medeëig.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2510Klaverbladstraat 27 (G-360)D.J. Sinnema (wed. J.A. de Boer, te Almenum)woonhuis
  terug