Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 32 4-076 4-073 H-004 H-004
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 20 (niet bekend) (niet bekend) H-004 H-003
 


 


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0282r van 17 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 20Hofstraat ZZ bij de Kerkpoort, op de hoek van dehuis en 2 schuren
 
koperTeunis Louwes, gehuwd met325-00-00 GG
koperTrijntie Ripperts
verpachter grond achterste schuurde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat naar de Kerkpoort strekkende]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Tjeerd Wiggers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHofstraat
eerdere eigenaarReyner Templar
eerdere eigenaarJoannes Terquiny
verkoperHaye Ruyrdtstrekschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Louws x Trijntie Ripperts kopen een huis en schuur daarachter op de hoek van de Hofstraat bij de Kerkpoort. Ten O. de straat naar de kerkpoort, ten Z. erven Tjeerd Wiggers, ten N. de Hofstraat. Het is in twee aparte percelen aangekocht van wl. Reyner Templar en Johannes Terquiny. het voorste huis en de schuur zijn vrij van grondpacht. De achterste schuur heeft 1 cg grondpacht. Gekocht van Leeuwarder trekschipper Haye Ruyrdts alhier voor 325 gg.


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-076Hofstraat 32
eigenaarwed. Rintie Johannis
gebruikerwed. Rintie Johannis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-076Hofstraat 32
eigenaarTrijntie Jans
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-076 Hofstraat 32stal
eigenaarArjen Robijns
gebruikerArjen Robijns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-076 Hofstraat 32huis en schuer
eigenaarJan Rienks
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-076 Hofstraat 32Fedde Minnes, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-076 Hofstraat 32huis en schuur
eigenaarJan Rienks
gebruikerFedde Minnes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0077v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 20Hofstraat ZZ hoek wijk H-005 nabij de Kerkpoorthuis en koemelkerij
 
koperHarke Jelles koemelker400-00-00 CG
huurderHarke Jelles koemelker
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Stad Harlingen
naastligger ten westenH. Winnekes n.u.koopman
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTjeerdtje Ruurds, weduwe van
verkoperwijlen Frans Galenkamp


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-073 Hofstraat 32Harke Jelles2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Gepke Holthof... hm ... , vlgs ovlakte met kinderen, ovl 19 aug 1820 HRL, sjouwer; BS ovl 1820; gebruiker van wijk H-004, koemelker, eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Ulbe Jacobs... 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-004Hofstraat 32Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker
H-004Kerkpoortstraat 20Gepke W Holshof koemelker


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 en 25 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
H-004Hofstraat 32provisionele en finale toewijzingfl. 333huis en koemelkerij op het Rapenburg hoek Hofstraat H-004
 
verkoperFedde Jacobs Strikwerda (te Achlum)
koperPieter Annes Heystra (te Kornwerd)


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Getje Douwes de Boer, overleden op 7 december 1823dochter van (reeds overleden) Douwe Fransen de Boer en Sjoukje Meinderts (Hofstraat H 4), zuster van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Getje Douwes de Boer, overleden op 7 december 1823dochter van (reeds overleden) Douwe Fransen de Boer en Sjoukje Meinderts (Hofstraat H 4), zuster van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Douwe Fransen de Boer, overleden op 30 december 1823voerman (Hofstraat H 4), man van Sjoukje Meinderts, vader van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Douwe Fransen de Boer, overleden op 30 december 1823voerman (Hofstraat H 4), man van Sjoukje Meinderts, vader van minderjarige Frans en Hiltje Douwes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1830Kerkpoortstraat 20wed. Douwe Franzen de BoerHarlingenhuis en erf (107 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1831Hofstraat 32erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Sietske Vandéeoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-004; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Watze Sipkes van der Werf... huw 1835, huw 1836, ovl 1844, ovl 1857; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, leerlooiersknecht, wijk H-004; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Jan Watzes van der Werf, overleden op 29 juli 18392 1/2 jr, overleden Rozengracht H 4, zoon van Watze van der Werff, leerlooiersknecht en Sytske Brandi, broer van minderjarige Sipke en Tjerk Watzes van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Jan Watzes van der Werf, overleden op 29 juli 18392 1/2 jr, overleden Rozengracht H 4, zoon van Watze van der Werff, leerlooiersknecht en Sytske Brandi, broer van minderjarige Sipke en Tjerk Watzes van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-004Bij de gewezen KerkpoortWatze van der Werff42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, leerlooyersknegt
H-004Bij de gewezen KerkpoortWatze van der Werff42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, leerlooyersknegt
H-004Bij de gewezen KerkpoortSietske Vand&eacure;e42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSietske Vand&eacure;e42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSipke van der Werf9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSipke van der Werf9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSjerk van der Werf7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-004Bij de gewezen KerkpoortSjerk van der Werf7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Hofstraat 32Jaike Jacobs Plekker, overleden op 18 juli 184610 mnd (geboren 4/9/1845), overleden Hofstraat H 4, dochter van Jacob Plekker, melktapper en Klaaske Annes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-004Kerkpoortstraat 20Jaike Jacobs Plekker, overleden op 18 juli 184610 mnd (geboren 4/9/1845), overleden Hofstraat H 4, dochter van Jacob Plekker, melktapper en Klaaske Annes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-004Hofstraat 32Geertje Plekker... Rinkema, N.H., ovl wijk B-161, dv Job P, en Jaike ...; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1830H-003 (Rapenburg)Jacob Alberts Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 1831H-005 (Hofstraat)Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3938*H-003 (Rapenburg)Jacob A. Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3938*H-004 (Hofstraat)Jacob A. Wiersmastal en plek grond


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
adressoortbedraggebruik
H-003Kerkpoortstraat 20provisionele en finale toewijzingfl. 989winkelhuis op de hoek van de Kerkpoortstraat en de Hofstraat H-003
 
verkoperAnne van der Werf (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Jantje Jacobs Wiersma)
koperGijske Wiersma (wv Sije Pollema)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4927Hofstraat 32 (H-004)Klaas J. van der Hoekwoonhuis
Sectie A nr. 4565Kerkpoortstraat 20 (H-003)Janna K. de Jonge (wed. Y.J. Wiersma, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 32J. de Hooschipper


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 32J. (Jacobus) de Hoo
Kerkpoortstraat 20D. (Dirk) de Bruin


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5658Hofstraat 32
  terug