Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 12 4-087 1/2 4-082 H-010 H-013
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116r van 2 dec 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZhof met zomerhuis
 
koperTheodorus Hugen, gehuwd metmr. Goudsmid250-00-00 CG
koperTitie Dirx Roorda
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJoannes Jans panbakker
naastligger ten oostenJetse Stijl
naastligger ten zuidenhet panwerk van Johannes Jansen
naastligger ten westenhet hof van de conrector
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/4Anna Jentsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Barent Hiddes de Vrieskapitein
verkoper van 1/4Jetske Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Tjebbes
verkoperSiouck Hiddes, gehuwd metSexbierum
verkoperWillem Sioerdts, voor 1/2 tesamen metSexbierum
verkoperEngel CornelisFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid x Titie? Dirx Roorda koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis, in de Hofstraat. Ten O. Joannes Jansen, pannebakker, en Jetse Stijl, ten W. de conrectorshof, ten Z. het panwerk van Joannes Jansen (Cramer), ten N. de Hofstraat. Gekocht van Anna Jensma wv capitein Barent Hiddes de Vries, voor 1/4, Jetske Jans wv Jacob Tjebbes (Popta?), voor 1/4, en Jacob Claesses Hatsma als gelastigde van Siouck Hiddes x Willem Sioerdts te Sexbierum en Engel Cornelis te Franeker, voor 1/2, voor 250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-087Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
gebruikerYpe Sents
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-087Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
gebruikerYpe Sents cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 12hoff
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-087 Hofstraat 12camer
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 12hof
eigenaarSeerp Wildschut
gebruikerSeerp Wildschut
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-087 /2Hofstraat 12kamer
eigenaarSjoerd Pytters
gebruikerHarmen Gerrits
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-082 Hofstraat 12Tjeerd Douwes2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Minne Vink... (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-010Hofstraat 12M Vink Olphert J Duinker schipper


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-010Hofstraat 12Anna Olferts Duiker, overleden op 5 augustus 1821dochter van afwezige Olfert Simons Duiker, kofschipper (op reis naar Lissabon) en Sytske Freerks de Boer (Hofstraat H 10), zuster van Freerk, stuurman (mede opreis naar Lissabon), Simon, idem (op reis naar Suriname) en minderjarige Liekele en Jantje Olferts Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1732Hofstraat 12Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Hans Eelkes Leyenaar... BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Maria de Vriesoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-010HofstraatHans Leyenaar40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
H-010HofstraatMaria de Vries40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-010HofstraatTrijntie Leyenaar12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatEeke Leyenaar9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatJana Leyenaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatSietske Leyenaar9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Anna Knoop... ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Marijke Jans de Vries... HRL, huwt met Hans Eelkes Leyenaar op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, dienstmeid. ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732H-010 (Hofstraat)Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732H-013 (Hofstraat)Hubert Jans & Co.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat 12 (H-013)fa. Hubert Jans (en Co.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 12D. v/d Meulensigarenmaker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 12D. (Dirk) Duizendstra
  terug