Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozenstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rozenstraat 3 4-081 4-078 H-031 H-032
 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-081Rozenstraat 3kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-081Rozenstraat 3kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Rozenstraat 3kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Rozenstraat 3stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0165r van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: bij de Wasbleeksbrug op de hoek van de Sint Jansstraat]kamer met een gang en zolder
 
koperPieter Aukes koopman en pelmolenaar300-00-00 CG
huurderYede Heeres c.u.
naastligger ten oostenPieter Aukes koopman en pelmolenaar
naastligger ten zuidenHendrik Cramer
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnthony Vink, gehuwd methovenier
verkoperMinke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Aukes, coopman en pelmoolenaar onder Almenum


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0127v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]huis
 
koperSybren Pieters koopman200-00-00 CG
huurderAge Johannes mr. schoenmaker
naastligger ten oostenPieter Aukes koopman
naastligger ten zuidenPieter Aukes koopman
naastligger ten noordenPieter Aukes koopman
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Minno Vink


 


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0083r van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]1/2 woning
 
koperAaltje Jans Kroonenburg, weduwe van35-21-00 GG
koperwijlen Cl. Steenveld
eigenaar van 1/2Douwe Holder n.u.dorpsrechterArum
huurderAaltje Jans Kroonenburg 15-00-00 CG
de erfgenamen van Mayke van Hoek, weduwe van
wijlen Geert Steenveld
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAaltje Jans Kroonenburg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAaltje Jans Kroonenburg
verkoper q.q.Minno Vink, curatorkoopman
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Cornelis van der Meulen, curators overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstra, weduwe van
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Sibren P. Molenaar


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0226r van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [niet vermeld]huis en voormalige grutterij
 
koperPieter Gelinde melktapper160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Hoogstra
naastligger ten zuidenTjeerd Douwes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schuiteboer
verkoper van 1/4Ane JansArum
verkoper van 1/4Jan AnesArum
verkoper van 1/4Bauke SybrensFraneker
verkoper van 1/4Frans KooyingaFraneker


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort] wijk H-031stalling
 
koperMenno Vink koopman63-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastliggerP. Hogstra
huurderMeinte de Jager
naastligger ten oostenTjeerd Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Gelinde


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Kerkpoort wijk H-031 achter de huizinge of voormalige grutterij]huis of stal
 
koperThijs Yedes Duininga koopman110-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenTjeerd Douwes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperMinno Vink


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078 Rozenstraat 3Cornelis Baukes erven4-05-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-031Rozenstraat 3Thijs Ydes Duininga... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-031, stalling, 1814. (GAH204); T. IJ.D. ende Heebeltje Simons de Groot, zijnde de aangave wegens de bruidegom ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-031Rozenstraat 3Thijs Duininga Thijs Duininga stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1837Rozenstraat 3wed. Thijs Yedes DuiningaHarlingenwinkelierschestal en erf (56 m²)


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozenstraat 3, HarlingenRozenstraat 3D. de Jongbakkerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4631Rozenstraat 3 (H-032)Doris R. de Jongpakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozenstraat 3D. de Jongbroodbakker


1936 - variaadresbronbericht
Rozenstraat 3Oud Harlingen Magazine 1998feb: De heren G. Anema en H. Westerhuis namen het timmer- en aannemersbedrijf van F. Anema, Rozenstraat 1 over


1965 - adresboekadresnaam
Rozenstraat 3S. (Saapkelina) Veenstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 3gemeentelijk monument10 van 20


1990 - variaadresbronbericht
Rozenstraat 3Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 3
  terug