Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 59 4-052 4-066 H-037 H-055
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 61 4-052 4-066 H-037 H-056
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 63 4-052 4-066 H-037 H-057


Huisnaam in: 1599
Gebruik:
Naam: de vergulde sleutel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Kerkpoortstraat 59naamloze steeg ten zuiden
Kerkpoortstraat 63naamloze steeg ten noorden


 


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067v van 3 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg ZZ]huis
 
koperGerben Tania c.u.1025-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenAtse Gerrits
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEvert Ruerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Tania koopt een huis op Rapenburg. Ten O. Claas Jansen, ten Z. Atse Gerryts. Gekocht van Evert Ruerds, voor 1025 gg.


 


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170r van 18 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: op Rapenburg bij de Kerkpoort]huis, loods en plaats
 
koperDoede Bauckes c.u.1020-00-00 GG
toehaakeen ducaat als verering
naastligger ten oostenClaas Jansen
naastligger ten zuidenAtse Gerrits leertouwer
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van mr. Pybe Aleffs
verkoperGerben Tanniabakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Bauckes c.u. koopt een huis, loods en plaets omtrent de Kerkpoort, op Rapenburg. Ten O. Claes Fransen [Visscher?], ten Z. leertouwer Atse Gerrits en een vrije steeg, ten W. de straat, ten N. wd. mr. Pybe Aleffs. Geen grondpacht. Gekocht van Gerben Tannia?, bakker, voor 1020 gg.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111r van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg ZZ bij de Kerkpoort]huis
 
koperBroer Aebelus c.u.bakker553-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenMeinert leertouwer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperDoede Bauckes c.u.


 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003va van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoort, bij dehuis met plaats en een vrije eigen steeg
 
koperTiepke Dirks 500-15-00 GG
naastligger ten oostenClaas Jansen
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenMeinert leertouwer
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van mr. Pybe Aleffs
verkoperWik Simons mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Broer Ablesbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Wik Simons wv bakker Broer Aebles, voor haar zelf en als moeder en wettige voorstanderse over hun kinderen, een huis bij de oude kerkpoort, met plaats, put en bak, en eigen vrije steeg ten zuiden. Ten O. Claas Jansen, ten Z. leertouwer Meinert, ten W. de straat, ten N. wl. Pybe Aleffs. Geen grondpacht. Provisioneel en finaal verkocht aan Tiepke Dirks voor 500 GG 15 st.


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en plaats
 
koperSchelte Scheltes mr. bakker390-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Claessen
naastligger ten zuidenJan Kievit
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarcke Sierx
verkoperJicko Ruyrdts


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-052Kerkpoortstraat 59
eigenaarOede Sapes kindt
gebruikerOede Sapes kindt
opmerkingpauper


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-052Kerkpoortstraat 59
eigenaarOede Sapes soon
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-052 Kerkpoortstraat 59huis
eigenaarBerend Jansen
gebruikerBerend Jansen
opmerkingpauper


 


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0232r van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis, plaats en tuin
 
koperJacob Jansen, gehuwd metpoortier van de Kerkpoort575-00-00 CG
koperTrijntie Sierks
bewonerJohannes Jacobs
naastligger ten oostenHendrik Gerryts
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Gerryts
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]
naastligger ten noordenJaecob Hendriks mr. schoenmaker
verkoperYbeltie Clases, weduwe vanonder de jurisdictie Harlingen
verkoperwijlen Albert Scheltusblekeronder de jurisdictie Harlingen


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-052 Kerkpoortstraat 59woning
eigenaarEeke Pieters
gebruikerEeke Pieters
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-052 Kerkpoortstraat 59Eelke Pieters, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-052 Kerkpoortstraat 59woning
eigenaarEelke Pytters
gebruikerEelke Pytters
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


 


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0056r van 15 feb 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 59Kerkpoortstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en tuintje
 
koperFocke Jans, gehuwd metmr. ijzersmid1000-00-00 CG
koperAaltje Eerks
huurder voor 10 jarenN. N. 30-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Jans mr. bontwever
naastligger ten zuidenJan Ottes mr. bontwever
naastligger ten zuidensteeg, eigen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPytter Eelkes huistimmerman
verkoperAlbert Doedesscheepstimmerman


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 61Kerkpoortstraat NZ [staat: bij de Kerkpoort achter de nieuwe kerk]huis
 
koperMichiel Jacobs, gehuwd metbeurtschipper op Amsterdam222-21-00 GG
koperJantje Jans Oosterhout
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenPieter Rinses
naastligger ten noordenGosling Piekinga
verkoperClaas Heins
verkoperIsaak Jans Faber


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-043 Kerkpoortstraat 59Gijsbert Johannes, 37 jaar, gehuwdschipper


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 61Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de nieuwe kerk bij de Kerkpoort] wijk H-037huis
 
kopermeerderjarige jongeman Gijsbert Zytses 400-00-00 CG
huurderde weduwe van Hendrik Davids
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJacob Tjallings
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperMichiel Jacobsoud wijdschipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-066 Kerkpoortstraat 59Michiel Jacobs1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Gijsbert Sytzes Willekes... van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; medegebruiker Jan Douwes Buurstra, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe G. Wilkes eigenaresse ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Jan Douwes Buurstra... huw.afk. 1e en 2e zondag in okt 1812 HRL en Makkum, wonende te Makkum; BS huw 1812; gebruiker van wijk H-037, varensgesel; eigenaar en gebruiker is Gijsbert S. Willekes, visscher, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-037Kerkpoortstraat 59Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037Kerkpoortstraat 59Jan Douwes Buurstra varensgesel
H-037Kerkpoortstraat 61Gijsbert J Willekes visscher
H-037Kerkpoortstraat 61Jan Douwes Buurstra varensgesel
H-037Kerkpoortstraat 63Gijsbert J Willekes visscher
H-037Kerkpoortstraat 63Jan Douwes Buurstra varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1815Kerkpoortstraat 59wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1816Kerkpoortstraat 61wed. Gijsbert WilkesHarlingenhuis en erf (131 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1817Kerkpoortstraat 63Anna Zijtzes WilkesHarlingenvisscherhuis en erf (100 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 02 okt 1832
H-037Kerkpoortstraat 59Zeer goede huizinge, met erf en annexen nabij de Kerkpoort, achter de kerk, eigenaar weduwe Gerrit Sijtses, Wilkes. Finaal verkocht op 17 okt 1832 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Akke Jans Roodtje... HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Gerrit Jans de Jong... bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Johannes Rienks Pool... bev.reg. HRL 1851 wijk H-207; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk H-037; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Sijke Douwmaoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Sybren P Veldmanoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. spekslager, wijk H-037; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-037Kerkpoortstraat 59Aaltje Pool, overleden op 2 februari 18397 jr, overleden Kerkpoort H 37. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-037Kerkpoortstraat 61Aaltje Pool, overleden op 2 februari 18397 jr, overleden Kerkpoort H 37. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-037Kerkpoortstraat 63Aaltje Pool, overleden op 2 februari 18397 jr, overleden Kerkpoort H 37. (CzOG nr. 9) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-037Gerryt de Jong47 jDragtengezin 1, m, protestant, weduwnaar, zeevarende
H-037Gerryt de Jong47 jDragtengezin 1, m, protestant, weduwnaar, zeevarende
H-037Gerryt de Jong47 jDragtengezin 1, m, protestant, weduwnaar, zeevarende
H-037Jan de Jong18 jFranekergezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Jan de Jong18 jFranekergezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Jan de Jong18 jFranekergezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Gerben de Jong7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Gerben de Jong7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Gerben de Jong7 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-037Janke de Jong19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Janke de Jong19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Janke de Jong19 jFranekergezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Akke de Jong21 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Akke de Jong21 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Akke de Jong21 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Minke de Jong10 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Minke de Jong10 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Minke de Jong10 jAmsterdamgezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-037Johannes R Pool41 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
H-037Johannes R Pool41 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
H-037Johannes R Pool41 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
H-037Sijke Douwma36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-037Sijke Douwma36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-037Sijke Douwma36 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
H-037Rink Pool14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Rink Pool14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Rink Pool14 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Douwe Pool11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Douwe Pool11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Douwe Pool11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Gooitse Pool1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Gooitse Pool1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Gooitse Pool1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-037Grietje Pool4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Grietje Pool4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Grietje Pool4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Wietske Pool1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Wietske Pool1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Wietske Pool1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-037Siebren P Veldman29 jWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, spekslager
H-037Siebren P Veldman29 jWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, spekslager
H-037Siebren P Veldman29 jWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, spekslager
H-037Akke Durks van der Meer24 jWorkumgezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
H-037Akke Durks van der Meer24 jWorkumgezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
H-037Akke Durks van der Meer24 jWorkumgezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd


1842 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50016 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 4 van 8 jan 1842
adressoortbedraggebruik
H-037Kerkpoortstraat 59koopaktefl. 550huis en erf achter de Nieuwe Kerk H-037
 
verkoperDouwe Sybrens Molenaar
verkoperBaukje Johannes Feddema
ten oostenRooms Katholieke arm
ten zuidenAne Sytses Wilkes
ten westende straat
ten noordende weduwe van Terdeus
koperDirk Jans Dijkstra


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Johanna Kuipers... K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1815H-037 (Rapenburg)Dirk Jans Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 1817H-036 (Rapenburg)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-037Kerkpoortstraat 59Ype Boomsma... en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1815H-055 (Kerkpoortstraat)Dirk Jans Dijkstrawoonhuis
Sectie A nr. 1817H-058 (Kerkpoortstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5046Kerkpoortstraat 59 (H-055)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis
Sectie A nr. 5047Kerkpoortstraat 61 (H-056)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis
Sectie A nr. 5048Kerkpoortstraat 63 (H-057)Akke Joustra (wed. S. Renema)woonhuis


1923 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 63Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 61C.Tichelaarwerkman


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 59S. (Sijbren) de Bruin
Kerkpoortstraat 63C. (Cornelis) Joren


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 59beeldbepalend pand6 van 10
  terug