Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 57 4-053 4-065 H-038 H-054
   huisnummer hoger Rapenburg 2 4-068 4-065 H-038 H-054
Naastliggers vanKerkpoortstraat 57
ten oostenRapenburg 4
ten zuidenKerkpoortstraat 59
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenhet Rapenburg


 


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0269r van 5 okt 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 2Molenpad ZZ [staat: Rapenburg]kamer met weefwinkel
 
koperPytter Fransen 200-00-00 GG
naastligger ten oostende kamer van Jan Kniff
naastligger ten zuidenWytse Pytters chirurgijn
naastligger ten westenkoper Pytter Fransen
naastligger ten noordenMolenstraat of Carrepad
verkoperEpe Meynerts c.u.mr. timmerman


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0067v van 3 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0057v van 13 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg]huis
 
koperPybe Aliffs Egginga, gehuwd met500-00-00 GG
koperGrietie Teunis
naastligger ten oostenClaes Jansen
naastligger ten zuidenGerben Tania
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJan Symensonder de klokslag van Midlum


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170r van 18 mei 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van mr. Pybe Aleffs


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111r van 10 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003va van 5 mrt 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van mr. Pybe Aleffs


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0094v van 21 mrt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat OZ [staat: zuiderhoek van Rapenburg]huis
 
koperSchelte Alberts 600-00-00 CG
naastligger ten oostenHarcke Sierx
naastligger ten zuidenTjepke Dirx
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperHarcke Sierx


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0039ra van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPybe Aleffs


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHarcke Sierx


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0123v van 14 mrt 1686 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026r van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLambert Hansen organist


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026r van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-053Kerkpoortstraat 57
eigenaarHarmen Israels
gebruikerHarmen Israels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
4-068Rapenburg 2
eigenaarGerrit Beerns
gebruikerGerrit Beerns
opmerkingpro deo begeert


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0288r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van Rapenburg ZZ]huis
 
koperLieuwe Feddes c.u.mr. ijzersmid235-00-00 GG
naastligger ten oostenGerrit Beernts
naastligger ten zuidenLambert Hansen organist
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperjuffrouw Anna van Idsinga, weduwe van
verkoperwijlen Tierk de Vrieskapitein Admiraliteit in Friesland


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-053Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarHarmen Israels
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan--
4-068Rapenburg 2
eigenaarGerrit Beerns
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Rapenburg]huis
 
koperWillem Gerrits c.u.176-00-00 GG
naastligger ten oostenGerrit wever
naastligger ten zuidende weduwe van Lambert Hansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperLieuwe Feddesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerrits koopt een huis op de hoek van Rapenburg. Ten O. Gerrit, wever, ten W. en N. de straat, ten Z. mr. Lambert Hansen. Gekocht van Lieuwe Feddes, mr. smid, voor zich en voor zijn kinderen, voor 176 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-053 Kerkpoortstraat 57huisje
eigenaarTeunis Meinderts
gebruikerTeunis Meinderts
opmerkingpauper
4-068 Rapenburg 2
eigenaarGerrit Berends
gebruikerGerrit Berends
opmerkingpro deo begeert


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0058v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ hoek Rapenburg ZZhuis, plaatsje en tuin
 
koperJacob Hendrix, gehuwd metmr. schoenmaker229-21-00 GG
koperJank Dirx
naastligger ten oostenGerryt wever
naastligger ten zuidenLammert Hansen organist
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper van 1/6Trijntje Willems, gehuwd met
verkoper van 1/6Pier Andries Glatsmamr. estrikbakker
verkoper van 1/6Gerryt Willemsmr. scheepsbouwer
verkoper van 1/6Saepe Willemsmr. metselaarLeeuwarden
verkoper van 1/6Jan Willemsscheepstimmerman
verkoper van 1/6Jacob Willemsmr. kastmaker
verkoper van 1/6Ruird Willems thans uitlandig


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0232r van 6 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJaecob Hendriks mr. schoenmaker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0054v van 3 jul 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoort achter de grote kerkhuis
 
koperTuenis Wouters, gehuwd met800-00-00 CG
koperLijsbert Louws
naastligger ten oostenHendrik Gerryts
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperJacob Hendriks, gehuwd metmr. schoenmaker
verkoperJanke Dirks


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-053 Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarerven Sacharias Berghaen
gebruikererven Sacharias Berghaen
opmerkingpauper
4-068 Rapenburg 2huis
eigenaarJacob Hendriks
gebruikerJacob Hendriks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-053 Kerkpoortstraat 57Jan Sacharias, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-068 Rapenburg 2Teunis Wouters, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-053 Kerkpoortstraat 57huis
eigenaarJan Sacharias
gebruikerJan Sacharias
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
4-068 Rapenburg 2huis
eigenaarTeunis Wouters
gebruikerTeunis Wouters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0174r van 21 dec 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op de hoek bij de Kerkpoort]huis met weefwinkel
 
koperPyter Eelkes mr. huistimmerman581-07-00 GG
geniaarde koperAndrys Ruirds, gehuwd metmr. bakker
geniaarde koperTjetske Jans Flink
huurderde weduwe van Theunis Wouters
naastligger ten oostenJan Gerrits
naastligger ten zuidenDoede Sjerks
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperWouter Theunis, en zijn broer
verkoperAlbert Theunis, nagelaten minderjarige kinderen van
erflaterwijlen Theunis Wouterswinkelier en turfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Eelkes, mr. huistimmerman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Andries Ruurds, mr. bakker x Tjetske Jans Flink, een huis met een weefwinkel waarin 2 getouwen, en alle goederen behalve datgene dat tot de weefwinkel behoort, omtrent de Kerkpoort, op de hoek van Rapenburg. Het is bewoond door wd. Theunis Wouters. Ten O. Jan Gerrits, ten W. en N. de straten, ten Z. Doede Sjerks. Geen grondpacht. Gekocht van de voogden van het Gereformeerde Weeshuis in qlt., als alimentatoren van Wouter- en Albert Theunis, de nagelaten kinderen van wl. Theunis Wouters, in leven winkelier en turfdrager, voor 581 gg. 7 st.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0056r van 15 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPytter Eelkes huistimmerman


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0265r van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Rapenburg ZZ op de hoek bij de Kerkpoorthuis
 
koper provisioneelTjepke Gratama c.u.koopman500-00-00 GG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenFocke Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Noordga, curator overkoopman
verkoperde nagelaten minderjarige Eelke Pieters, zoon van
verkoperPieter Eelkes, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperClara Jans


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0069v van 11 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Rapenburg ZZ hoek bij de Kerkpoorthuis
 
koperJan Willems van der Werf, gehuwd mettimmerman605-00-00 GG
koperAnna Bartlings
huurderThomas Posthuma c.u.65-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenFokke Jansen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperTjepke Gratama


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0268v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op de hoek met de nieuwe kerk]huis
 
koperPieter Alberts, gehuwd metzeepziedersknecht503-00-00 GG
koperMinke Wybrens
huurderJanke Willems van der Werff
naastligger ten oostenGerryt Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0373v van 4 dec 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 57Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg op hoek achter de nieuwe kerk]huis
 
koperGosling Piekinga, gehuwd metkoopman200-21-00 GG
koperPhilippina Philippus
naastligger ten oostenGerrit Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Fokke Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperPieter Alberts, gehuwd metmr. kuiper
verkoperMinke Wybrens


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGosling Piekinga


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-065 Kerkpoortstraat 57Johannes Jans, 27 jaar, gehuwd


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0017r van 13 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0021v van 25 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannes Jans


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-065 Kerkpoortstraat 57Johannes Jans1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Arjen Geerts Bos... B., en Uilkjen Arjens; BS geb 1811, ovl 1817, huw 1834, ovl 1836, ovl 1850, ovl 1861; gebruiker van wijk H-038, turfdrager; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204); A.G.B. ende Antje Harmanus de Ruiter, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-038Kerkpoortstraat 57Johannes Jans ervenArjen Geerts Bos turfdrager
H-038Rapenburg 2Arjen Geerts Bos turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1813Rapenburg 2Roomsch Catholyke ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (162 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1814Kerkpoortstraat 57Theunis Roelofs TerdeusHarlingenweverhuis en erf (87 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Sybrigje Annes Bos... ovl 1813, ovl 1848; oud 64 jaar, (vnm: Sipkje A. ), geb Joure en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk H-038; VT1839; van der BOSCH/de VRUCHT, SIJTSKE ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-038Sipkje A Bos64 jJourev, rooms katholiek, weduwe, winkelierse
H-038Sipkje A Bos64 jJourev, rooms katholiek, weduwe, winkelierse
H-038Roelof ter Deus26 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-038Roelof ter Deus26 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-038Anna ter Deus21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-038Anna ter Deus21 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49039 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 39 van 27 mrt 1846
adressoortbedraggebruik
H-038Kerkpoortstraat 57koopaktefl. 200huis op de hoek van Rapenburg H-038
 
verkoperSiepkje Annes Bos (wv Teunis Roelofs ter Deus)
koperHermanus Jurres Vink
koperAnna ter Deus


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Maria Harmanus Vink, overleden op 4 oktober 18462 1/2 mnd (geboren 17/7/1846), overleden Rapenburg H 38, dochter van Harmanus Vink, barbier en Anna Terdeus. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Rapenburg 2Maria Harmanus Vink, overleden op 4 oktober 18462 1/2 mnd (geboren 17/7/1846), overleden Rapenburg H 38, dochter van Harmanus Vink, barbier en Anna Terdeus. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Hermanus Vink, overleden op 7 december 1847levenloze zoon van Hermanus Vink, turfdrager (Rozengracht H 38) en Anna Terdeus, winkeliersche (kind zou naam van 'Jurrie' hebben gekregen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Rapenburg 2Hermanus Vink, overleden op 7 december 1847levenloze zoon van Hermanus Vink, turfdrager (Rozengracht H 38) en Anna Terdeus, winkeliersche (kind zou naam van 'Jurrie' hebben gekregen). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Kerkpoortstraat 57Sipkje Annes Bos, overleden op 7 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Joure 6/1/1773, overleden Rapenburg H 38, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-038Rapenburg 2Sipkje Annes Bos, overleden op 7 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 75 jr, geboren Joure 6/1/1773, overleden Rapenburg H 38, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Catharina Nijhuis... H-365, dv Barend N, en Antje Johannes Dijkstra; BS huw 1816, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-316, wijk H-038; Wij ondergetekenden Pieter Cornelis Leyen, Loots en Klaaske Jochems, Echtelieden te HRL, verklaren bij ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Helena Scheltes Stinstra... S, en Maria ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1810, BS ovl 1822, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Ritske Eeltjes van der Vorm... en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-038Kerkpoortstraat 57Trijntje Klazes van der Zee... vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1853 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 57, HarlingenKerkpoortstraat 57Schoonbergen, S E'S.E.
Schoonbergen
1 April 1853'
Dit pand is in 1987 gerestaureerd


1853 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 57Hein Buisman StichtingBouwjaar 1853


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50027 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 23 van 5 mrt 1853
adressoortbedraggebruik
H-038Kerkpoortstraat 57koopaktefl. 290huis en erf
 
verkoperHermanus Jurres Vink
verkoperAnna ter Deus
koperEngele Schoonbergen
koperJanna van Keulen


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1813H-039 (Rapenburg)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 1814H-038 (Rapenburg)Engele J. Schoonbergen c.u.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1813H-053 (Rapenburg)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis
Sectie A nr. 1814H-054 (Kerkpoortstraat)Wed. en erven Engele Jans Schoonbergenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5045Kerkpoortstraat 57 (H-054)Tietske Schoonbergenwoonhuis
Sectie A nr. 0Rapenburg 2 (H-054)tietske Tietske Schoonbergenwoonhuis


1915 - schoolgeldadresnaam
Rapenburg 2Hendrik Bouwmeester


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 57F. v/d Molenhoutwerker
Rapenburg 2H.Bouwmeesterschilder


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 57R.P. (Rudolphus) Veltman


1987 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 57Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1987


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 57rijksmonument 20456
  terug