Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 18 4-057 4-058 H-048 H-046
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 18 4-058 4-058 H-048 H-046
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 18 4-059 4-058 H-048 H-046
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-057 Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pieters cum soc.
gebruikerJan Pieters cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
 
4-058 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
 
4-059 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerwed. Minse Folkerts
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-057 Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pieters cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
opmerking1720 den 3 mey door ulke hendriks frou de helft betaelt 3-12-0
opmerkingden 23 augustes van jan pieters 1/2 betaelt 3-12-0
 
4-058 Rapenburg 18kamer
eigenaarGillis Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
aansl. huurw. voldaan--
 
4-059 Rapenburg 18kamer
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerCornelis Fransen
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-057 Rapenburg 18huis en molen
eigenaarJan Pyters cum soc.
gebruikerJan Pyters cum soc.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
 
4-058 Rapenburg 18kamer
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerGilles Vermeersch
opmerkingdoet geen huir
 
4-059 Rapenburg 18kamer
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerwed. Tjepke bootsgez.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-057 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerTrijntie Sipkes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-058 Rapenburg 18kamer
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerWijnant Gerryts
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-10 CG
 
4-059 Rapenburg 18hoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerontfanger Roorda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-057 Rapenburg 18Albert Dirks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0235v van 9 apr 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg ZZ wijk H-028huis en tuin
 
koperSchelte Piers mr. huistimmerman227-00-00 CG
naastligger ten oostenBauwke J. Koms
naastligger ten zuidenJ. Straus
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperSymon Tjerks


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0259r van 4 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg wijk H-049tuin en zomerhuis
 
koperAlbertus Reen a Mentes gereformeerd predikant275-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSchelte Piers van der Hoeve
naastligger ten noordenNiesje Tammes
verkoperNiesje Tammes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0359v van 18 feb 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 18Rapenburg ZZ wijk H-047tuin en zomerhuis
 
koperJohannes Proosterbeek 325-00-00 CG
naastligger ten oostenSymon Tjerks
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJ. Wildschut
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperJ. A. Straus c.u.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-058 Rapenburg 18Schelte P van der Hoeven1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Schelte Piers van der Hoeff... (GAH204); eigenaar van wijk G-272, gebruiker Bern. Jurj. Croes, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-048, gebruiker is Swerus P. Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204); S.P. v. d. H., Meester Huistimmerman, wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Swerus Pieters Bakkergeb 1757 HRL, ovl 16 mrt 1820 HRL, huwt met Gerritje Gerrits, bakker, kind: Sjoukje Zweres B., geb 1800 HRL; BS ovl 1820; 1832 overlijdens; gebruiker van wijk H-048, sjouwer; eigenaar is Schelte vd Hoef, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-048Rapenburg 18Schelte van der Hoef Swerus P Bakker sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1802Rapenburg 18wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en tuin (166 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
H-048Rapenburg 18Woning en tuin op Rapenburg, gebruiker Pier, Dekker. Finaal verkocht op 15 aug 1832 door notaris Wijma..


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 191 en 201 van 12 jun 1833
adressoortbedraggebruik
H-048Rapenburg 18provisionele en finale toewijzingfl. 36woning met tuin op Rapenburg H-048
 
verkoperSimon Boon
koperJacob Allerds Wiersma


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 28 mei 1833
H-048Rapenburg 18Huizinge en tuin op Rapenburg. Finaal verkocht op 19 jun 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Djieuwke Bielsmaoud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-048; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-048Durk Wiebrens Jansen34 jBolswardm, protestant, gehuwd, kuipersknegt
H-048Djeuwke Bielsma37 jBolswardv, protestant, gehuwd
H-048Wybren J Jansen4 jBolswardm, protestant, ongehuwd
H-048Jan J Jansen2 jBolswardm, protestant, ongehuwd
H-048Baukje Jansen11 jBolswardv, protestant, ongehuwd
H-048Pietje Jansen7 jBolswardv, protestant, ongehuwd


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87 van 18 mei 1841
adressoortbedraggebruik
H-048Rapenburg 18koopaktefl. 200woning op Rapenburg H-048
 
verkoperJacob Allerts Wiersma
koperLambertus Rimkema


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-048Rapenburg 18Rimke Lamberts Rimkema, overleden op 23 mei 184340 jr, geboren Sneek 29/7/1802, overleden Rapenburg H 48, man van Jetske Alberts Bakker, vader van minderjarige Sjoukje Rimkes Rimkema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Aafke Arink... ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk H-003, 48; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-045; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-048Rapenburg 18Dirk Wybrens Jansen... G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk H-048; ... (alles)


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-048Rapenburg 18Maria Andries Bandsma, overleden op 5 juni 1856dochter van Andries Bandsma, schoenmakersknecht (Rapenburg H 48) en Johanna Vink, zuster van minderjarige Jurien, Hermanus en Johannes Andries Bandsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5065Rapenburg 18 (H-046)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rapenburg 18A.Lolkemagrondwerker
  terug