Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rapenburg 22 4-062 4-060 H-050 H-043
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 26 4-171 4-175 H-050 H-068
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 26 4-172 4-176 H-050 H-068
aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 26naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-062 Rapenburg 22hoff
eigenaarEvert Claessen
gebruikerEvert Claessen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
4-171 Rozengracht 26hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
4-172 Rozengracht 26panwerk
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-062 Rapenburg 22hoff
eigenaarEvert Claessen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
 
4-171 Rozengracht 26hoff
eigenaarjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
 
4-172 Rozengracht 26panwerk
eigenaarde vroedsman Altena
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-062 Rapenburg 22hoff
eigenaarEwert Clasen
gebruikerEwert Clasen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-171 Rozengracht 26hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-172 Rozengracht 26panwerk
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
huurwaarde58-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-13-09 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-062 Rapenburg 22kamer
eigenaarLouw Bleker
gebruikerJan Poppes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
4-171 Rozengracht 26kamer
eigenaarwed. burgemr. Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
 
4-172 Rozengracht 26hoff
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-172 Rozengracht 26Harmen Bramers, bestaande uit 6 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal05-00-00 CG
4-171 /2Rozengracht 26Beernt Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-171 Rozengracht 26Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0218r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 26Rozengracht ZZ 26/28/30 [staat: bij de Kerkpoort]deftig pan- en estrikwerk met 2 ovens, knechtenwoning en paardenstal
 
koperde heer Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman1600-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen16-05-00 CG
naastligger ten oostende heer Johannes van Wetsens
naastligger ten zuidende erfgenamen van Harmen Gonggrijp
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolkes
naastligger ten zuidenpad
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Syboutskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bernhardus Jelgersma koopt een dubbel pan- en estrikwerk met 2 ovens, instaande bloks, knegtswoning en paardenstal, alles bijelkaar gelegen, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Johannes van Wetsens, ten W. wd. Jacob Lolles en erven Harmen Gonggrijp, ten Z. het openbare pad, ten N. de Rozengracht. Met overname van de hele voorraad, inventaris en het personeel. Heel uitvoerige acte. Gekocht van Jan Sybouts Cramer.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 26Rozengracht ZZ 26/28/30 bij de Wasbleekbrugpan- en estrikwerk
 
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met3945-00-00 GG
koper door niaarPieter Tetrode koopman
geniaarde koperJetse Jelleskoopman
naastligger ten oostenDirk Hajes e.a.
naastligger ten zuidende heer Bernhardus Jelgersma
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper en erfgenaamWillekes Bernhardus JelgersmapredikantExmorra
burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoper en erfgenaamSydske Jelgersma
burgemeester Barend van der Meulen, curator
Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
Minne Blok, curatoren overkoopman
Adriaantje Abitschz en haar kinderen, weduwe van
wijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode, coopman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jetze Jelles, coopman, (a) een groot en welbeklant pan en estrikwerk met o.a. een grote ruimte ten W. (wel eer tot een perk gebruikt) aan de Zz. Roosegragt bij de Wasbleekersbrug. Vele jaren met goed succes door Bernardus Jelgersma gebruikt en gedreeven. Ten O. Dirk Hayes e.a., ten Z. het volgende perceel, ten W. vroedsman J. Westra, ten N. de Roosegragt. (b) twee woningen ten Z. van a). (c) een woning en weefwinkel in de Molenstraat ten Z. van de Wasbleeksbrug. (d) een pakhuis en een woning daarnaast ten N. van c). (e) een woning en weefwinkel ten N. van d). Alles vrij van grondpacht. Personeel moet overgenomen worden. Verkoper (de boedel van) Wiltetus Bernardus Jelgersma, bedienaar des Goddelijken Woord te Exmorra en Allingawier, die erft van zijn wijlen vader Bernardus Jelgersma, voor 3945 gg. en 7 st.


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0285v van 30 mrt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 26Rozengracht ZZpan- en estrikwerk, en o.a. div. woningen, tuinen, zomerhuis, stal en wagenhuis
 
koperFrans F. van Esta, gehuwd met1877-00-00 GG
koperGeertruida Tjallingii
naastligger ten oostende koper Frans F. van Esta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten westenAne Ypes
naastligger ten westenFredrik Marting
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper van 1/4Petronella Rinsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen ds. Lolke Westra, en als voogdes van hun minderjarige dochterDronrijp
verkoper van 1/4Trijntje Lolkes Westra
verkoper van 1/4Trijntje Jans Westra, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjepke Gratamakoopman
verkoper van 1/4dr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/4Jarig Jans Westralit. hum. med. studiosusGroningen
erflatermede raad en oud burgemeester Jarig Westra


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 22Rapenburg wijk H-051 bij stadsvestentuin en zomerhuis
 
koperNiesje Tammes, weduwe van203-00-00 CG
koperwijlen Bauke Jans Komst
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSymon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg wijk H-052
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-060 Rapenburg 22Jelle Wildschut0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Bauke Jans Komst... 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Doeke Jans Hovenier... huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS ovl 1817, ovl 1823; gebruiker van wijk H-050, hovenier, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Tjeerd Pieters Faber... wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-050Rapenburg 22Bauke Komst wedDoeke Jans hovenier
H-050Rozengracht 26Doeke Jans hovenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1799Rapenburg 22Hendrik Baukes KomstHarlingenherbergierhuis en erf (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1869Rozengracht 26Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurschuur (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Akke Wiebes van der Schel... en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. 1839, wijk H-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Sytse J Postmageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, A mrt 1854 Dronrijp, Vst 26 jan 1855 uit Dronrijp, A 15 nov 1855 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk B-187, wijk H-050; oud 40 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-050Akke van der Schel53 jArumv, protestant, weduwe
H-050Akke van der Schel53 jArumv, protestant, weduwe
H-050Jan D Oudeboon23 jArumm, protestant, weduwnaar
H-050Jan D Oudeboon23 jArumm, protestant, weduwnaar
H-050Wiebe Oudeboon20 jArumm, protestant, ongehuwd
H-050Wiebe Oudeboon20 jArumm, protestant, ongehuwd
H-050Tietje Oudeboon16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-050Tietje Oudeboon16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Geertje Zijlstra... (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1799H-050 (Rapenburg)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis
Sectie A nr. 1869H-059 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipakhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Antje Willems Groen... te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
H-050Rapenburg 22Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan K. de, Wit. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1799H-043 (Rapenburg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
H-043Rapenburg 22provisionele en finale toewijzingfl. 500twee woningen aan het Rapenburg H-043 en H-044
 
verkoperHein de Groot (te Rotterdam)
verkoperGerardus Burghart (te Rotterdam, gehuwd met Hermina de Groot)
verkoperJan Pieters Schaafsma
koperFa. Broersma
firmantGosen Broersma
firmantHendrikus Broersma


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
adressoortbedraggebruik
H-043Rapenburg 22provisionele en finale toewijzingfl. 1704voormalige timmerwinkel met erf aan de Hoogstraat B-043
 
verkoper Johannes Norel (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Aukje Zoete)
koperLolke de Bruin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 6067Rapenburg 22 (H-ong)fa. gebr. Broersma
Sectie A nr. 5223Rozengracht 26 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rapenburg 22gebr. G. & H. Broersmajongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 26 Abe Hoekhouthandelaar
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1200


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 26H.Broersmaaannemer


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 26, HarlingenRozengracht 26H. Broersmaaannemers


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1989 - variaadresbronbericht
Rozengracht 26Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 26beeldbepalend pand8 van 10
  terug