Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderbolwerk 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderbolwerk 7 (niet bekend) (niet bekend) H-051 H-045b
 huisnummer lager   Zuiderbolwerk 9 (niet bekend) (niet bekend) H-051 H-045a
Naastliggers vanZuiderbolwerk 7
ten oostenZuiderbolwerk 9
ten zuidenhet Zuiderbolwerk
ten westenZuiderbolwerk 5


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Bauke Jans Komst... eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd Pieters Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); ovl 23 jan 1802 HRL, huwt met Neysje Tammes, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Tjeerd Pieters Faber... 1827 overlijdens, huw 1830, ovl 1840, ovl 1848, ovl 1859, ovl 1874 1894 overlijdens; gebruiker van wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-051Zuiderbolwerk 7Bauke Komst wedTjeerd Pieters Faber sjouwer
H-051Zuiderbolwerk 9Tjeerd Pieters Faber sjouwer


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 127 van 24 sep 1821
adressoortbedraggebruik
H-051Zuiderbolwerk 7koopaktefl. 4254/5 deel van de huizen C-175 en H-050 en H-051
 
verkoperRemke Baukes Komst (te Amsterdam)
verkoperGerard Baukes Komst (te Workum)
koperHendrik Baukes Komst


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Grietje de Groot... 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Jan C Martens... M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1832, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851C-36, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Asmerina Lykles de Boer... Wytske Alberts de Boer; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-036, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Eelkje Dirks... 1822, dienstmeid. N.H., dv Dirk Cornelis en Aaltje Dirks; BS huw 1822, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Georg Dirks Akkerboom... 1851, zv Dirk Reins A., en Caspara Sophia Louise Geerling; BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Tjalling Abrahams Hofman... met Attje Taekles Oostra, melktapper in 1851, A 9 mei 1859 Almenum, Vst 28 apr 1860 uit Almenum, ovl wijk H-051, zv Abraham Tjallings H, en Sibbeltje Jans Laansma; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk D-125, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3932H-045 (Rapenburg)Uilke Voordewindplek grond
Sectie A nr. 3933H-045 (Rapenburg)Uilke Voordewindtuin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5068Zuiderbolwerk 7 (H-045)G. en H. Broersmawoonhuis
Sectie A nr. 5142Zuiderbolwerk 9 (H-045)G. en H. Broersmawoonhuis en werkplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderbolwerk 7 Tjebbe Torenbeekkantoorbediende
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1500
Zuiderbolwerk 9 Gosen Broersmatimmerm. en aann.
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 3500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuidoosterbolwerk 9G.Broersmaaannemer


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderbolwerk 7S. (Sikke) van Straten
Zuiderbolwerk 9S. (Simon) Wiersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderbolwerk (nu 19) 9beeldbepalend pand7 van 10
  terug