Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderbolwerk 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderbolwerk 7(niet bekend)(niet bekend)H-051H-045b
 huisnummer lager  Zuiderbolwerk 9(niet bekend)(niet bekend)H-051H-045a


Naastliggers vanZuiderbolwerk 7
ten oostenZuiderbolwerk 9
ten zuidenhet Zuiderbolwerk
ten westenZuiderbolwerk 5


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Bauke Jans Komst... eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd Pieters Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); ovl 23 jan 1802 HRL, huwt met Neysje Tammes, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Tjeerd Pieters Faber... 1827 overlijdens, huw 1830, ovl 1840, ovl 1848, ovl 1859, ovl 1874 1894 overlijdens; gebruiker van wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-051Zuiderbolwerk 7Bauke Komst wedTjeerd Pieters Faber sjouwer
H-051Zuiderbolwerk 9Bauke Komst wedTjeerd Pieters Faber sjouwer


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 127 van 24 sep 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-051Zuiderbolwerk 7koopaktefl. 4254/5 deel van de huizen C-175 en H-050 en H-051
 
verkoperRemke Baukes Komst (te Amsterdam)
verkoperGerard Baukes Komst (te Workum)
koperHendrik Baukes Komst


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-051Zuiderbolwerk 7Bauke Komst wedTjeerd Pieters Faber sjouwer
H-051Zuiderbolwerk 9Bauke Komst wedTjeerd Pieters Faber sjouwer
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 7 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 9 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Grietje de Groot... 1851 wijk C-023, 51, wijk E-055; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Jan C Martens... M, en Immetje Jans Spitske; BS huw 1832, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851C-36, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk F-368; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 7 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 9 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 7 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 9 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 7 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Zuiderbolwerk 9 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Asmerina Lykles de Boer... Wytske Alberts de Boer; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-036, wijk D-109, wijk G-136, wijk H-051, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Eelkje Dirks... 1822, dienstmeid. N.H., dv Dirk Cornelis en Aaltje Dirks; BS huw 1822, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Georg Dirks Akkerboom... 1851, zv Dirk Reins A., en Caspara Sophia Louise Geerling; BS huw 1822, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-091; VT1839; Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec ... (alles)


1861 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-051Zuiderbolwerk 7Tjalling Abrahams Hofman... met Attje Taekles Oostra, melktapper in 1851, A 9 mei 1859 Almenum, Vst 28 apr 1860 uit Almenum, ovl wijk H-051, zv Abraham Tjallings H, en Sibbeltje Jans Laansma; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk D-125, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3932Rapenburg H-045Uilke Voordewindplek grond
Sectie A nr. 3933Rapenburg H-045Uilke Voordewindtuin


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5068Zuiderbolwerk 7 (H-045)G. en H. Broersmawoonhuis
Sectie A nr. 5142Zuiderbolwerk 9 (H-045)G. en H. Broersmawoonhuis en werkplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderbolwerk 7 Tjebbe Torenbeekkantoorbediendef. 1400f. 1500
Zuiderbolwerk 9 Gosen Broersmatimmerm. en aann.f. 3000f. 3500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuidoosterbolwerk 9G. Broersmaaannemer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderbolwerk 7S. (Sikke) van Straten
Zuiderbolwerk 9S. (Simon) Wiersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderbolwerk (nu 19) 9beeldbepalend pand7 van 10
  terug