Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 12 4-183 4-186 H-067 H-074
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: bij het Zwart Varlaet, voor vd straat en achter tot aan de Lijnbaan]3 ledige plaatsen
 
koperJurien Scheltes, gehuwd metrentmeester324-00-00 CG
koperMaritie Willems
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
verkoperJan ScheltesDenemarken


 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]3 ledige plaatsen of huissteden
 
koperObbe Hansen grootschipper288-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten zuidenlijnbaan en stadsvesten
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hansen, trekschipper, koopt 3 ledige plaetsen of huissteden in de Zuider nieuwestad omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Pieter Dircks, ten W. Jacob Willems de Graeff, ten Z. de Lijnbaan en de Stadsvesten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jurrien Scheltes Fontein, burgemeester en rentmeester van Harlingen, voor 288 gg.


 


 


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ 10/12 [staat: zuidoost van het zwart vallaet strekkende van het diept tot aan de Lijnbaansstraat]hof
 
koperAucke Jans Haselar c.u.1875-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen15-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaansstraat]
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperHans Obbes, ter assistentie van zijn moeder
verkoperTrijntie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Obbe Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Haeselaer koopt een hof met bomen etc., ten Z.O. van het Swart Vallaat, strekkende zuidwaarts tot aan de Lijnbaansstraat. Ten O. de burgemeester Abraham Bontekoe, ten W. het door Symon Jelles Stijl gekochte huis en hof, ten Z. de Lijnbaenstraat, ten N. de straat en diept. Met condities. Gekocht van Trijntie Pieters wv Obbe Hansen, voor 1875 gg.


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart verlaat]houttuin of lege plaats met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat
 
koper provisioneelPytter Cornelis Bonck 1506-10-08 GG
koper provisioneelHylcke Hanekuick
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastliggerSpinhuisstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten oostengemeensman Dirck Fisscher
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe Fettie Lases
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFettie Lases, weduwe en voogd van de kinderen van
verkoperwijlen vroedsman Aucke Jansen Haseler


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het zwart verlaat]lege plaats of houttuin
 
koperPytter Cornelis Bonck koopman276-01-12 GG
koperHylcke Joannes Hanekuyck koopman
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Michiels Kuyck kapitein
naastligger ten westeneerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFettie Lases, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Aucke Jansen Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Cornelis Bonck en Hylke Johannes Hanekuik kopen een ledige plaets of houtstek omtrent het Swart Vallaat. Ten W. het huis dat capitein Joost Michiels heeft gekocht van Fettie Lases wv Aucke Jansen Haselaer. Prijs is 276 gg.


 


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]1/2 houtstek
 
koperFoeckjen Symens, gehuwd metkoopman97-01-00 CG
koperAesge Lieuwes
eigenaar van 1/2Wentien Hendrix
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 12-10-00 CG
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries
naastligger ten zuidenStadsvesten en het vanepadt
naastligger ten westende weduwe van Joost Michiels
naastligger ten noordenstraat
verkoperSymen Pieters BonqSchapendijck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekjen Symens (Stijl) x Eesge Lieuwes koopt een 1/2 groot houtstek bij de Kleine Sluis, waarvan de andere 1/2 van Weintie Hendrix is. Ten O. huis en tuin van Hidde Tjerx de Vries, ten W. wd. Joost Michiels, ten Z. het Baanpad en de Stadsvesten, ten N. de straat. Gekocht van Symen Pytters Boncq, wonende aan de Schapendijk, voor 97 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]1/2 houtstek
 
koperAesge Lieuwes koopman100-00-00 GG
eigenaar van 1/2de vrouw van Aesge Lieuwes
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries
naastligger ten zuidenbaanpad en stadsvesten
naastligger ten westende weduwe van Joost Michielsen kapitein
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperWeintien Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hylke Joannis Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAesge Lieuwes, koopman, koopt 1/2 groot houtstek bij de Kleine Sluis waarvanzijn vrouw de andere 1/2 toebehoort. Ten O. huis en tuin van Hidde Tjerx de Vries, ten Z. baanpad en stadsvesten, ten W. wd. kapitein Joost Michiels, ten N. de diept. Grondpacht voor het geheel 5 cg. Gekocht van Weintien Hendrix wv Hylke Joannis Hanekuyck voor 100 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-183Rozengracht 12koolstek
eigenaarnot. Walrich
gebruikernot. Walrich
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-183Rozengracht 12tuin
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-183 Rozengracht 12hoff
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-183 Rozengracht 12huis en hoff
eigenaarvroedsman Jan Kuik
gebruikerburgemr. Hania
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-183 Rozengracht 12huis en tuin
eigenaarvroedsm. Jan Kuik
gebruikercomris. Coen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-12 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 12Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Verlaat]huis en een grote hof
 
koperLolle Heins Kok, gehuwd metmr. blauwverver1285-00-00 GG
koperTrijntje Dirks Siderius
huurderde heer van Alema c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJacob Simons Kuiper
naastligger ten westenBeert Brouwer
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper van 1/2Helena Cuik, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen burgemeester Ulbe Hania
verkoper van 1/2Adriana Kuik, gehuwd met
verkoper van 1/2Johannes Acamaapotheker


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-186 1/2Rozengracht 12Jan W Douwes1-10-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jan Willem Douwes Houtsma... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-116, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-067, gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Jouke Baukes de Boer... J. Oosterhof 1816; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1825; gebruiker van wijk H-067, sjouwer; medegebruikers Trijntje en Tetje Herema; eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204); J. d. B., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Tetje Heremagebruiker van wijk H-067, samen met Trijntje Herema, andere medegebrui ker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Trijntje Hendriks Heremazie ook: Heermans; gebruiker van wijk H-067, samen met Tetje Herema, andere medegebruiker is Jouke Baukes de Boer, sjouwer, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-067Rozengracht 12J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
H-067Rozengracht 12Jouke Baukes de Boer sjouwer


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-067Rozengracht 12Willem Tjardus Houtsma, overleden op 8 mei 18312 jr, zoon van Tjardus Houtsma, koopman Kleine Sluis H 67 en Doedtje Laases Spannenburg, broer van minderjarige Jan, Geertje, Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1889Rozengracht 12Tjardus HoutsmaHarlingenhoutkoperhoutschuur (260 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-067Rozengracht 12Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama à Nijeholt... ayso LaN, en Mintje Wiarda; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1811wafk, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1889H-067 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1889H-074 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4970Rozengracht 12 (H-074)Kornelis Posthumushoutschuur


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Garage W. Molenaar543


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 12beeldbepalend pand6 van 10
  terug