Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 10 4-185 4-187 H-068 H-075
1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: bij het Zwart Varlaet, voor vd straat en achter tot aan de Lijnbaan]3 ledige plaatsen
 
koperJurien Scheltes, gehuwd metrentmeester324-00-00 CG
koperMaritie Willems
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
verkoperJan ScheltesDenemarken


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]3 ledige plaatsen of huissteden
 
koperObbe Hansen grootschipper288-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen5-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten zuidenlijnbaan en stadsvesten
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hansen, trekschipper, koopt 3 ledige plaetsen of huissteden in de Zuider nieuwestad omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Pieter Dircks, ten W. Jacob Willems de Graeff, ten Z. de Lijnbaan en de Stadsvesten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jurrien Scheltes Fontein, burgemeester en rentmeester van Harlingen, voor 288 gg.


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ 10/12 [staat: zuidoost van het zwart vallaet strekkende van het diept tot aan de Lijnbaansstraat]hof
 
koperAucke Jans Haselar c.u.1875-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen15-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaansstraat]
naastligger ten westenhof en huis van Symen Jelles Stijl
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperHans Obbes, ter assistentie van zijn moeder
verkoperTrijntie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Obbe Hansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAucke Jansen Haeselaer koopt een hof met bomen etc., ten Z.O. van het Swart Vallaat, strekkende zuidwaarts tot aan de Lijnbaansstraat. Ten O. de burgemeester Abraham Bontekoe, ten W. het door Symon Jelles Stijl gekochte huis en hof, ten Z. de Lijnbaenstraat, ten N. de straat en diept. Met condities. Gekocht van Trijntie Pieters wv Obbe Hansen, voor 1875 gg.


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0129r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het nieuw of zwart verlaat]1/2 nieuw huis, hof en houtstek
 
koperJoost Michiels kapitein1650-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenlege plaats of houttuin van de weduwe Fettie Lases
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFettie Lases, weduwe van
verkoperwijlen gezworen gemeensman Aucke Jansen Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Michiels, capitain, koopt een 1/2 groot nieuw huis met hof en houtstek, bij het Swart Vallaat. Ten O. de ledige plaets van verkoper, ten W. wd. Symon Jelles Stijl. Gekocht van wd. Aucke Jansen Haselaer.


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Nieuwe kleine of Swart Verlaet]1/2 huis met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat
 
koperJoost Michiels c.u.kapitein1700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenhouttuin of lege plaats van de verkoper
naastligger ten zuiden*Spinhuisstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Symon Jelles Stijll
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFettie Lases voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Aucke Jansen Haseler


 


 


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0039v van 14 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [niet vermeld]groot pakhuis naast de verkopers
 
koperJan Roos koopman320-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJan Roos
naastligger ten oostende erfgenamen van Joost Michiels Kuik kapitein
naastligger ten zuideneen schuur achter het pakhuis
naastligger ten westenEsge Lieuwes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Joost Michiels Kuikkapitein


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253r van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [niet vermeld]pakhuis en erf
 
koperPieter Cornelis Heldt 300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Kuik
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Eesge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJan Jacobsz RoosWormerveer


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-185Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-185Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-1-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ bij het Klein Vallaatpakhuis
 
koper door niaarJan Cuyck 173-00-00 GG
geniaarde koperHylcke Joh. Hanecuiq c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten oostenoverdekte steeg
naastligger ten zuidenJan Cuyck oud kapitein
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht
Dirck Fockes, gelastigde vankoopman
verkoperHillegondt Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Pyter HeltWormerveer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cuik, oud-capitein van het transportjacht v.d. Admiraliteit, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hylke Johannes Hanekuik, een pakhuis zz. Rozengracht bij het Klein Vallaat. Ten O. en Z. de koper, ten W. wd. Edsger Lieuwes, ten N. die straat. Gekocht van Hillegard Gerrits wv Pyter Halt?, voor 473 gg. Zie ook bij nr. 6.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Rozengracht 10huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Rozengracht 10huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-185 Rozengracht 10Fokke Symons, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-185 Rozengracht 10huis
eigenaarEldsge Lieuwes erven
gebruikerFokke Symons
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Verlaat]pakhuis
 
koperBeert Brouwer koopman270-00-00 GG
huurderPyter Aukes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenLolle Heins
naastligger ten zuidenLolle Heins
naastligger ten westenJacob Simons
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper van 1/2Helena Kuik, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Ulbe Hania
verkoper van 1/2Adriana Kuik, gehuwd met
verkoper van 1/2Johannes Acamaapotheker


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat]pakhuis
 
koper door niaarLolle Heins Kok, gehuwd metmr. blauwverver550-00-00 CG
koper door niaarTrijntje Dirks Siderius
geniaarde koperPieter Tetrodekoopman
huurderSimon van der Ley 30-00-00 CG
naastligger ten oostenLolle Heyns
naastligger ten zuidenLolle Heyns
naastligger ten westenJacob Symons
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperBeert BrouwerKimswerd


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0112r van 2 sep 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 10Rozengracht ZZ [staat: bij het Klein Vallaat]pakhuis
 
verkoperWillem Douwes, gehuwd metkoopman3200-00-00 CG
verkoperYmkjen Teunis
naastligger ten oostenP. Tetrode
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWillem Douwes
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperLolle Heins Kokoud mr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, coopman x Ymkjen Teunis kopen huis, hovinge en pakhuis Z. Roosegragt. Geen grondpacht. Ten O. P. Tetrode, ten Z. de straat, ten W. de kopers, ten N. de Rosegragt. Gekocht van Lolle Heins Kok, oud mr. blauwverver, voor 3200 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-187 Rozengracht 10Jan W Douwes6-00-00 CGhuis


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 110 van 11 nov 1811
adressoortbedraggebruik
H-068Rozengracht 10koopaktefl. 350huis H-068
 
verkoperLevi Salomons
koperLevi Samuel Cohen (te Amsterdam)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Jan Jeltes Hilverda... H. van Varel, winkelier, 1814. (GAH204); id. van wijk F-044, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-068, graanzolders en houtstek, eigenaar is J.W.D. Houtsma, 1814. (GAH204); oud 79 jaar, geb Achlum en wonende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Jan Willem Douwes Houtsma... gebruikers zijn Tetje en Trijntje Herema, Jouke Baukes de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-068, houtstek, medegebruiker is Jan J. Hilverda, graanzolders, 1814. (GAH204); id. van wijk H-139, gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-068Rozengracht 10J W D Houtsma houtstek
H-068Rozengracht 10Jan J Hilverda graanzolder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1890Rozengracht 10Tjardus HoutsmaHarlingenhoutkoperpakhuis (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Sjoerd Jacobus de Rooy... Jacob dR, en Minke Innes vd Wey; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-102; ... (alles)


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-068Rozengracht 10Jantje Jans Visser, overleden op 29 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 11/6/1845), overleden Wasbleek H 68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-068Rozengracht 10Janke Hendriks Zwart... huw.afk. 20 en 27 dec 1818, N.H., dv Grietje Westerbaan; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; geb in onegt 14 feb 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder Grietje Pieters, die (volgens ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1890H-068 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1890H-075 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4879Rozengracht 10 (H-075)Lieuwe Veltmanwoonhuis


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 10, HarlingenRozengracht 10H.R. Feenstragroothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden


1989 - variaadresbronbericht
Rozengracht 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 10rijksmonument 20643
  terug