Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Spinhuisstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Spinhuisstraat 11 (niet bekend) (niet bekend) H-074 H-085
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Magnus Johannes Meyergeb 30 nov 1811 HRL, ovl 3 jul 1812 HRL; wijk H-074, zv Johannes Berends M, en Jenne Suffrinus Souverein; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Anske Pietersvrouw A.P. gebruiker wijk H-074, gealimenteerd; medegebruiker Folkert de Vries vrouw, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Folkert de Vriesmogelijk dezelfde als hieronder vermeld; vrouw F. dV. gebruiker wijk H-074; medegebruiker Anske Pieters vrouw, beiden gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Jan Wytses Vettevogel... (GAH204); id. van wijk H-073; gebruiker Gerrijt J. Olinjus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-074; gebruikers Anske Pieters vrouw, gealimenteerd, Folkert de Vries vrouw, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-074Spinhuisstraat 11J W Vettevogel ervenAnske Pieters vrouwgealimenteerd
H-074Spinhuisstraat 11Folkert de Vries vrouwgealimenteerd


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
adressoortbedraggebruik
H-074Spinhuisstraat 11provisionele en finale toewijzing(21) woning achter de twaalf nieuwe huizen H-074
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperJohannes Norel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1886Spinhuisstraat 11Jacob Scheltes MolenaarHarlingenpakhuisknegthuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Hendrik Laanstra... H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-074Bij de Kleine SluisPieter van der Sluis50 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, werkman
H-074Bij de Kleine SluisHaring van der Sluis20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine SluisJohannes van der Sluis18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine SluisMartinus van der Sluis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine SluisJan van der Sluis16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-074Bij de Kleine SluisTrijntie van der Sluis9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-074Spinhuisstraat 11Pieter van der Sluis... bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1886H-074 (Over de waschbleek)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1886H-085 (Nieuweburen)Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4884Spinhuisstraat 11 (H-085)Theodorus Keijzerwoonhuis
  terug