Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 3 4-174 4-174 H-076 H-088
1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 3hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 3hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 3hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 3hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0229r van 11 mrt 1742 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleek 3Wasbleek, bij de3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkels
 
koperAlbert Ruirds, broer van de verkopersmr. blauwverver252-00-00 GG
huurderHarmen Breumers c.u.
huurderBeern Beerns c.u.
naastligger ten oostenJan Craemer
naastligger ten zuidenBaanpad en wasbleek
naastligger ten westenhet panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp
naastligger ten noordende tuin van Jarig Westra koopman
verkoper van 1/4Antie Ruirds, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Gerlofs Buillartmr. bakker
verkoper van 1/4Minne Ruirdsmr. blauwverver
verkoper q.q.Dirk IJsbrands, curator overkoopman
verkoper van 1/4Pieter Ruirds thans uitlandig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Ruurds, mr. blauwverver en broer van de verkopers, koopt 3/4 van 2 nieuwgebouwde woningen en weefwinkels omtrent de Wasbleek Ten O. Jan Cramer, koopman, ten W. het panwerk van de vroedsman Harmanus Gonggrijp, ten Z. het Baanpad, ten N. de hof van Jarig Westra. De koper bezit al 1/4. Interessante acte. Gekocht van Antie Ruurds x Jan Gerlofs Builart, mr. bakker, Minne Ruurds, mr. blauwverver en Pieter Ruurds, elk voor 1/4 part.


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 3huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Wasbleek 3F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Bauke Rienks van Oosten... Abes en Maike Baukes; BS ovl 1816; 1817 huwelijken, ovl 1821, ovl 1826, ovl 1834; gebruiker van wijk H-076, sjouwer; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); deeze papieren bestaande in twee acten van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Frans Tjallingii van Esta... id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-077; gebruiker Cornelis A. Harenst ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-076Wasbleek 3F F van Esta Bauke van Oosten sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1877Wasbleek 3Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (36 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-076Aaltie de Graaf38 jInzumerzijlv, protestant, weduwe, geen
H-076Antie van Dorpen20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Trijntie van Dorpen16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Rinske van Dorpen15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-076Jantie van Dorpen11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-076Wasbleek 3Janke Simons de Vries, overleden op 23 oktober 1842bijna 9 mnd (geboren 28/1/1842), overleden Wasbleek H 76. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 100) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-076Wasbleek 3Aaltje de Graaf... HRL 1851 wijk B-044, wijk F-103, wijk G-182; oud 38 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk H-076; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1877H-076 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3861Wasbleek 3 (H-088)Gosse A. Hoek (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleek 3D. de Vriesgroentenhandelaar


1932 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Wasbleek 3, HarlingenWasbleek 3Hoek A Azn, G A'EERSTE STEEN GELEGD OP
31 AUG. 1932
DOOR G.A. HOEK A.A.zn.
OUD 10 JAAR'
Deze steen is afkomstig van een pand aan de Harlinger Straatweg waar de familie Hoek eerst woonde.
  terug