Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 5 4-174 4-174 H-077 H-089
Naastliggers vanWasbleek 5
ten oostenWasbleek 7
ten zuidende Wasbleek
ten westenWasbleek 3


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 5hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 5hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 5hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 5hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0229r van 11 mrt 1742 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Wasbleek 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Craemer


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 5huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0080r van 13 mrt 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Wasbleek 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenChristoffel de Haas


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Wasbleek 5F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Frans Tjallingii van Esta... 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-077; gebruiker Cornelis A. Harenst (??), timmerknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk H-078, wagenhuis, ledig, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-077Wasbleek 5F F van Esta Ernst A Harintsma timmerknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1876Wasbleek 5Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Gerardus Berends Arink... BS huw 1826, huw 1836, ovl 1840; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk H-077; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Rigtje Johannes de Jong... ovl 1840, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk G-299; oud 30 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-077; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-077Gerardus Arink37 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, timmermansknegt
H-077Rigtje de Jong30 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-077Johannes Arink2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-077Klaaske Arink12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-077Lydia Arink9 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-077Aafke Arink1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-077Wasbleek 5Gerardus Berends Arink, overleden op 5 maart 184037 jr, timmerknecht, overleden Wasbleek H 77, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 17) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Klaas Douwes de Vries... Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, huw 1837, ovl 1864, ovl 1888, bev.reg. Ha18 51 wijk H-077; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-039; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-077Wasbleek 5Tjamke Gosses Takema... N.H., dv Gosse Taekes T, en Aukje Wybes Looyenga; BS huw 1831, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1876H-077 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3860Wasbleek 5 (H-089)Gerritje Buisman (vr. v. Jan de Groot)woonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Wasbleek 5O. (Oetske) Lijn wv de Vries
  terug