Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wasbleek 11 4-174 4-174 H-079 H-092
Naastliggers vanWasbleek 11
ten oostenWasbleek 13
ten zuidende Wasbleek
ten westenWasbleek 9
ten noordenRozengracht 26


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 11hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Wasbleek 11hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 11hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 11hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Wasbleek 11huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Wasbleek 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet wagenhuis van Bernhardus Jelgersma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Wasbleek 11F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Ate H Piebingagebruiker van wijk H-079, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Frans Tjallingii van Esta... (??), timmerknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk H-078, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-079; gebruiker Ate H. Piebinga, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-080; gebruiker Andries H. de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-079Wasbleek 11F F van Esta Ate H Piebinga panbakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1874Wasbleek 11Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurhuis (16 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Jan Halbes de Vries... Wybes dV, en Tjerkje Jans; BS huw 1837, ovl 1859; oud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk H-079; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Janke Hendriks Blom... Kerk HRL 1807, huw 1833, ovl 1834, huw 1837, ovl 1859; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-079; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-079Wasbleek 11Tjerkje Jans de Vries, overleden op 14 juli 18391 jr, overleden Wasbleek H 79. (CzOG nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-079Jan Halbes de Vries28 jSneekm, protestant, gehuwd
H-079Janke Hends. Blom30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-079Catharina de Vries12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-079Wasbleek 11Tjietske Lodewijks Scheffer, overleden op 14 juli 18429 1/2 jr, overleden Wasbleek H 79. (Certificaat van onvermogen nr. 90) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Feikje Jans Roorda... D-098, dv Jan Jansen (Klein), en Hinke Roorda; BS huw 1823, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-040, wijk H-079, supp wijk D-208; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bolloopster, wijk H-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Gerrit Willems van der Ploeg... wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Reinder Bijlsma... H-224, zv Thomas Jacobs B, en Antje Reinders Tiemsma; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk G-282, wijk H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1874H-079 (Over de waschbleek)Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-079Wasbleek 11Heere Douwes de Vries... 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling Friese schutterij en wonende te HRL, werkman in 1864, ovl wijk H-079, zv Douwe Stoffels dv en Trijntje Heeres; BS huw 1835, ovl ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3857Wasbleek 11 (H-092)Klaas Hagedoorn (en Cons.)pakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleek 11A.Boogaardopperman
  terug