Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleekstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Wasbleekstraat 1 4-173 4-172 H-087 H-103
1716 - reëelkohieradresgebruik
4-173Wasbleekstraat 13 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-173Wasbleekstraat 1camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Wasbleekstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Wasbleekstraat 1hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Wasbleekstraat 1hof
eigenaarJan Cramer
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 176
4-173 /2Wasbleekstraat 1hof
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-173 /3Wasbleekstraat 1hof
eigenaarHarmanus Siccama
gebruikerHarmanus Siccama
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-172 Wasbleekstraat 1Claas IJzenbeek1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Cl. Hiddes Bleekergebruiker van wijk H-087, timmerknegt; eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Claas Bentes IJsenbeek... Jacobus van Keulen, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-086, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-087; gebruiker Cl. Hiddes Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-138, tuin & zomerhuis; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-087Wasbleekstraat 1Claas IJsenbeek Claas Hiddes Bleeker timmerknegt


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
H-087Wasbleekstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 2500a. een pan- en estrikwerk, b. huis en scheepstimmerwerf
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperBouwe Rodenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1843Wasbleekstraat 1Johannes Casparus Philippus LemaireHarlingenfabrikeurstal (60 m²)


1834 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 en 44 van 8 okt 1834
adressoortbedraggebruik
H-087Wasbleekstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 1301pan- en estrikwerk c.a. aan de Rozegracht H-054, H-055, H-086 en H-087
 
verkoperJohannes Casparus Philippus le Maire (te Leeuwarden)
koperBouwe Rodenhuis & Zoonen (weduwe)
koperFrans Fokkes van Esta
koperFa. Braams & Schaafsma


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1843 Johannes casparus philippus LemaireHarlingenzijnde een pan en estrik fabriek bij afbraak verkocht en geheel gesloopt door de kopers van de wal en zwaal, zijnde hiervan overgebleven een wagenhuis dat tot woonhuis is ingericht, maar nu zonder nummer


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Klaaske Pieters de Boergeb 1785 HRL, ovl 31 jan 1849 HRL, huwt met Poppe Tjallings Schaafsma op 17 mrt 1836 HRL, dv Pieter Jans dB, en Sijtske Sippes; BS geb 1836, ovl 1849; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-087; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Poppe Tjallings Schaafsma... 1849, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-081; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-087; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-087P. Tjallings Schaafsma45 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
H-087Klaske P de Boer53 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-087Tjalling Schaafsma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-087Rinkje Schaafsma14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-087Klaske Schaafsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-087Wasbleekstraat 1Tjalling Poppes Schaafsma, overleden op 27 november 184219 jr (geboren 29/6/1823), bakkersknecht, overleden bij Wasbleek H 87, zoon van Poppe T. Schaafsma, werkman en wijlen Pietje Pieters de Boer, broer van minderjarige Rinkje en Klaaske Poppes Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-087Wasbleekstraat 1Aaltje Bouwes Schaafsma, overleden op 24 september 18463 mnd (geboren 23/6/1846), overleden 12 Nieuwehuizen H 87, dochter van Bouwe Martens Schaafsma, grofsmidsknecht en Hielkje Hielkes de Vries, zuster van minderjarige Aafke Bouwes Schaafsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Jan Tymens van der Hout... Piers de Jong; BS huw 1825, huw 1837, huw 1839, huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-273, wijk H-087, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1843H-087 (Bij de Waschbleek)Poppe Tj. Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 1843H-088 (Bij de Waschbleek)Poppe Tj. Schaafsmawoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-087Wasbleekstraat 1Grietje Wybes Veenstra... en Berendje Aukes (vd Meulen); BS huw 1843, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110, wijk G-207, 273, wijk H-087, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1843H-103 (Waschbl. straat)Willem Bonnemawerkplaats
Sectie A nr. 1843H-103 (Waschbl. straat)Willem Bonnemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4247Wasbleekstraat 1 (H-103)Jan Kramerpakhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Waschbleekstraat 1J. v/d Heidehoutstekknecht
  terug