Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleekplein 94
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Wasbleekplein 94 (niet bekend) (niet bekend) H-089 H-104
1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Albert Woutersgeb 5 sep 1781, ged 2 okt 1791 Grote Kerk HRL, zv Wouter Teunis en Trijntje Minnes; geb 1781 ... , ovl 14 apr 1814 HRL; wijk H-089; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Wouter Teunes... loon door W.T. bij hem verdiend als metselaarsknegt, 15 mei 1762. (GAH1092); wed. W.T. gebruiker van wijk H-089, gealimenteerd, 1814. (GAH204); kind: Marijke Wouters, geb 5 mei 1774, ged 23 mei 1774 Grote Kerk HRL; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-089Wasbleekplein 94Gereformeerde Diaconie Wouter Teunis wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1844Wasbleekplein 94Hervormde DiaconyHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Jitske Radsmaoud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-089; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-089WaschbleekJohannes Tjomsma46 jSondelm, protestant, gehuwd, schoenmaker
H-089WaschbleekJitske Radsma46 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-089WaschbleekDirk Tjomsma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-089WaschbleekHendrik Tjomsma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-089WaschbleekSicco Tjomsma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-089WaschbleekAntje Tjomsma17 jArumv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-089Wasbleekplein 94Aaltje Germens Overmeer, overleden op 7 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 54 jr, geboren Makkum, overleden Rapenburg H 89, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Botje Douwes van der Schaaf... Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Clara Antoinette Bempgeb 1810 Franeker/Marssum, ovl 11 mrt 1857 HRL, huwt met Jurjen Piebes Waardenburg, N.H., Vst 14 aug 1854 uit Franeker, dv Joannes Jacobus B., en Grietje Minke Jager; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, 110


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Jantje Dijkstra... wijk A-166; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Johannes Tjomsma... HRL 1851 wijk G-168, wijk H-082; oud 46 jaar, geb Sondel en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-089; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Rienk Pieters Kummel... in 1825 te Minnertsga/Sexbierum, zv Pieter K, en Jantje Hendriks; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; Rijkes Pieters K., geb 10 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Jurjen Piebes Waardenburg... W., en Aaltje (Tuininga); BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-281, wijk G-135, 159, 163, wijk H-089, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1844H-089 (Bij de Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1868 - bewonersadresnaamgegevens
H-089Wasbleekplein 94Tjietske Lammerts Klumper... Lambert Berends en Dieuwke Gerrits; BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk D-005, wijk H-089; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, spinster, wijk H-096; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1844H-104 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug