Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wasbleek 92
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Wasbleek 92 (niet bekend) (niet bekend) H-090 H-105
Naastliggers vanWasbleek 92
ten oostende Wasbleek
ten westenWasbleek 86
ten noordende Wasbleek


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0080r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleek 92Wasbleek ZZ [staat: bij de Kerkpoortsmolen aan de stadsvesten]tuin, zomerhuis en 4 woningen
 
koper door niaar ratione sanguinisAnske Andries makelaar230-21-00 GG
geniaarde koperClaas Pietersmr. metselaar
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisSybe Abrahamsmr. vleeshouwerLeeuwarden
bewoner kamer 1Sis Josephs
huurder kamer 1Johannes Caspers 20-00-00 CG
huurder kamer 2de weduwe van Casper Rombartus
bewoner kamer 3Jan Beerds
huurder kamer 4militairen 0-07-12 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenWasbleek [staat: straat]
verkoperJacob Hylkes Cammingamr. chirurgijnDrachten
verkoperAaltje Hylkes Camminga, gehuwd metMakkum
verkoperJan Snijdlermr. chirurgijnMakkum
verkoperAnske Andries, vader en voogd van zijn minderjarige kinderengezworen makelaar
verkoperHylke Anskes
verkoperAndries Anskes, en hun wijlen moeder
erflaterwijlen Antje Hylkes Camminga
erflaterwijlen Hylke Sybes, gehuwd met
erflaterwijlen Riemke Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Pieters, mr. metzelaar wil kopen een tuin en somerhuis c.a. met vier woningen daarbij annex, bij de kerkpoortsmolen aan de stadsvesten. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. de gereformeerde diaconie, ten N. de straat. Er wordt geniaard ratione sanguinis, door Sybe Abrahams, mr. vleeshouwer te Leeuwarden. Uitslag niet duidelijk. Gekocht van (de testamentaire erfgenamen van) Hylke Sybes x Riemke Jacobs, voor 230 gg. 21 st.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0216r van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wasbleek 92Kerkpoortsmolen aan de stadsvesten, aan detuin en zomerhuis met 4 huizen
 
koperde Gereformeerde Gemeente: diaconie 350-00-00 GG
huurder eerste huisJacobus Caspers 20-00-00 CG
huurder tweede huisJohannes Egberts
huurder derde huisArjen Jacobus
huurders vierde huismilitairen 0-07-12 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenWasbleek [staat: straat]
verkoper q.q.burgervaandrig Simon Miedema, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Abe Hylkes, geauthoriseerde curatoren over resp.koopmanAlmenum
verkoperHylke Anskes minderjarig, minderjarig nagelaten kind
verkoperAndries Anskes minderjarig, minderjarige nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Anske Andries, gehuwd metmakelaar
erflaterwijlen Antje Hylkes Kamminga
verkoperTjeerdtje Ruurds, voor zich en voor de twee kinderen verwekt bij
erflaterwijlen Anske Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Diaconen der gereformeerde gemeente kopen zeer pleyzierige tuin en zomerhuis, met vier woningen daar bij annex, bij de Kerkpoortsmolen aan de stadsvesten. Ten O. stadsvesten, ten W. de gereformeerde gemeente, ten N. de straat. Gekocht van (de curatoren over Hylke en Andries Anskes, de nagelaten kinderen van) Anske Andries, makelaar x Antje Hylkes Kamminga en Tjeerdje Ruurds wd. Anske Andries, voor 350 gg.


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-090Wasbleek 92Gereformeerde Diaconie Sytze Jans wed


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Geert Jurjens van der Wal... Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-090WaschbleekBroer Wytses Blom47 jHarlingenm, protestant, gehuwd, werkman
H-090WaschbleekAke Okkes van der Stok47 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-090WaschbleekEke B Blom15 jAmsterdamv, protestant, ongehuwd
H-090WaschbleekPetronella Blom12 jWillemsoordv, protestant, ongehuwd
H-090WaschbleekHenderika Blom9 jOmmerschansv, protestant, ongehuwd
H-090WaschbleekAnna Blom5 jVeenhuizenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Ake O. van der Stok... van genoegzaam bewijs, 27 Louwmnd 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-090; VT1839; kind: Eeke Wytses Blom, geb 17 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk HRL; geb 13 dec 1790, ged 11 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Antje Hendriks Erich... 1851 wijk C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Antje Symons van Hoek... 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk H-086, 90, 155; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-138; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Auke Jansen... C-155, wijk G-152, wijk H-083, 90; oud 28 jaar, geb Beetgum en wonende te HRL. 1839, wijk B-137; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Broer Wytses Blom... bewijs, 27 Louwmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-090; VT1839; kind: Eeke Wytses Blom, (moet zijn: Eeke Broers Blom), geb 17 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Tjerkje Benjamins Brandes... Tjerkje, dochtr van Benjamin Willems Brandis en T.S. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 okt ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-090Wasbleek 92Wiebe Termeulen... T, en Elisabeth Lolles Brouwer; BS ovl 1827, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3776G-124 (Romastraat)'t St. Lucia gesticht te Rotterdamschool
Sectie A nr. 3776H-105 (Waschbleek)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3776Wasbleek 92 (H-105)Hervormde Diaconiewoonhuis
  terug